Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2010-2011 - VI Tydzień Wielkanocy

ORDO-2011.jpg

VI Tydzień Wielkanocy

LITURGIA GODZIN - Tom II; LEKCJONARZ MSZALNY - Tom II


Niedziela 29.05.2011

Szósta Niedziela Wielkanocna

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień II;
 • Msza św. w dzień: Gloria, Credo, Prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 8,5–8.14–17; Resp: Ps 66,1–3a.4–5.6–7.16 i 20; Czyt II: 1 P 3,15–18; Ew: J 14,15–21;
 • Uwagi:
 • wspomnienie obowiązkowe św. Teresy Ledóchowskiej, dziewicy z racji niedzieli pomija się
 • Inne celebracje, w tym pogrzebowe zabronione
Poniedziałek 30.05.2011

bł. Marty Anny Wieckiej SM, dziewicy - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota II tydzień; albo wspomnienie bł. Marty Anny Wieckiej, dziewicy: teksty wspólne o dziewicach;
MODLITWA: Boże, ty błogosławionej Marcie, dziewicy, pozwoliłeś naśladować miłość i troskę Chrystusa względem chorych; spraw, prosimy, abyśmy za jej przykładem, przynosili ulgę naszym braciom i kierowali ich serca ku Tobie, dawcy zbawienia. Przez naszego Pana.
 • Msza św. ranna: wspomnienie, prefacja wielkanocna lub o Wniebowstapieniu
Szaty liturgiczne: białe
Czytania dzień: Czyt I: Dz 16,11-15; Resp: Ps 149,1-2.3-4.5-6a i 9b; Ew: J 15,26-16, 4a;
 • Uwagi:
 • we wspólnotach Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia z racji wspomnienia bł. Marty Anny Wieckiej SM istnieje możliwość uzyskania odpustu cząstkowego na warunkach zwyczajnych
 • św. Jana Sarkandra, kapłana i męczennika - wspomnienie dowolne lub św. Zdzisławy - wspomnienie dowolne
 • w archidiecezji katowickiej: św. Jana Sarkandra, kapłana i męczennika - wspomnienie obowiązkowe
 • w diecezji bielsko-żywieckiej: św. Jana Sarkandra, kapłana i męczennika - wspomnienie obowiązkowe, patrona diecezji
 • w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i w archidiecezji białostockiej: święto rocznicy poświęcenia bazyliki metropolitalnej w Szczecinie i Białymstoku
 • w bazylikach metropolitalnych w Szczecinie i Białymstoku: Uroczystość rocznicy poświęcenia bazyliki metropolitalnej.
Wtorek 31.05.2011

Nawiedzienie Najświętszej Maryi Panny - Święto

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień II; Teksty wspólne o Najświętszej Maryi Pannie z wyjątkiem własnych. W Modlitwie w ciągu dnia psalmy z poniedziałku II tygodnia.
 • Msza św. Gloria, prefacja o Najświętszej Maryi Pannie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: So 3,14-18 lub Rz 12,9-16b; Resp: Iz 12,2-3.4bcde.5-6; Ew Łk 1,39-56;
 • Uwagi:
 • W bazylice metropolitalnej w Szczecinie: Uroczystość rocznicy poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Szczecinie
 • W bazylice metropolitalnej w Białymstoku: Uroczystość rocznicy poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w BiałymstokMETROPOLITALNEJ W BIAŁYMSTOKU
 • Msze św. żałobne zabronione, z wyjątkiem pogrzebowych


Środa 1.06.2011

św. Justyna, męczennika - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa, tydzień II; Hymn w Godzinie czytań oraz hymny i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z wyjątkiem własnych antyfon z tekstów wspólnych o jednym męczenniku. II czytanie o świętym
 • Msza św. wspomnienie,
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Dz 17,15.22-18,1; Resp: Ps 148,1-2.11-12.13-14a; Ew J 16,12-15;
 • Uwagi:Czwartek 2.06.2011

świętych Marcelina i Piotra, męczenników - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: czwartek tydzień II; albo: Wspomnienie świętych męczenników Marcelina i Piotra - własne II czytanie w Godzinie czytań oraz modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o wielu męczennikach.
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie,
Szaty liturgiczne: białe lub czerwone (wspomnienie)
Czytania: Czyt I: Dz 18,1-8; Resp: Ps 98,12-3ab.3cd-4; Ew J 16,16-20;
 • Uwagi:
 • W archidiecezji krakowskiej - Wspomnienie dowolne błogosławionych męczenników Sadoka i Towarzyszy.
 • W diecezji sandomierskiej - Wspomnienie obowiązkowe błogosławionych męczenników Sadoka i Towarzyszy.
 • W Sandomierzu - Wspomnienie dowolne błogosławionych męczenników Sadoka i Towarzyszy, patronów miasta.
 • W diecezji legnickiej - wspomnienie obowiązkowe Matki Bożej Łaskawej
 • W diecezji rzeszowskiej - święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego, (w Rzeszowie - Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Rzeszowie)
 • uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przeniesiona na Siódmą Niedzielę Wielkanocy

Piątek 3.06.2011

św. Karola Lwangi i towarzyszy (z Ugandy) - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: piątek - tydzień II; W Godzinie czytań II czytanie własne o Świętych. Modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach własna. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o wielu męczennikach.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Dz 18,9-18; Resp: Ps 47,2-3.4-5.6-7; Ew: J 16,20-23a;
 • Uwagi:Sobota 4.06.2011

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota - tydzień II; Nieszpory - I Nieszpory Uroczystości Wniebowstapienia Pańskiego
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie, prefacja wielkanocna lub o Wniebowstapieniu
 • Msza św. wieczorna - wigilia uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego - Gloria, Credo, pref o Wniebowstąpieniu
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 18,23-28; Resp: Ps 47,2-3.8-9.10; Ew: J 16,23b-28;
 • w Mszy św. wieczornej - czytania z uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego
 • Uwagi:

poprzedni tydzień  ●   powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej   ●   następny tydzień