Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2010-2011 - XVII Tydzień Zwykły

ORDO-2011.jpg

XVII Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom IV; LEKCJONARZ MSZALNY - Tom III


Niedziela 24.07.2011

Siedemnasta Niedziela Zwykła

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I;
 • Msza św. w dzień: Gloria, Credo, Prefacja w ciągu roku
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: 1 Krl 3,5.7–12; Resp: Ps 119,57 i 72.76–77.127–128.129–130; Czyt II: Rz 8,28–30; Ew: Mt 13,44-52 (krótsza perykopa Mt 13,44-46);
 • Uwagi:
 • Msze św. żałobne zabronione w zwyjatkiem egzekwialnych
Poniedziałek 25.07.2011

święto św. Jakuba (Starszego), Apostoła

 • Liturgia Godzin: Psałterz: poniedziałek I tydzień - w godzinach mniejszych; poza tym teksty wspólne o Apostołach z wyjątkiem własnych;
 • Msza św.: Gloria, Prefacja o Apostołach
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania dzień: Czyt I: 2 Kor 4,7-15; Resp: Ps 116B,10-11.12-13.15-16.17-18; Ew: Mt 20,20-28;
 • Uwagi:
 • tradycyjnie dzisiaj błogosławi się kierowców i pojazdy mechaniczne, co jest związane z kultem św. Krzysztofa,męczennika - patrona kierowców
 • Msze św. żałobne zabronione, z wyjątkiem wotywnych
Wtorek 26.07.2011

św. Joachima i św. Anny, rodziców NMP' - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek I tydzień;
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Syr 44,1.10-15; Resp: Ps 132,11.13-14.17-18; Ew Mt 13,16-17;
 • Uwagi:
 • w diecezji gliwickiej: wspomnienie obowiązkowe św. Anny, matki Najświętszej Maryi Panny, głównej patronki diecezji;
 • w diecezji opolskiej: uroczystość św. Anny, matki Najświętszej Maryi Panny, głównej patronki diecezji
Środa 27.07.2011

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa, tydzień I;
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Wj 34,29-35; Resp: Ps 99,5-6.7 i 9; Ew Mt 13,44-46;
 • Uwagi:
 • w diecezjach oppolskiej i gliwickiej: wspomnienie obowiązkowe św. Joachima, ojca Najświętszej maryi PannyCzwartek 28.07.2011

św. Sarbeliusza Makhlufa, prezbitera - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek, tydzień I;
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie,
Szaty liturgiczne: zielone lub białe
Czytania: Czyt I: Wj 40,16-21.34-38; Resp: Ps 84,3-4.5-6a i 8a.11; Ew Mt 13,47-53;
 • Uwagi:Piątek 29.07.2011

św. Marty - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa, tydzień I; z wyjątkiem własnych: II czytanie w Godzinie Czytań, hymny w Godzinie Czytań i Jutrzni, antyfona do Benedictus i Modlitwa – własne.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Hbr 13,1-2.14-16; Resp: Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11; Ew: J 11,19-27 albo: Łk 10,38-42;
 • Uwagi:Sobota 30.07.2011

Św. Justyna de Jacobis CM, biskupa

 • Liturgia Godzin: Psałterz: czwartek I tygodnia; teksty wspólne o świętych pasterzach biskupach, modlitwa własna:
MODLITWA: Boże, TY sprawiłeś, że święty Justyn stał się wszystkich dla wszystkich, aby głosić Ewangelię ubogim; za jego wstawiennictwem pozwól nam w jedności wiary i w duchu braterskiej miłości głosić Ewangelię i szerzyć zgodę wszystkich narodów. Przez naszego Pana.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Kpł 25,1.8-17; Resp: Ps 67,2-3.5 i 8; Ew: Mt 14,1-12;
 • Uwagi:
 • św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła - wspomnienie dowolne
 • W dniu dzisiejszym istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego na zwykłych warunkach

poprzedni tydzień  ●   powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej   ●   następny tydzień