Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2010-2011 - IX Tydzień Zwykły

ORDO-2011.jpg

IX Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom III, LEKCJONARZ MSZALNY - Tom III


Niedziela 06.03.2011

Dziewiąta Niedziela Zwykła w ciągu roku

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień I;
 • Msza św.: nedziela, Gloria, Credo, Prefacja na niedziele w ciągu roku
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Pwt 11,18.26–28; Resp: Ps 31,2–3ab.3bc–4.17 i 25; Czyt II Rz 3,21–25a.28; Ew Mt 7,21–27
 • Uwagi:
 • Dziś rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem egzekwialnych, zabronionePoniedziałek 7.03.2011

Świętych Perpetuy i Felicyty, męczennic - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: sobota, psałterz - tydzień I; teksty wspólne o męczennicach z wyjatkiem własnych
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Tb 1,1a.2;2,1-9 (Wlg); Resp: Ps 112,1-2.3-4.5-6; Ew: Mk 12,1-12
 • Uwagi:Wtorek 8.03.2011

św. Jana Bożego, zakonnika - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz - poniedziałek, I tydzień;
 • Msza św. Gloria, Prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: zielone lub białe (wspomnienie)
Czytania: Czyt I: Tb 2,10-23; Resp: Ps 112,1-2.7-8.9; Ew Mk 12,13-17;
 • Uwagi:
 • W diecezji pelplińskiej: święto poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Pelplinie
 • W bazylice katedralnej w Pelplinie: Uroczystość poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Pelplinie


OKRES WIELKIEGO POSTU

LITURGIA GODZIN - Tom II, LEKCJONARZ MSZALNY - Tom II
UWAGI
 • Msze św. w różnych potrzebach dozwolone, jeżeli waga i względy duszpasterskie za tym przemawiają
 • Msze św. wotywne i codzienne za zmarłych (gregoriańskie) zabronione
 • W okresie Wielkiego Postu w Liturgii Godzin znikają radosne aklamacje Alleluja oraz hymn Te Deum
 • Hymny "Te Deum" i "Gloria in excelsis" odmawia się w uroczystości, święta
 • W oficjum zwykłym antyfona do Invitatorium, hymny w Godzinie Czytań, Jutrzni i Nieszporach oraz w godzinach mniejszych sumują się
 • Dekorowanie ołtarzy kwiatami - niedozwolone
 • muzyka organów i innych instrumentów dozwolona lecz wyłącznie la podtrzymania śpiewu. Nie dotyczy niedzieli "Laetare" (IV Wielkiego Postu) oraz uroczystości i świąt w tym czasie
 • Przy udzielaniu sakramentu małżenstwa Proboszcz poucza nowożeńców o szczególnym charakterze i wymaganiach tego okresu w roku


Środa  9.03.2011

Popielec - Środa Popielcowa

 • Liturgia Godzin: Psałterz: IV Tydzień,
 • Msza św.: dzień powszedni, Prefacja Wielkopostna IV
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Jl 2,12-18; Resp: Ps 51,3-4.5-6a.2-13.14+17; Czyt II: 2Kor 5,20-6,3 Ew: Mt 6,1-6.16-18
 • Uwagi:
 • Zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego w dniu dzisiejszym obowiązuje wstrzemięźliwość (nie spożywa się pokarmów mięsnych) i post ścisły (tylko jeden posiłek do syta, dwa mniejsze). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia.
 • Nie istnieje natomiast obowiązek uczestniczenia w dzisiejszej Mszy świętej.
 • W czasie Mszy dokonuje się obrzędu poświęcenia i posypania głowy popiołem (po Ewangelii i homilii, przed Modlitwą Wiernych). Jest on przygotowywany z gałązek palm lub innych drzew poświęconych w poprzednim roku podczas Niedzieli Palmowej. Akt ten symbolizuje ułomność i przemijalność człowieka, jest znakiem żałoby i pokuty.
 • Pomija się Akt Pokuty.
 • Inne msze św. z wyjątkiem wotywnych zabronione
 • wspomnienie św. Franciszki Rzymskiej, zakonnicy pomija sięCzwartek  10.03.2011

Czwartek po Popielcu

 • Liturgia Godzin:Psałterz: środa, IV tydzień;
 • Msza św.: dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Pwt 30,15-20; Resp: Ps 1,1-2.3.4 i 6; Ew: Łk 9,22-25;
 • Uwagi:Piątek  11.03.2011

Piątek po Popielcu

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni, psałterz - piatek, IV tydzień
 • Msza św.: dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Iz 58,1-9; Resp: Ps 51,3-4.5-6.18-19; Ew: Mt 9,14-15;
 • Uwagi:Sobota 12.03.2011

Sobota po Popielcu

 • Liturgia Godzin: Psałterz - Tydzień IV; I Nieszpory: I Niedziela Wielkiego Postu
 • Msza św.: dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Iz 58,9b-14; Resp: Ps 86,1-2.3-4.5-6; Ew: Łk 5,27-32
 • Uwagi:
 • w ordynariacie polowym: święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Warszawie
 • w polowym kosciele katedralnym w Warszawie: uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Warszawie

poprzedni tydzień  ●   powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej   ●   następny tydzień