Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2010-2011 - V Tydzień Zwykły

ORDO-2011.jpg

V Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom III, LEKCJONARZ MSZALNY - Tom III


Niedziela 6.02.2011

Piąta Niedziela Zwykła

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień I;
 • Msza św.: Gloria, Credo, Prefacja na niedziele w ciągu roku
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Iz 58,7–10; Resp: Ps 112,4–5. 6–7.8a i 9; Czyt II 1 Kor 2,1–5; Ew Mt 5,13–16
 • Uwagi:
 • Msze św. pogrzebowe, z wyjątkiem egzekwialnych, zabronione
 • z racji Niedzieli wspomnienia dowolne św. Pawła Miki SJ i Towarzyszy, męczenników lub św. Doroty, dziewicy i męczennicy pomija się

Poniedziałek 7.02.2011

Bł. Rozalii Rendu SM, dziewicy - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota, I Tydzień; teksty wspólne o dziewicach lub pełniących dzieła miłosierdzia;
Modlitwa:Boże, Ty obdarzyłeś błogosławioną Rozalię, dziewicę, duchem Twojej miłości, tak, że mogła służyć ubogim i opuszczonym; spraw, prosimy, abyśmy za jej przykładem mieli radość z rozpoznawania Chrystusa w ubogich i służyli im z bezgraniczną miłością. Który z Tobą żyje i króluje...
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Rdz 1,1-19; Resp: Ps 104,1-2a.5-6.10 i 12.24 i 35c; Ew: Mk 6,53-56;
 • Uwagi:
 • we wspólnotach Rodziny Wincentyńskiej możliwość uzyskania odpustu cząstkowego

Wtorek 8.02.2011

św. Hieronima Emilianiego, prezbitera - wspomnienie dowolne lub św. Józefiny Bakhity, dziewicy wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz - poniedziałek, I tydzień; lub: wspomnienie św. Hieronima Emilianiego - Godzina Czytań: II czytanie własne o świętym, modlitwa własna; Jutrznia i Nieszpory - modlitwa własna; Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wsyztko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach - teksty wspólne o swiętych meżczyznach (wychowawcach)
 • Msza św. ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone (jedno ze wspomnień - białe)
Czytania: Czyt I: Rdz 1,20-2,4a; Resp: Ps 8,4-5.6-7.8-9; Ew Mk 7,1-13;
 • Uwagi:
Modlitwa przed wejściem do Internetu: Wszechmocny i wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać przede wszystkim tego, co dobre, prawdziwe i piękne, szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, pomóż nam, błagamy Ciebie, przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora, abyśmy podczas naszych wędrówek w Internecie kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie te osoby, które spotkamy, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Izydorze, módl się za nami! J.T. Zuhlsdorf (tłum. Asja Kozak).

Środa  9.02.2011

 • Liturgia Godzin: Psałterz - środa, I tydzień
 • Msza św.: ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Rdz 2, 4b-9. 15-17; Resp: Ps 104(103), 1-2a. 27-28. 29bc-30 (R.: por. 1a); Ew Mk 7,14-23;
 • Uwagi:Czwartek  10.02.2011

św. Scholastyki, dziewicy - Wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek, tydzień I; Godzina Czytań: II czytanie o świętej; hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach - teksty wspólne o dziewicach
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Rdz 2, 18-25; Resp: Ps 128(127), 1-2. 3.4-5 (R.: por. 1a); Ew Mk 7,24-30
 • Uwagi:Piątek  11.02.2011

Najświętszej Maryi Panny z Lourdes - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin:Psałterz: środa, I tydzień; Godzina Czytań: teksy własne NMP z Lourdes; hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni - teksty wspólne o Najświętszej Maryi Pannie z wyjątkiem własnej antyfony i modlitwy.
 • Msza św.: ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone lub białe (wspomnienie)
Czytania: Czyt I: Rdz 3, 1-8; Resp: Ps 32(31), 1-2. 5. 6. 7 (R.: por. 1a); Ew: Mk 7,31-37;
 • lub w Mszach św. o Najświętszej Marii Pannie: z lekcjonarza o świętych (tom VI): Czyt I: Iz 66,10-14c; Resp: Jdt 13,18bcde.19; Ew: J 2,1-11;
 • Uwagi:
 • Światowy Dzień Chorego
 • w kościele pw. NMP Z Lourdes w Krakowie - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
 • w kościele pw. św. Wincentego a Paulo Krakowie, na Kleparzu - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny z LourdesSobota 12.02.2011

Najświętszej Maryi Panny w sobotę - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: psałterz - sobota I Tydzień; Nieszpory - I Nieszpory VI Niedzieli Zwykłej
 • Msza św.: ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone lub białe - wpsomnienie
Czytania: Czyt I: Rdz 3, 9-24; Resp: Ps 90(89), 2 i 4. 5-6. 12-13 (R.: por. 1); Ew: Mk 8,1-10
 • Uwagi:

poprzedni tydzień  ●   powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej   ●   następny tydzień