Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2010-2011 - V Tydzień Wielkanocy

ORDO-2011.jpg

V Tydzień Wielkanocy

LITURGIA GODZIN - Tom II; LEKCJONARZ MSZALNY - Tom II


Niedziela 22.05.2011

Piąta Niedziela Wielkanocna

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I;
 • Msza św. w dzień: Gloria, Credo, Prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 6,1-7; Resp: Ps 33,1-2.4-5.18-19; Czyt II: 1 P 2,4-9; Ew: J 14,1-12;
 • Uwagi:
 • wspomnienie dowolne św. Rity z Cascia, zakonnicy z racji niedzieli pomija się
 • Inne celebracje, w tym wotywne zabronione
Poniedziałek 23.05.2011

św. Joanny Antydy Thouret, dziewicy, założycielki Instytutu Sióstr Miłosierdzia - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: poniedziałek I tydzień; W Godzinie czytań werset, czytania i responsoria bierze się z VII Niedzieli Wielkanocnej niedzieli; albo wspomnienie św. Joanny Antydy Thouret, dziewicy: teksty wspólne o dziewicach lub o świętych, którzy pełnili dziełą miłosierdzia; Nieszpory: I Nieszpory z uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego.
MODLITWA: Zapal w nas, Panie, ten sam ogieńTwojej miłości, jaki płonął w sercu świętej Joanny Antydy, i spraw, aby nasze pokorne służenie ubogim, podtrzymywało zawsze ogień, jaki Twój Syn przyszedł rzucić na ziemię. Przez naszego Pana.
 • Msza św. wspomnienie, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 14,5-18; Resp: Ps 115,1-2.3-4.15-16; Ew: J 14,21-26;
 • Uwagi:
 • we wspólnotach Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia z racji wspomnienia św. Joanny Antydy Thouret istnieje mozliwośc uzyskania odpustu zupełnego na warunkach zwyczajnych
Wtorek 24.05.2011

Najświętszej Maryi Panny wspomożycielki wiernych - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek - tydzień I; teksty własne
 • Msza św. wspomnienie, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 14,19-28; Resp: Ps 145,10-11.12-13ab.13cd i 2; Ew J 14,27-31a;
 • Uwagi:
 • Ponieważ w tytule Wspomożycielki Wiernych Najświętsza Maryja Panna doznaje szczególnej czci w chińskim sanktuarium w Sheshan koło Szanghaju, dlatego od 2007 r. - z inicjatywy Ojca Świętego Benedykta XVI - w tym dniu obchodzony jest dorocznie Światowy Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach .


Środa 25.05.2011

św. Bedy Czcigodnego, kapłana i doktora Kościoła - wspomnienie dowolne
św. Grzegorza VII, papieża - wspomnienie dowolne
św. Marii Magdaleny d'Pazzi, dziewicy

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa tydzień I; albo: Wspomnienie św. Bedy Czcigodnego, kapłana i doktora Kościoła - II czytanie w Godzinie czytań własne oraz w Godzinie czytań w Jutrzni i Nieszporach modlitwa własna. Hymn w Godzinie czytań oraz w Jutrzni i Nieszporach hymn i wszystko po psalmach z tekstów wspólnych o doktorach Kościoła albo o zakonnikach; Albo: Wspomnienie św. Grzegorza VII, papieża - II czytanie w Godzinie czytań własne oraz modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach własne. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o pasterzach; Albo: Wspomnienie św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy - II czytanie w Godzinie czytań oraz modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach własne. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o dziewicach albo o zakonnikach.
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie,
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 15,1-6; Resp: Ps 122,1-2.4-5; Ew J 15,1-8;
 • Uwagi:Czwartek 26.05.2011

św. Filipa Nereusza, kapłana - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: czwartek tydzień I; albo: wspomienie św. Filipa Nereusza, kapłana" - II czytanie w Godzinie czytań oraz modlitwa w Godzinie czytań i Jutrzni własne. Hymn w Godzinie czytań oraz w Jutrzni hymn i wszystko po psalmach można z tekstów wspólnych o pasterzach (kapłanach) albo o zakonnikach.
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie
Szaty liturgiczne: zielone lub białe
Czytania: Czyt I: Dz 15,7-21; Resp: Ps 96,1-2.3 i 10; Ew: J 15,9-11;
 • Uwagi:
 • Dzień Matki - Z jego racji w modlitwie powszechnej wypada uwzględnić okolicznościowe wezwanie w intencji wszystkich matek i kobiet spodziewających się potomstwa.Piątek 27.05.2011

św. Augustyna z Canterbury, biskupa - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: piątek tydzień I; albo: Albo: Wspomnienie św. Augustyna z Canterbury, biskupa- II czytanie w Godzinie Czytań i modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach własne. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o pasterzach (biskupach).
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie,
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Dz 15,22-31; Resp: Ps 57,8-9.10-12; Ew: J 15,12-17;
 • Uwagi:Sobota 28.05.2011

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I; Nieszpory - I Nieszpory VI Niedzieli Wielkanocy
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 16,1-10; Resp: Ps 100,1-2.3.4ab-5; Ew: J 15,18-21
 • Uwagi:
 • 30 rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego.

poprzedni tydzień  ●   powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej   ●   następny tydzień