Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2010-2011 - XVI Tydzień Zwykły

ORDO-2011.jpg

XVI Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom III; LEKCJONARZ MSZALNY - Tom III


Niedziela 17.07.2011

Szesnasta Niedziela Zwykła

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień IV;
 • Msza św. w dzień: Gloria, Credo, Prefacja w ciągu roku
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Mdr 12,13.16–19; Resp: Ps 86,5–6.9–10.15–16a; Czyt II: Rz 8,26–27; Ew: Mt 13,24-43 (krótsza perykopa Mt 13,24-30);
 • Uwagi:
 • Msze św. żałobne zabronione w zwyjatkiem egzekwialnych
Poniedziałek 18.07.2011

św. Szymona z Lipnicy, kapłana - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: poniedziałek IV tydzień;
 • Msza św. ranna: dzień powszedni lub wspomnienie
Szaty liturgiczne: zielone lub białe
Czytania dzień: Czyt I: Wj 14,5-9a.10-18; Resp: Wj 15,1.2.3-4.5-6; Ew: Mt 12,38-42;
 • Uwagi:
 • W diecezji tarnowskiej, w ordynariacie polowym: św. Szymona z Lipnicy, kapłana - wspomnienie obowiązkowe
Wtorek 19.07.2011

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek IV tydzień;
 • Msza św. dzień powszedni
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Wj 14,21-15,1; Resp: Wj 15,8-9.10 i 12.17; Ew Mt 12,46-50;
 • Uwagi:
Środa 20.07.2011

Bł. Czesława, kapłana - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: poniedziałek, tydzień IV; II czytanie w Godzinie czytań, modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach - włąsne. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o pasterzach albo o zakonnikach.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Wj 16,1-5.9-15; Resp: Ps 78,18-19.23-24.25-26.27-28; Ew Mt 13,1-9;
 • Uwagi:
 • w archidiecezji wrocławskiej i diecezji opolskiej - wspomnienie obowiązkowe Bł. Czesława, kapłana, patrona archidiecezji i diecezji
 • we Wrocławiu - uroczystość Bł. Czesława, kapłana - głównego patrona miastaCzwartek 21.07.2011

św. Apolinarego, biskupa i męczennika - wspomnienie dowolne lub
św. Wawrzyńca z Brindisi, kapłana i doktora Kościoła - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: czwartek IV tydzień;
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie,
Szaty liturgiczne: zielone lub białe (wspomnienie)
Czytania: Czyt I: Wj 19,1-2.9-11.16-20b; Resp: Dn 3,52.53a i 54a i 55ab i 56a; Ew Mt 13,10-17;
 • Uwagi:Piątek 22.07.2011

św. Marii Magdaleny - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa, tydzień IV; z wyjątkiem własnych: Jutrznia - antyfony i psalmy, niedziela I tygodnia; Nieszpory - antyfony psalmów z tekstów wspólnych o świętych
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Pnp 8,6-7 albo 2 Kor 5,14-17; Resp: Ps 63,2.3-4.5-6.8-9; Ew: J 20,1.11-18;
 • Uwagi:Sobota 23.07.2011

Święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota IV tygodnia w godzinach mniejszych; Teksty wspólne o zakonnikach i kobietach. W Godzinie czytań II czytanie i modlitwa - własne. Nieszpory - I NIeszpory XVII Niedzieli Zwykłej
 • Msza św. Gloria, Prefacja o Świętych
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Ga 2,19-20; Resp: Ps 16,1-2a+5.7-8.11; Ew: J 15,1-8;
 • Uwagi:
 • Msze św. żałobne zabronione, z wyjątkiem egzekwialnych

poprzedni tydzień  ●   powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej   ●   następny tydzień