Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2010-2011 - IV Tydzień Adwentu

ORDO-2011.jpg

Okres Adwentu

IV Tydzień Adwentu

LITURGIA GODZIN - Tom I; LEKCJONARZ MSZALNY - Tom I


Niedziela 19.12.2010

Czwarta Niedziela Adwentu

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela - tydzień IV, Hymny okresowe z Adwentu po 16 grudnia
 • Msza św.: Credo, Prefacja Adwent II
Szaty liturgiczne: fioletowe lub różowe
Czytania: Czyt I: Iz 7,10-14; Resp: Iz 7,10-14; Czyt II: Rz 1,1-7; Ew: Mt 1,18-24;
 • Uwagi:
 • Inne celebracje, w tym egekwialne, zabronionePoniedziałek 20.12.2010

 • Liturgia Godzin: Psałterz: poniedziałek, tydzień IV; Hymny okresowe II, pozostałę teksty z 20 grudnia
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja Adwent II
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: własne, 21 grudnia: Czyt I: Iz 7,10-14; Resp: Ps 24,1-2,3-4ab,5-6; Ew Łk 1,26-38;
 • Uwagi:

Wtorek 21.12.2010

 • Liturgia Godzin: Psałterz: poniedziałek, tydzień IV; Hymny okresowe II, pozostałę teksty z 21 grudnia
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja Adwent II
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: własne, 21 grudnia: Czyt I: Pnp 2,8-14 lub So 3,14-18a; Resp: Ps 33,2-3,11-12,20-21; Ew Łk 1,39-45;
 • Uwagi:
 • można obchodzić dzisiaj: św. Piotra Kanizjusza, kapłąna i doktora Kościoła - wspomnienie dowolneŚroda  22.12.2010

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek, tydzień IV; Hymny okresowe II, pozostałe teksty z 22 grudnia
 • Msza św.: dzień powszedni, prefacja Adwent II
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: własne własne, 22 grudnia: Czyt I: 1Sm 1,24-28; Resp: 1Sm 2,1,4-5,6-7,5abcd; Ew Łk 1,46-56;
 • Uwagi:Czwartek  23.12.2010

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa, tydzień IV; Hymny okresowe II, pozostałę teksty z 23 grudnia
 • Msza św.: dzień powszedni, Prefacja Adwent II
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: własne, 23 grudnia: Czyt I: Ml 3,1-4;4,5-6; Resp: Ps 25,4-5,8-9,10+14; Ew Łk 1,57-66;
 • Uwagi:Piątek  24.13.2010

 • Liturgia Godzin: Psałterz - czwartek, IV tydzień; Hymny okresowe II, pozostałe teksty z 24 grudnia; Nieszpory: I Nieszpory Uroczystości Bożego Narodzenia
 • Msza św. ranna: dzień powszedni, Prefacja Adwent II
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania:
Msza św. ranna: własne, 24 grudnia: Czyt I: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Resp: Ps 89,2-3,4-5,27+29; Ew: Łk 1,67-79
Msza św. Wigilii: Czyt I: Iz 62,1-5; Resp: Ps 88,4-5,16-17.27+29; Czyt II Dz 13,16-17,22-25 Ew: Mt 1,1-2 (lub Mt 1,18-25)
 • Uwagi:
 • W Mszy św. Wigilijnej na słowa i stało się ciałem wszyscy wierni klękają
 • W noc Bożego Narodzenia uczestniczący w Mszy św. Wigilii zwolnieni są z odmawiania Godziny Czytań i Komplety w Liturgii GodzinOkres Narodzenia Pańskiego

Oktawa Narodzenia Pańskiego


Sobota 25.12.2010

Uroczystość Narodzenia Pańskiego (z oktawą)

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela I tygodnia, teksty własne; Nieszpory: I Nieszpory święta Najświętszej Rodziny; Kompleta: Niedziela II
 • Msza św.: uroczystość, Gloria, Credo, Prefacja Prefacja o Narodzeniu Pańskim
Szaty liturgiczne: białe
Czytania:
Msza o północy: Czyt I Iz 9,1-3.5-6; Resp: Ps 71, 2.12-13.18-19; Czyt II Tt 2,11-14; Ew: Łk 2,1-14;
Msza o świcie: Czyt I Iz 62,11-12; Resp: Ps 97,1+6,11-12; Czyt II Tt 3,4-7; Ew: Łk 2,15-20;
Msza o dzień: Czyt I Iz 52,7-10; Resp: Ps 98,1,2-3ab,3cd-4,5-6; Czyt II Hbr 1,1-6; Ew: J 1,1-18;
 • Uwagi:
 • Msze św. za zmarłych zabronione z wyjątkiem wotywnych
 • We wszystkich Mszach św. na słowa i stało się ciałem wszyscy wierni klękają
 • Taca z Mszy św. o północy (Pasterki) przeznaczona jest na wsparcie kościelnego Funduszu Obrony Życia, m.in. na domy samotnych matek,
 • Wszyscy kapłani w dniu dzisiejszym mogą odprawić lub koncelebrować trzy Msze św.
 • Kapłani, którzy odprawiają wszystkie Msze są zwolnieni Modlitwy w ciągu dnia w Liturgii Godzin

poprzedni tydzień  ●   powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej   ●   następny tydzień