Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2010-2011 - IV Tydzień Wielkanocy

ORDO-2011.jpg

IV Tydzień Wielkanocy

LITURGIA GODZIN - Tom II; LEKCJONARZ MSZALNY - Tom II


Niedziela 15.05.2011

IV Niedziela Wielkanocna - Dobrego Pasterza

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień IV;
Szaty liturgiczne: białe
 • Msza św. w dzień: Gloria, Credo, Prefacja wielkanocna
Czytania: Czyt I: Dz 2,14a.36-41; Resp: Ps 23,1-2ab.2c-3.4.5.6; Czyt II: 1 P 2,20b-25; Ew: J 10,1-10;
 • Uwagi:
Poniedziałek 16.05.2011

św. Andrzeja Boboli SJ, kapłana i męczennika, patrona Polski - święto

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota I tydzień; Teksty wspólne o jednym męczenniku w okresie wielkanocnym z wyjątkiem własnych. Hymn okresowy w Modlitwie w ciągu dnia.
 • Msza św. święto, Gloria, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Ap 12,10-12a; Resp: Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9; w kościołach, w których obchodzona jest uroczystość: Czyt II: 1 Kor 1,10-13.17-18; Ew: J 17,20-26;
 • Uwagi:
 • święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski i patrona archidiecezji warmińskiej i diecezji łomżyńskiej
 • w metropolii warszawskiej - uroczystość św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona metropolii
 • w diecezji gliwickiej - uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Gliwicach
Wtorek 17.05.2011

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek - tydzień IV;
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 11,19-26; Resp: Ps 87,1a i 2 i 3a.4-5.6-7; Ew J 10,22-30;
 • Uwagi:
 • w diecezji gliwickiej: święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennik, patrona Polski
 • w diecezji elbląskiej: święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Elblągu
 • w kościele katedralnym w Elblągu: uroczystość rocznicy poświęcenia koscioła katedralnego w Elblągu.
Środa 18.05.2011

św. Jana I, papieża, męczennika - wspomienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek tydzień IV; albo wspomnienie św. Jana I, papieża i męczennika: własne II czytanie w Godzinie czytań i modlitwy w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o jednym męczenniku w okresie wielkanocnym albo o pasterzach (papieżach).
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe lub czerwone (wspomnienie)
Czytania: Czyt I: Dz 12,24-13,5a; Resp: Ps 67,2-3.4-5.6 i 8; Ew J 12,44-50;
 • Uwagi:
 • w archidiecezji warszawskiej i diecezji włocławskiej: wspomnienie dowolne bł. Stanisława Papczyńskiego, kapłanaCzwartek 19.05.2011

św. Nereusza i Achillesa, męczenników - wspomnienie dowolne
św. Pankracego, męczennika - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: czwartek - tydzień IV;
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie, prefacja wielkanocna,
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 13,13-25; Resp: Ps 89,2-3.21-22.25 i 27; Ew J 13,16-20;
 • Uwagi:Piątek 20.05.2011

św. Bernardyna ze Sieny, kapłana - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień IV; albo Wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny, kapłana: własne II czytanie w Godzinie czytań oraz modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o pasterzach (kapłanach)albo o zakonnikach.
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 13,26-33; Resp: Ps 2,6-7.8-9.10-11; Ew: J 14,1-6;
 • Uwagi:Sobota 21.05.2011

Śśw. Krzysztofa Magellanesa, kapłana i towaryszy, męczenników - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień IV; albo wspomnienie Świętych Męczenników Krzysztofa Magallanesa, kapłana i towarzyszy: W Godzinie czytań i Jutrzni hymn i II czytanie w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni z tekstów o wielu męczennikach.
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe lub czerwone (wspomnienie)
Czytania: Czyt I: Dz 13,44-52; Resp: Ps 98,1.2-3ab.3cd-4; Ew: J 14,1-6
 • Uwagi:
 • W archidiecezji krakowskiej: Wspomnienie dowolne św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika
 • W metropolii górnośląskiej i diecezji bielsko-żywieckiej: Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika
 • W metropolii katowickiej (diecezje katowicka, gliwicka i opolska) i diecezji bielsko-żywieckiej - wspomnienie obowiązkowe św. Jana Nepomucena, kapłana i męczennika
 • W archidiecezji poznańskiej i w diecezji bydgoskiej - wspomnienie dowolne św. Eugeniusza de Mazenod, biskupa

poprzedni tydzień  ●   powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej   ●   następny tydzień