Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2010-2011 - VI Tydzień Zwykły

ORDO-2011.jpg

VI Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom III, LEKCJONARZ MSZALNY - Tom III


Niedziela 13.02.2011

Szósta Niedziela Zwykła w ciągu roku

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień II;
 • Msza św.: nedziela, Gloria, Credo, Prefacja na niedziele w ciągu roku
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Syr 15,15-20; Resp: Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34; Czyt II 1 Kor 2,6-10; Ew Mt 5,17-37 albo Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37
 • Uwagi:
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem egzekwialnych, zabronione
Poniedziałek 14.02.2011

Święto świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa - patronów Europy

 • Liturgia Godzin: Psałterz: poniedziałek, II Tydzień; teksty wspólne o pasterzach, z wyjątkiem własnych;
 • Msza św.: Gloria, Prefacja o świętych
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 13,46-49; Resp: Ps 117,1-2; Ew: Łk 10,1-9;
 • Uwagi: Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem egzekwialnych, zabronione
Wtorek 15.02.2011

bł. Michała Sopoćki, kapłana - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz - poniedziałek, II tydzień;
 • Msza św. ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Rdz 6, 5-8; 7, 1-5. 10; Resp: Ps 29[28], 1-2. 3ac-4. 9-10 [por. 11b]; Ew Mk 8,14-21;
 • Uwagi:
Środa  16.02.2011

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa - II tydzień
 • Msza św.: ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone
'Czytania: Czyt I: Rdz 8, 6-13. 20-22; Resp: Ps 116B(115), 12-13. 14-15. 18-19 [por. 7a]; Ew Mk 8,22-26;
 • Uwagi:
Czwartek  17.02.2011

Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: czwartek - tydzień II; albo: Albo: Wspomnienie Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP: własne II czytanie w Godzinie czytań, antyfona do pieśni Zachariasza w Jutrzni oraz modlitwa w Godzinie czytań i Jutrzni.
 • Msza św.: wspomnienie lub adlibitum
Szaty liturgiczne: białe (wspomnienie) lub zielone
Czytania: Czyt I: Rdz 9, 1-13; Resp: Ps 102[101], 16-17. 18-19. 20-21. 29 i 22-23 [por. 20b]; Ew Mk 8,27-33;
 • Uwagi:
Piątek  18.02.2011

Św. Franciszka Regis Cleta, kapłana, męczennika - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin:Psałterz: piątek - II tydzień; wspomnienie obowiązkowe, teksty wspólne o jednym męczenniku lub o pasterzach
MODLITWA: Boże, Ty powołałeś świętego Franciszka do głószenia Ewangelii, a jego apostolską gorliwość uwińczyłeś śmiercią męczeńską; spraw, prosimy, aby wszyscy, którzy wyznają Twoje imię, zostali umocnieni łaską Ducha Świętego i nie obawiali się poświęcić życia dla szerzeniaTwego królestwa. Przz naszego Pana.
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Rdz 11, 1-9; Resp: Ps 33[32], 10-11. 12-13. 14-15 [por. 12b]; Ew: Mk 8,27-33;
 • Uwagi: We wspólnotach Zgromadzenia Misji i Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia można uzyskać odpust zupełny
Sobota 19.02.2011

Najświętszej Maryi Panny w sobotę - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: psałterz - sobota II Tydzień; Nieszpory - I Nieszpory VII Niedzieli Zwykłej
 • Msza św.: ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone lub białe - wpsomnienie
Czytania: Czyt I: Hbr 11, 1-7; Resp: Ps 145[144], 2-3. 4-5. 10-11 [por. 1b]; Ew: Mk 9,2-13
 • Uwagi:

poprzedni tydzień  ●   powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej   ●   następny tydzień