Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2010-2011 - II Tydzień Zwykły

ORDO-2011.jpg

II Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom III, LEKCJONARZ MSZALNY - Tom III


Niedziela 16.01.2011

Druga Niedziela Zwykła

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień II; W Godzinie Czytań: II czytanie własne o świętym. W Godzinie Czytań, Jutrzni i Nieszporach modlitwa własna. Hymn w Godzinie czytań w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o zakonnikach
 • Msza św.: Gloria, Credo, Prefacja na niedziele w ciągu roku
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Iz 49,3.5-6; Resp: Ps 40,2 i 4ab.7-8a.8b-9.10; Czyt II 1 Kor 1, 1-3; Ew J 1,29-34
 • Uwagi:
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem egzekwialnych, zabronione
 • Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy (obchodzony w drugę niedzielę po Objawieniu Pańskim)Poniedziałek 17.01.2011

św. Antoniego, opata - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: psałterz - poniedziałek, tydzień II,
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Hbr 5,1-10; Resp: Ps 110,1-2.3-4; Ew Mk 2,18-22;
 • Uwagi:
 • XIV Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w PolsceWtorek 18.01.2011

 • Liturgia Godzin: psałterz - wtorek, tydzień II
 • Msza św.: ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Hbr 6,10-20; Resp: Ps 111,1-2.4-5.9 i 10c; Ew Mk 2,23-28
 • Uwagi:
 • Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Kończy się on świętem Nawrócenia św. Pawła Apostoła (25 stycznia)
 • W archidiecezji warmińskiej: Wspomnienie dowolne bł. Reginy Protmann, dziewicyŚroda  19.01.2011

św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: wtorek, psałterz - tydzień II lub: W Godzinie czytań – czytania z poniedziałku II tygodnia; hymn i II czytanie w Godzinie Czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o pasterzach (biskupach).
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Hbr 7,1-3.15-17; Resp: Ps 110,1-2.3-4; Ew Mk 3,1-6;
 • Uwagi:
 • W archidiecezji krakowskiej i przemyskiej: św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
 • W dziecezji rzeszowskiej: uroczystość św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa - głównego patrona diecezjiCzwartek  20.01.2011

św. Fabiana, papieża i męczennika - wspomnienie dowolne; lub
św. Sebastiana, męczennika - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni, psałterz - środa, II tydzień; albo wspomnienie św. Fabiana, papieża i męczennika: Wszystko jw. w dzień powszedni, jedynie własne: II czytanie w Godzinie czytań i modlitwa . Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o jednym męczenniku albo o pasterzach (papieżach) albo: wspomnienie św. Sebastiana, męczennika'. Własne: II czytanie w Godzinie czytań i modlitwa ; hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o jednym męczenniku.
 • Msza św.: ad libitum lub jedno ze wspomnień
Szaty liturgiczne: zielone lub czerwone (wspomnienie)
Czytania: Czyt I: Hbr 7,25-8,6; Resp: Ps 40,7-8a.8b-10.17; Ew Mk 3,7-12
 • Uwagi:Piątek  21.01.2011

św. Agnieszki, dziewiczy i męczennicy - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: psałterz - czwartek, II tydzień; W Godzinie czytań – II czytanie własne; pozostałe teksty wspólne o męczennikach
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I:Hbr 8,6-13; Resp: Ps 85,8 i 10.11-12.13-14; Ew: Mk 3,13-19
 • Uwagi:
 • Dzień BabciSobota 22.01.2011

św. Wincentego, diakona, męczennika - wspomnienie dowolne; lub
Św. Wincentego Pallottiego, prezbitera - wspomnienie dowolne lub
wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny w sobotę;

 • Liturgia Godzin: psałterz - piątek, II Tydzień; albo Wspomnienie św. Wincentego- w godzinie czytań własne II czytanie.oraz modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach; hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o jednym męczenniku; albo: wspomnienie św. Wincentego Pallottiego; hymn i II czytanie w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o pasterzach.
 • Msza św.: ad libitum lub jedno ze wspomnień
Szaty liturgiczne: zielone lub czerwone (wspomnienie św. Wincentego) lub białe (wspomnienia pozostałe)
Czytania: Czyt I: Hbr 9,1-3.11-14; Resp: Ps 47,2-3.6-7.8-9; Ew: Mk 3,20-21;
 • Uwagi:

poprzedni tydzień  ●   powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej   ●   następny tydzień