Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2010-2011 - XXIII Tydzień Zwykły

ORDO-2011.jpg

XXIII Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom IV; LEKCJONARZ MSZALNY - Tom IV


Niedziela 4.09.2011

Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwykła

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień III;
 • Msza św. w dzień: Gloria, Credo, Prefacja w ciągu roku
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Ez 33,7–9; Resp: Ps 95,1–2.6–7ab.7c–9; Czyt II: Rz 13,8–10; Ew: Mt 18,15–20;
 • Uwagi:
 • Msze św. żałobne zabronione w zwyjatkiem pogrzebowych
 • w kościele katedralnym w Łomży: uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Łomży
Poniedziałek 5.09.2011

Bł. Matki Teresy z Kalkuty, dziewicy - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: poniedziałek, III tydzień;
 • Msza św.: dzień powszedni lub wspomnienie
Szaty liturgiczne: zielone lub białe (wspomnienie)
Czytania dzień: Czyt I: Kol 1,24-2,3; Resp: Ps 62,6-7.9; Ew: Łk 6,6-11;
 • Uwagi:
 • w diecezji bielsko-żywieckiej: wspomnienie obowiązkowe bł. Matki Teresy z Kalkuty, dziewicy
Wtorek 6.09.2011

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek, tydzień III;
 • Msza św. dzień powszedni
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Kol 2,6-15; Resp: Ps 145,1-2.8-9.10-11; Ew Łk 6,12-19;
 • Uwagi:
Środa 7.09.2011

św. Melchiora Grodzieckiego SJ, kapłana i męczennika - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: poniedziałek, tydzień III; albo: Wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika można wykorzystać teksty wspólne o jednym męczenniku
 • Msza św. dzień powszedni
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Kol 3,1-11; Resp: Ps 145,2-3.10-11.12-13ab; Ew Łk 6,20-26;
 • Uwagi:
 • W archidiecezji katowickiej i diecezji bielsko-żywieckiej: Wspomnienie obowiązkowe św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika
 • W archidiecezji katowickiej: Wspomnienie dowolne bł. Ignacego Kłopotowskiego, prezbitera
 • W archidiecezji lubelskiej oraz diecezjach drohiczyńskiej, siedleckiej i warszawsko-praskiej: Wspomnienie obowiązkowe bł. Ignacego Kłopotowskiego, prezbitera

Czwartek 8.09.2011

święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek, tydzień III w godzinach mniejszych; w pozostałych godzinach: teksty własne: święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
 • Msza św. Gloria, Prefacja o NMP
Szaty liturgiczne: białe
Czytania w dzień: Czyt I: Mi 5,1-4a; Resp: Ps 96,1-2.11-13; Ew Mt 1,1-16.18-23;
 • Uwagi:
 • w ordynariacie polowym: święto Narodzenia Majświętszej Maryi Panny, głownej Patronki ordynariatu
 • W diecezji tarnowskiej: uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, głównej Patronki diecezji
 • W diecezji bydgoskiej: uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, MATKI PIĘKNEJ MIŁOŚCI, głównej Patronki diecezji
 • W archidiecezji warmińskiej i diecezji elbląskiej: święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - Najświętszej Maryi Panny Gietrzwałdzkiej
 • W Gietrzwałdzie: uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - Najświętszej Maryi Panny Gietrzwałdzkiej
 • Msze św. żałobne zabronione, z wyjątkiem pogrzebowych (za pozwoleniem ordynariusza)Piątek 9.09.2011

bł. Fryderyka Ozanama - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa, tydzień III; teksty wspólne o świętych mężczyznach, modlitwa własna:
MODLITWA: Boże, Ty obdarzyłeś błogosłwionego Fryderyka Antoniego duchem miłości i powołałeś go do szerzenia świeckich stowarzyszeń miłosierdzia dla służenia ubogim, pozwól nam za jego przykładem świadczyć o Twojej miłości w dzisiejszym świecie. Przez naszego Pana.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: 1 Tm 1,1-2.12-14; Resp: Ps 16,1-2a i 5.7-8.11; Ew: Łk 6,39-42;
 • Uwagi:
 • Członkowie Zgromadzenia Misji i Siostry Miłosierdzia w dniu dzisiejszym mogą uzyskać odpust cząstkowy z racji wspomnienia bł. Fryderyka Ozanama
 • Wspomnienie dowolne św. Piotra Klawera, prezbitera
 • Wspomnienie dowolne bł. Anieli Salawy, dziewicy
 • W archidiecezji krakowskiej: Wspomnienie obowiązkowe bł. Anieli Salawy, dziewicy
 • W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej: święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Gorzowie Wlkp.
 • W kościele katedralnym w Gorzowie: uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Gorzowie Wlkp.Sobota 10.09.2011

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota I tygodnia; z wyjątkiem własnych i tekstów wspólnych o świętych kobietach
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: 1 Tm 1,15-17; Resp: Ps 113,1-2.3-4.5a i 6-7; Ew: Łk 6,43-49;
 • Uwagi:

poprzedni tydzień  ●   powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej   ●   następny tydzień