Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2010-2011 - I Tydzień Wielkiego Postu

ORDO-2011.jpg

I TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

LITURGIA GODZIN - Tom II; LEKCJONARZ MSZALNY - Tom II


Niedziela 13.03.2010

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień I;
 • Msza św.: niedziela, Credo, Prefacja na włąsciwą niedzielę
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Rdz 2,7-9; 3,1-7; Resp: Ps 51,3-4.5-6a.12-13. 14 i 17; Czyt II Rz 5,12.17-19; Ew Mt 4,1–11
 • Uwagi:
 • Przez udział w nabożeństwie Gorzkich Żalów w okresie Wielkiego Postu można jednokrotnie uzyskać w ten sposób odpust zupełny;
 • W dzisiejszą niedzielę odbbywa się obrzęd “wyboru” lub “zapisania imion” dla ketechumenów, którzy zostaną dopuszceni do sakramentu inicjacji chrzescicjańskiej podczas Wigilii Paschalnej zgodnie z obrzędem inicjacji chrześcijanskiej dorosłych
 • Zabrania się innych celebracji, w tym także Mszy egzekwialnych
Poniedziałek 14.03.2010

 • Liturgia Godzin: Psałterz - poniedziałek, I tydzień; Nieszpory: I Niespzory Uroczystośći św. Ludwiki de Marillac; Kompleta - Niedziela I
 • Msza św. Gloria, Prefacja Wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Kpł 19,1-2.11-18; Resp: Ps 19,8.9.10.15; Ew Mt 25,31-46;
 • Uwagi:
Wtorek 15.03.2010

Uroczystość Uroczystość Św. Ludwiki de Marillac, zakonnicy, współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

 • Liturgia Godzin: Psałterz - niedziela I tydzień; teksty wspólne o świętych kobietach z wyjątkiem własnych. W godzinach mniejszych psalmodium z dnia
MODLITWA: Boże, ty jesteś miłością i przez swojego Syna dałeś Kościołowi nowe przykazanie miłości; prosimy Cię pozwól nam naśladować przykład świętej Ludwiki i przez świadczenie miłósierdzia na ziemi, zasłużyć na obiecaną nagrodę w wieczności. Przez naszego Pana.
 • Msza św. Gloria, Credo, Prefacja o świętych
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Iz 58,1a.5-11; Resp: Ps 33,2-3.17-18.19+23; Czyt II: Jk 2,14-19.26; Ew Mt 25,31-46;
 • Uwagi:
 • Nie pozwala sie na inne celebracje, w tym także zabronione sa Msze św. za zmarłych z wyjątkiem egzekwialnych
 • możliwość uzuskania odpustu zupełnego na zwykłych warunkach przez nawiedzenie kościołów, kaplic i oratoriów Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia
 • W archidiecezjach krakowskiej i warszawskiej oraz w diecezji warszawsko-praskiej - wspomnienie dodatkowe św. Klemensa Marii Hofbauera, prezbitera
Środa 16.03.2010

 • Liturgia Godzin: Psałterz: I Tydzień,
 • Msza św.: dzień powszedni, Prefacja Wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Jon 3,1-10; Resp: Ps 51,3-4.12-13.18-19; Ew: Łk 11,29-32
 • Uwagi:
 • W diecezji toruńskiej: Wspomnienie dodatkowe św. Polikarpa, biskupa i męczennika
Czwartek 17.03.2010

św. Patryka, biskupa - wspomnienie dodatkowe

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni, psałterz - tydzień IV; W Jutrzni i Nieszporach można wspomnieć św. Patryka, biskupa; po modlitwie ze środy, i modlitwa o Świętym
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Est (Wlg) 14,1.3-5.12-14; Resp: Ps 138,1-2a.2bc-3.7c-8; Ew: Mt 7,7-12
 • Uwagi:
Piątek 18.03.2010

św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła - wspomnienie dodatkowe

 • Liturgia Godzin: czwartek, psałterz - tydzień IV; W Jutrzni można wspomnieć św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła, po modlitwie z czwartku antyfona i modlitwa o Świętym; I Nieszpory: I Nieszpory Uroczystości św. Józefa, Oblubieńca NMP; Kompleta: Niedziela I
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Ez 18,21-28; Resp: Ps 130,1-2.3-4.5-7a.7bc-8; Ew: Mt 5,20-26;
 • Uwagi:
Sobota 19.03.2010

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

 • Liturgia Godzin: teksty własne - 19 marca, św. Józefa, Oblubieńca; w godzinach mniejszych psalmodium z dnia; Nieszpory: I Nieszpory II Niedzieli Wielkiego Postu
 • Msza św. Gloria, Credo, Prefacja własna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Resp: Ps 19,2-3.4-5.27 i 29; Czyt II: Rz 4,13.16-18.22; Ew: Mt 1,16.18-21.24a lub Łk 2,41-51a
 • Uwagi:
 • W archidiecezji łódzkiej i diecezji włocławskiej: Św. Józefa, Oblubieńca NMP - głównego patrona archidiecezji i diecezji
 • W diecezji kaliskiej i legnickiej: Św. Józefa, Oblubieńca NMP, Opiekuna Zbawiciela - głównego patrona diecezji
 • Mocą dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 wierni w Polsce nie są zobowiązani dzisiaj do udziału we Mszy św. i do powstrzymywania się od prac niekoniecznych.

poprzedni tydzień  ●   powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej   ●   następny tydzień