Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2010-2011 - II Tydzień Wielkiego Postu

ORDO-2011.jpg

II TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

LITURGIA GODZIN - Tom II; LEKCJONARZ MSZALNY - Tom II


Niedziela 20.03.2010

Druga Niedziela Wielkiego Postu

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień II;
 • Msza św.: niedziela, Credo, Prefacja na włąsciwą niedzielę
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Rdz 12,1–4a; Resp: Ps 33,4–5.18–19.20 i 22; Czyt II 2 Tm 1,8b–10; Ew Mt 17,1-9
 • Uwagi:
 • W drugą niedzielę Wielkiego Postu w kościołach przeprowadzana jest zbiórka do puszek na potrzeby Dzieła Pomocy Misjom
 • Przez udział w nabożeństwie Gorzkich Żalów w okresie Wielkiego Postu można jednokrotnie uzyskać w ten sposób odpust zupełny;
 • Zabrania się innych celebracji, w tym także Mszy egzekwialnych


Poniedziałek 21.03.2010

 • Liturgia Godzin: Psałterz - poniedziałek, II tydzień;
 • Msza św. dzien powszedni, Prefacja Wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Dn 9,4b-10; Resp: Ps 79,8.9.11.13; Ew Łk 6,36-38;
 • Uwagi:
Wtorek 22.03.2010

 • Liturgia Godzin: Psalmy - wtorek, II tydzień;
 • Msza św. dzien powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Iz 1,10.16-20; Resp: Ps 50,8-9.16bc-17.21 i 23; Ew Mt 23,1-12;
 • Uwagi:
Środa 23.03.2010

św. Turybiusza z Mongrovejo, biskupa - wspomnienie dozwolone

 • Liturgia Godzin: Psalmy - środa, II tydzień; w Jutrzni i Nieszporach dokonać wspomnienia św. Turybiusza, biskupa: po końcowej modlitwie, antyfona i modlitwa o świętym
 • Msza św. dzien powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Jr 18,18-20; Resp: Ps 31,5-6.14.15-16; Ew Mt 20,17-28;
 • Uwagi:Czwartek 24.03.2010

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni, psałterz - tydzień II; Nieszpory - I Nieszpory Uroczystości Zwiastowania Pańskiego, Kompleta - Niedziela I
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Jr 17,5-10; Resp: Ps 1,1-2.3.4 i 6; Ew: Łk 16,19-31
 • Uwagi:

Piątek 25.03.2010

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

 • Liturgia Godzin: czwartek, psałterz - tydzień I; teksty własne, w Godzinach Mniejszych psałterz z dnia, hymn okresowy.
 • Msza św. uroczystość, Gloria, Credo, prefacja na Zwiastowanie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Iz 7,10-14; Resp: Ps 40,7-8a.8b-10.11; Czyt II: Hbr 10,4-10; Ew: Łk 1,26-38;
 • Uwagi:
 • Przy odmawianiu Credo, po słowach "słowo ciałem się stało" wszyscy wierni przyklękają.
 • z okazji dnia odnowienia ślubów Siostry Miłosierdzia mogą uzyskać odpust zupełny
 • w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia - dzień odnowienia ślubów
 • w Kościele Powszechnym - dzień świętości życia
 • inne celebracje zabronione z wyjątkiem Mszy pogrzebowychSobota 26.03.2010

 • Liturgia Godzin: Psałterz - sobota, II tydzień; Nieszpory: I Nieszpory II Niedzieli Wielkiego Postu
 • Msza św. Gloria, Credo, Prefacja własna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Ps 103,1-2.3-4.9-10.11-12; Resp: Ps 103,1-2.3-4.9-10.11-12; Ew: Łk 15,1-3.11-32
 • Uwagi:
 • w archidiecezji przemyskiej - Wspomnienie dodatkowe św. Dobrego Łotra

poprzedni tydzień  ●   powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej   ●   następny tydzień