Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2010-2011 - II Tydzień po Narodzeniu Pańskim

ORDO-2011.jpg

Okres Narodzenia Pańskiego

II Tydzień po Narodzeniu Pańskim

LITURGIA GODZIN - Tom I; LEKCJONARZ MSZALNY - Tom I


Niedziela 2.01.2011

Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela - tydzień II;
 • Msza św.: Gloria, Credo, Prefacja o Bożym Narodzeniu
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Syr 24,1-2.8-12; Resp: Ps 147,12-13,14-15,19-20; Czyt II: Ef 1,3-6.15-18; Ew: J 1,1-18;
 • Uwagi:
 • wspomnienie obowiązkowe świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła z racji niedzieli pomija się
 • tam, gdzie Uroczystość Objawienia Pańskiego nie jest obchodzona 6 stycznia, obchodzi się ją w dzisiejszą niedzielę
 • Msze św. za zmarłych zabronione, z wyjątkiem egzekwialnychPoniedziałek 3.01.2011

Najświętszego Imienia Jezus - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: poniedziałek, tydzień II; z wyjątkiem tekstów własnych
 • Msza św. dzien powszedni lub wspomnienie, Prefacja o Bożym Narodzeniu
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: 1 J 2,29-3,6; Resp: Ps 98,1,3cd-4,5-6; Ew J 1,29-34;
 • Uwagi:
 • Inne celebracje, w tym egekwialne, zabronione

Wtorek 4.01.2011

św. Elżbiety Anny Bayley Seton, zakonnicy - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek, tydzień II; Teksty wspólne o świętych kobietach lub zakonnikach
MODLITWA: Boże, Ty za trud szukania Ciebie nagrodziłeś świętą Elżbietę Annę darem prawdziwej wiary; prosimy Cię; pozwól nam szukać Ciebie z wytrwałą miłością i odnajdywać Cię w szczerej wierze i w posługiwaniu bliźnim. Przez naszego Pana.
 • Msza św. wspomnienie, Prefacja o Narodzeniu Pańskim
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: 1 J 3,7-10; Resp: Ps 97,1.7-8.9; Ew J 1,35-42;
 • Uwagi:
 • W kościołach, kaplicach, oratoriach Zgromadzenia Misji i Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia można otrzymać odpust zupełny na zwykłych warunkach

Środa  5.01.2011

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa, tydzień II; Nieszpory - I Nieszpory uroczystości Objawienia Pańskiego, Kompleta - Niedziela I
 • Msza św. w dzień: dzień powszedni, Prefacja o Narodzeniu Pańskim
 • Msza św. wieczorna - wigilii Objawienia Pańskiego: Gloria , Credo, Prefacja o Objawieniu Pańskim
Szaty liturgiczne: białe
Czytania - msza w dzień Czyt I: 1J 3,11-21; Resp: Ps 100,1-2.3.4.5.; Ew Łk J 1,43-51;
Czytania - msza wieczorna (wigilia uroczystości) Czyt I: Iz 60,1-6; Resp: Ps 72,1-2,7-8,10-11,12-13; Czyt II: Ef 3,2-3a.5-6 Ew Mt 2,1-12;
 • Uwagi:Czwartek  6.01.2011

Uroczystość Objawienia Pańskiego

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień I; teksty własne
 • Msza św.: Gloria, Credo, Prefacja o Objawieniu Pańskim
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Iz 60,1-6; Resp: Ps 72,1-2,7-8,10-11,12-13; Czyt II: Ef 3,2-3a.5-6 Ew Mt 2,1-12;
 • Uwagi:
 • Msze św. za zmarłych, w tym egzekwialne zabronione
 • Na zakończenie Eucharystii oraz Jutrzni i Nieszporów można udzielić uroczystego błogosławieństwa.
 • W czasie Mszy św. święci się dzisiaj 'kredę i kadzidło. Odpowiedni obrzęd ma miejsce po homilii albo po modlitwie po Komunii.
 • Podczas wszystkich Mszy św. zaleca się dziś śpiewy w języku łacińskim - np. pozdrowienia i Pater noster.
 • W dniu dzisiejszym obchodzony jest Dzień Papieskiego Dzieła Dziecięctwa Misyjnego. Ofiara na tacę przeznaczona jest na potrzeby misji.Piątek  7.01.2011

Bł. Lindalwy Justo de Oliveira SM, męczennicy - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: psałterz - piątek, II Tydzień; teksty wspólne o dziewicach lub męczennicach,
MODLITWA: Boże, który w błogosławionej Lindalwie posługę ubogim uświęciłeś koroną męczeństwa, spraw prosimy przez jej wstawiennictwo, abyśmy praktykując dzieła Twojej miłości, umieli składać nasze życie jako ofiarę miłą Tobie. Przez naszego Pana.
 • Msza św. ranna: Gloria, Prefacja o Narodzeniu Pańskim
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Oktawa Narodzenia Pańskiego Czyt I: 1J 3,22 - 4,6; Resp: Ps 2,7-8.10-11; Ew: Mt 4,12-17.23-25
 • Uwagi:
 • W kościołach, kaplicach, oratoriach Zgromadzenia Misji i Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia można otrzymać odpust cząstkowy na zwykłych warunkach
 • Wspomnienie dowolne św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera
Sobota 8.1.2011

Sobota po Objawieniu Pańskim

 • Liturgia Godzin: psałterz - sobota, Tydzień II; Nieszpory - I Nieszpory święta Chrztu Pańskiego
 • Msza św.: wspomnienie, prefacja Boże Narodzenie lub Objawienie Pańskie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: 1J 4,7-10; Resp: Ps 72,2.1-2,3-4ab,7-8; Ew: Mk 6,34-44
 • Uwagi:poprzedni tydzień  ●   powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej   ●   następny tydzień