Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2010-2011 - VII Tydzień Zwykły

ORDO-2011.jpg

VII Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom III, LEKCJONARZ MSZALNY - Tom III


Niedziela 20.02.2011

Siódma Niedziela Zwykła w ciągu roku

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień III;
 • Msza św.: nedziela, Gloria, Credo, Prefacja na niedziele w ciągu roku
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Kpł 19,1-2.17-18; Resp: Ps 103,1-2.3-4.8 i 10.12-13; Czyt II 1 Kor 3,16-23; Ew Mt 5,38-48
 • Uwagi:
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem egzekwialnych, zabronionePoniedziałek 21.02.2011

Św. Piotra Damiana, biskupa, doktora Kościoła - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: poniedziałek, tydzień III; Albo: Wspomnienie św. Piotra Damianiego, biskupa i doktora Kościoła - własne II czytanie w Godzinie czytań i modlitwa. Hymn w Godzinie Czytań i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach można wziąć z tekstów wspólnych o pasterzach albo o doktorach Kościoła.
 • Msza św.: z dnia powszedniego lub jednego ze wspomnień
Szaty liturgiczne: zielone lub białe (wspomnienie)
Czytania: Czyt I: Syr 1,1-10; Resp: Ps 93,1.2 i 5bc; Ew: Mk 9,14-29;
 • Uwagi:
 • Międzynarodowy Dzień Języka OjczystegoWtorek 22.02.2011

Katedry św. Piotra, Apostoła - święto

 • Liturgia Godzin: Psałterz - wtorek, tydzień III z wyjątkiem tekstów własnych
 • Msza św. Gloria, prefacja o Apostołach
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: 1 P 5,1-4; Resp: Ps 23, 1-2a.2b-3.4.5.6; Ew Mt 16,13-19;
 • Uwagi:
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem egzekwialnych, zabronioneŚroda  23.02.2011

Św. Polikarpa, biskupa, męczennika - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz - środa, tydzień III, Godzina Czytań – II czytanie własne – św. Polikarpa biskupa, męczennika; Antyfona do pieśni Zachariasza w Jutrzni i pieśni Maryi w Nieszporach własne; Modlitwa własna. Hymn w Godzinie Czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach wziąć z tekstów wspólnych o jednym męczenniku albo o pasterzach z wyjątkiem antyfon własnych.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Syr 4,11-19; Resp: Ps 119,165 i 168.171-172.174-175; Ew Mk 9,38-40;
 • Uwagi: W diecezji toruńskiej: Bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, prezbitera i męczennika - wspomnienie obowiązkoweCzwartek  24.02.2011

 • Liturgia Godzin: Psałterz: czwartek, tydzień III;
 • Msza św.: ad libitum
Szaty liturgiczne: białe (wspomnienie) lub zielone
Czytania: Czyt I: Syr 5,1-8; Resp: Ps 1,1-2.3.4 i 6; Ew Mk 9,41-50;
 • Uwagi:
 • W diecezji toruńskiej: wspomnienie obowiązkowe św. Polikarpa, biskupa i męczennikaPiątek  25.02.2011

 • Liturgia Godzin:Psałterz: piątek, tydzień III;
 • Msza św.: ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Syr 6,5-17; Resp: Ps 119,12 i 16.18 i 27.34-35; Ew: Mk 10,1-12;
 • Uwagi:Sobota 26.02.2011

Najświętszej Maryi Panny w sobotę - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: psałterz - sobota, tydzień III; Nieszpory - I Nieszpory VIII Niedzieli Zwykłej
 • Msza św.: ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone lub białe - wpsomnienie
Czytania: Czyt I: Syr 17,1-15; Resp: Ps 103,13-14.15-16.17-18a; Ew: Mk 10,13-16
 • Uwagi:

poprzedni tydzień  ●   powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej   ●   następny tydzień