Sections

Wnuk Marian

MarianWnukCM.jpg

Ks. Marian Wnuk urodził się 22 listopada 1961 r. we Włodowicach, w powiecie zawierciańskim, w diecezji sosnowieckiej. Do Zgromadzenia Misji w Prowincji Polski wstąpił 9 września 1980 r. i rozpoczął studia teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy. 8 grudnia 1984 r. składa śluby święte. Święcenia kapłańskie przyjmuje 24 maja 1986 r. z rąk biskupa Mariana Jaworskiego (wówczas ordynariusza diecezji z siedzibą w Lubaczowie, obecnie kardynała Metropolity Lwowskiego obrządku łacińskiego).

Po święceniach rozpoczyna studia magisterskie z dziedziny historii sztuki na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie i jednocześnie zostaje duszpasterzem w parafii św. Krzyża w Warszawie. Po ukończeniu w 1991 r. studiów z tytułem magistra historii sztuki sakralnej wraca do Domu Stradomskiego zostając wykładowcą historii sztuki i konserwacji zabytków w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy (ITKM).

W lutym 1992 r. wyjeżdża na stypendium naukowe do Rzymu, a po powrocie kontynuuje wykłady w ITKM. Następnie w latach 1996 - 1998 pełni funkcję Dyrektora kleryków, w seminarium duchownym Prowincji Rzymskiej Zgromadzenia Misji i wykładowcy historii sztuki w Collegio Alberoni w Piacenzie, jednej z najstarszych prowadzonych przez Księży Misjonarzy szkoły wyższej. Jest też dyrektorem Galerii Sztuki Alberoni.

W 1999 i 2000 prowadzi badania naukowe w Rzymie. Wraca do Krakowa jesienią 2000 r. Zostaje Asystentem Superiora Domu Stradomskiego i ponownie wykładowcą historii sztuki w ITKM. W 2002 r. mianowany Superiorem Domu Misyjnego Zgromadzenia przy ul. Radnej w Warszawie. Jest także kapelanem Domu Pomocy Społecznej na Solcu w Warszawie, prowadzonym przez Siostry Miłosierdzia.

W czerwcu 2007 obejmuje funkcję Superiora Domu i proboszcza parafii pw. Zesłania Ducha Św. w Sopocie. Zmarł nagle 28 stycznia 2009 r. w Sopocie. Pochowany 5 lutego 2009 w Grobowcu Księży Misjonarzy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.


  • Jeżeli chcesz przeczytać ten artykuł w wersji angielskiej przejdź do strony Marian Wnuk CM w VincentWiki -- Vincentian Encyclopedia