Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2010-2011 - Tydzień w Oktawie Wielkanocy

ORDO-2011.jpg

OKRES WIELKANOCNY

Tydzień w Oktawie Wielkanocy

LITURGIA GODZIN - Tom II; LEKCJONARZ MSZALNY - Tom II


Sobota 23.04.2010

Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego - Wigilia Paschalna Wielkiej Nocy

Szaty liturgiczne: białe
 • Msza św. Wigilii Paschalnej: Prefacja wielkanocna
Czytania: Czyt I: Rdz 1,1-2,2 (Rdz 1,1.26-31a); Resp: Ps 104,1-2a.5-6.10-12,13-14.24+35c lub: Ps 33,4-5.6-7.12-13.20+22; Czyt II: Rdz 22,1-18 (Rdz 22,1-2.9-13.15-18); Resp: Ps 16,5+8.9-l0.11; Czyt III: Wj 14,15-15,1; Resp: Wj 15,1.2.4-5.17ab-18; Czyt IV: Iz 54,4a.5-14; Resp: Ps 30,2+4.5-6a.11+12a+13b; Czyt V: Iz 55,1-11; Resp: Iz 12,2.3-4b.4cd-5; Czyt: VI Ba 3,9-15.32-4,4; Resp: Ps 19,8-9.10-11; Czyt VII: Ez 36,16-17a.18-28; Resp: Ps 42,2-3; Ps 43,3.4 lub: Iz 12,2.3-4b.4cd-5 lub: Ps 51,12-13.14-15.18-19; Czyt VIII: Rz 6,3-11; Resp: Ps 118,1-2.16-17.22-23; Ew: Mk 16,1-8;
 • Uwagi:
 • Przed rozpoczęciem Wigilii Paschalnej należy koniecznie zakończyć adorację przy Grobie Pańskim. Kapłan lub diakon ubrany w komżę i stułę intonuje krótki śpiew na cześć Najświętszym Sakramentu np. Wielbię Ciebie, następnie wyjmuje Hostię z monstrancji i chowa ją w tabernakulum Grobu Pańskiego. Na figurę Chrystusa leżącego w Grobie nakłada się białą zasłonę i ustawia figurę Chrystusa Zmartwychwstałego. Następnie wygasza się świece przy Grobie Pańskim, a także światła w kościele, z wyjątkiem wiecznej lampki albo dwóch świec.
 • Liturgia Wigilii Wielkanocnej należy do Niedzieli Zmartwychwstania. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy; nie wolno ich rozpocząć zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli. Zasada ta musi być interpretowana ściśle. Przeciwne jej nadużycia i praktykowany czasem zwyczaj sprawowania Wigilii Paschalnej o godzinie, w której zwykło się antycypować Mszę niedzielną, zasługuje na odrzucenie. Przytaczane czasem powody antycypowania Wigilii Paschalnej, jak np. publiczne niebezpieczeństwo, nie są wysuwane w przypadku nocy Narodzenie Pańskiego lub innego rodzaju zgromadzeń.
 • Do poświęcenia należy przygotować prawdziwą świecę paschalną, nie wolno używać atrap paschału wykonanych z materiałów sztucznych.
 • Uczestnicy liturgii Wigilii Paschalnej przynoszą ze sobą świece. Za odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych zyskuje się odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • Sprawowanie samej Mszy świętej bez obrzędów Wigilii Paschalnej jest niedozwolone. Orędzie Paschalne (Exsultet) w razie potrzeby może wykonać kantor, który nie jest diakonem.
 • Jeżeli procesja rezurekcyjna odbywa się po Mszy Wigilijnej, wówczas opuszcza się obrzędy zakończenia.
 • Jeżeli procesja odbywa się w niedzielę rano, po Wigilii Paschalnej można ponownie wystawić Najświętszy Sakrament na całą noc lub na kilka godzin wieczornych i rannych przed Rezurekcją. Najświętszy Sakrament wystawia się w monstrancji nie okrytej welonem. W czasie adoracji wieczornej w Wielką Sobotę nie należy już śpiewać pieśni wielkopostnych. Można adorować Najświętszy Sakrament w ciszy albo śpiewać pieśni wielkanocne i eucharystyczne. Można także odmawiać chwalebną część Różańca.
Niedziela 24.04.2011

Pierwsza Niedziela Wielkanocy -- Zmartwychwstanie Pańskie

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I; teksty własne; uczestniczący w obrzędach Wigilii Paschalnej nie odmawiają Godziny Czytań
 • Msza św. w dzień: Gloria, Sekwencja Wielkanocna, Credo, Prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 10,34a.37-43; Resp: Ps 118,1-2.16-17.22-23; Czyt II: Kol 3, 1-4 lub 1 Kor 5,6b-8; Ew: J 20,1-9 ;
 • Uwagi:
 • Paschał pozostaje na świeczniku przez cały okres wielkanocny. Po przeciwnej stronie ołtarza ustawia się krzyż przepasany czerwoną stułą, a na ołtarzu stawia się figurę Chrystusa Zmartwychwstałego.
 • Od dzisiaj do końca okresu wielkanocnego zamiast "Anioł Pański" odmawia się modlitwę "Regina Coeli"
 • wspomienie św. Izydora, biskupa i doktora Kościoła z racji Niedzieli pomija się.
 • Inne celebracje, w tym egzekwialne zabronione
Poniedziałek 25.04.2011

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I; teksty własne; Przez wszystkie dni oktawy Wielkanocy odmawia się Modlitwę na zakończenie dnia na przemian według formularza z niedzieli
 • Msza św. Gloria, Sekwencja dowolnie, nie ma Credo, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 2,14.22-32; Resp: Ps 16,1-2a+5.7-8.9-10.11; Ew Mt 28,8-15;
 • Uwagi:
 • święto św. Marka, Ewangelisty" pomija się
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem egzekwialnych, zabronione
Wtorek 26.04.2011

Wtorek w Oktawie Wielkanocy

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I; teksty własne; Przez wszystkie dni oktawy Wielkanocy odmawia się Modlitwę na zakończenie dnia na przemian według formularza z niedzieli
 • Msza św. Gloria, Sekwencja dowolnie, nie ma Credo, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 2,36-41; Resp: Ps 33,4-5.18-19.20+22; Ew J 20,11-18
 • Uwagi:
 • wspomnienie przeniesienia relikwii św. Wincentego a Paulo pomija się
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem egzekwialnych, zabronione
Środa 27.04.2011

Środa w Oktawie Wielkanocy

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I; teksty własne; Przez wszystkie dni oktawy Wielkanocy odmawia się Modlitwę na zakończenie dnia na przemian według formularza z niedzieli
 • Msza św. Gloria, Sekwencja dowolnie, nie ma Credo, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 3,1-10; Resp: Ps 105,1-2.3-4.8-9; Ew: Łk 24,13-35;
 • Uwagi:
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem egzekwialnych, zabronioneCzwartek 28.04.2011

Czwartek w Oktawie Wielkanocy

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I; teksty własne; Przez wszystkie dni oktawy Wielkanocy odmawia się Modlitwę na zakończenie dnia na przemian według formularza z niedzieli
 • Msza św. Gloria, Sekwencja dowolnie, nie ma Credo, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 3,11-26; Resp: Ps 8,2+5.6-7.8-9; Ew: Łk 24,35-48;
 • Uwagi:
 • wspomnienia św. Piotra Chanel, kapłana i męczennika i Ludwika Marii Grignon de Monfort, kapłana pomija się
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem egzekwialnych, zabronionePiątek 29.04.2011

Piątek w Oktawie Wielkanocy

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I; teksty własne; Przez wszystkie dni oktawy Wielkanocy odmawia się Modlitwę na zakończenie dnia na przemian według formularza z niedzieli
 • Msza św. Gloria, Sekwencja dowolnie, nie ma Credo, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 4,1-12; Resp: Ps 118,1+4.22-23.24-25; Ew: J 21,1-14
 • Uwagi:
 • wspomnienie lub święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i Doktora Kościoła pomija się
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem egzekwialnych, zabronioneSobota 30.04.2011

Sobota w Oktawie Wielkanocy

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I; teksty własne; I Nieszpory - II Niedziela Wielkanocy; Przez wszystkie dni oktawy Wielkanocy odmawia się Modlitwę na zakończenie dnia na przemian według formularza z niedzieli
 • Msza św. Gloria, Sekwencja dowolnie, nie ma Credo, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 4,13-21; Resp: Ps 118,1+14.15-16.18+21; Ew: Mk 16,9-15;
 • Uwagi:
 • wspomnienie św. Piusa V, papieża pomija się
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem egzekwialnych, zabronione

poprzedni tydzień  ●   powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej   ●   następny tydzień