Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2010-2011 - IV Tydzień Zwykły

ORDO-2011.jpg

IV Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom III, LEKCJONARZ MSZALNY - Tom III


Niedziela 30.01.2011

Czwarta Niedziela Zwykła

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień IV;
 • Msza św.: Gloria, Credo, Prefacja na niedziele w ciągu roku
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: So 2,3; 3,12–13; Resp: Ps 146,6c–7.8–9a.9bc–10; Czyt II 1 Kor 1,26–31; Ew Mt 5,1–12a
 • Uwagi:
 • Msze św. pogrzebowe, z wyjątkiem egzekwialnych, zabronione
 • W kościele katedralnym w Świdnicy: uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Świdnicy
 • W ostatnią niedzielę stycznia obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Chorym na Trąd .Poniedziałek 31.01.2011

św. Jana Bosko, kapłana - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: psałterz - poniedziałek, tydzień IV, własny hymn w Godzinie czytań i Nieszporach oraz modlitwy. W Godzinie czytań: II czytanie własne z pism św. Jana Bosko.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Hbr 11,32-40; Resp: Ps 31,20.21-22.23.24; Ew Mk 5,1-20;
 • Uwagi:Wtorek 1.02.2011

wspomnienie obowiązkowe - bł. Marii Anny Vaillot SM i bł. Otylii Baumgarten SM

 • Liturgia Godzin: Psałterz - poniedziałek, IV tydzień; teksty wspólne o męczennikach lub dziewicach
MODLITWA: Boże, Ty sprawiłeś, że błogosławione Maria Anna i Otylia w imię miłości Chrystusa służyły ubogim i oddały życie za wiarę; daj nam, abysmy zjednoczeni z Tobą postępowali drogą przykazania miłości i zasłużyli na wieczną nagrodę. Przez naszego Pana.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Hbr 12,1-4; Resp: Ps 22,26b-27.28 i 30ab.30c-32; Ew Mk 5, 21-43;
 • Uwagi:
 • w kościołach, kaplicach i oratoriach Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia możliwość uzyskania odpustu cząstkowego
 • W archidiecezji gnieźnieńskiej: święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie
 • W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie: Uroczystość rocznicy poświęcenia Bazyliki Prymasowskiej w GnieźnieŚroda  2.02.2011

Święto Ofiarowania Pańskiego

 • Liturgia Godzin: teksty własne, W modlitwie w ciągu dnia hymn i psalmy - wtorek, IV tydzień
 • Msza św.: święto, Gloria, prefacja własna
Szaty liturgiczne: białe
'Czytania: Czyt I: Ml 3,1-4; Resp: Ps 24,7-8.9-10; Ew Łk 2,22-40;
 • Uwagi:
 • XV Dzień Życia Konsekrowanego
 • zbiórka do puszek przeznaczona jest na wsparcie zakonów klauzorowych
 • Zgodnie z tradycją w dniu dzisiejszym przed Mszą ma miejsce obrzęd błogosławienia świec i procesja ze świecami. Obrzęd błogosławieństwa, dokonujący się przed Mszą św., procesja ze świecami i sama Msza św. stanowią jedną czynność liturgiczną. Msza powinna być więc sprawowana przez tego samego kapłana, który dokonał poprzedzających ją obrzędów i według przepisanego na dziś formularza, chyba że Mszy przewodniczy biskup. Nie błogosławi się świec po Mszy św.

W dniu dzisiejszym wolno wrócić do śpiewu kolęd podczas liturgii.

 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem egzekwialnych, zabronioneCzwartek  3.02.2011

Bł. Józefiny Nicoli SM, dziewicy - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz - środa, IV Tydzień; pozastałę z tekstów wspólne o dziewicach.
Modlitwa:Boże, który błogosławioną Józefinę, dziewicę, obdarzyłeś duchem ewangelicznym i wewnętrzną radością w wychowywaniu dzieci, daj nam, przez jej wstawiennictwo, abyśmy naśladując te same cnoty, mogli głosić Ciebie, prawdziwego Ojca ubogich. Przez naszego Pana...
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Hbr 12,18-19.21-24; Resp: Ps 48,2-3ab.3cd-4.9.10-11; Ew Mk 6,7-13
 • Uwagi:
 • w kościołach, kaplicach i oratoriach Zgromadzenia Misji i Sióśtr Miłosierdzia możliwość uzyskania odpustu cząstkowego
 • ponadto wspomnienie: św. Błażeja, biskupa i męczennika oraz św. Oskara, biskupa
 • Uwagi:Piątek  4.02.2011

 • Liturgia Godzin: Psałterz, piątek IV tygodnia.
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Hbr 13,1-8; Resp: Ps 27,1.3.5.8b-9abc; Ew: Mk 6,14-29
 • Uwagi:Sobota 5.02.2011

św. Agaty, dziewicy i męczennicy - Wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: czwartek IV Tygodnia; Godzina czytań: II czytanie własne; Modlitwa własna. hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni można wziąć z tekstów wspólnych o jednej męczennicy albo o dziewicach
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Hbr 13,15-17.20-21; Resp: Ps 23,1-2a.2b-3.4.5.6; Ew: Mk 6,30-34;
 • Uwagi:

poprzedni tydzień  ●   powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej   ●   następny tydzień