Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2010-2011 - II Tydzień Wielkanocy

ORDO-2011.jpg

II Tydzień Wielkanocy

LITURGIA GODZIN - Tom II; LEKCJONARZ MSZALNY - Tom II


Niedziela 1.05.2011

II Niedziela Wielkanocna - Niedziela Miłosierdzia Bożego

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień II; teksty własne
Szaty liturgiczne: białe
 • Msza św. w dzień: Gloria, Credo, Prefacja wielkanocna
Czytania: Czyt I: Dz 4,32-35; Resp: Ps 118,1+14.13-14.22-24; Czyt II: 1J 5,1-6; Ew: J 20,19-31;
 • Uwagi:
 • Przed lub po Mszy św. odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
 • Dziś obchodzimy Międzynarodowe Święto "Caritas".
 • dzien beatyfikacji Jana Pawła II w Rzymie
 • wspomnienie św. Józefa, Robotnika pomija się
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem egzekwialnych, zabronione
 • Koniec Oktawy Wielkanocy
Poniedziałek 2.05.2011

Św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski – uroczystość

 • Liturgia Godzin: teksty własne; w modlitwie w ciągu dnia hymny okresowe; Nieszpory - I Nieszpory uroczystości NMP Królowej Polski; Kompleta - niedziela I
 • Msza św. Gloria, Credo, prefacja własna
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Dz 1,3-8; Resp: Ps 40,7-8a.8b-10.11; Czyt II: Flp 1,20c-30; Ew: J 12,24-26;
 • Uwagi:
 • z racji Wielkiej Soboty w dniu 23 kwietnia w tym roku, uroczystość obchodzona dzisiaj.
 • wspomnienie św. Atanazego, biskupa i Doktora Kościoła pomija się
 • Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dzień Emigranta - dzień modlitw za Ojczyznę, a także rodaków przebywających poza jej granicami - warto uwzględnić ten fakt w wezwaniach modlitwy wiernych
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem egzekwialnych, zabronione
Wtorek 3.05.2011

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej Patronki Polski

 • Liturgia Godzin: Psałterz: Niedziela tydzień I; teksty własne, Kompleta z Niedzieli II
 • Msza św. Gloria, Credo, prefacja NMP
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Resp: Jdt 13,18bcda.19-20; Czyt II: Kol 1,12-16; Ew J 19,25-27;
 • Uwagi:
 • Święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski zostało ustanowione w 1924 r. na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Jednak już papież Pius X w 1908 roku, zezwolił na wpisanie wezwania "Królowo Polski" na stałe do Litanii loretańskiej. W tym samym roku ustanowił też święto Królowej Polski dla diecezji lwowskiej.
 • w diecezji polowej: Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Hetmanki Żołnierza Polskiego, głównej patronki ordynariatu polowego;
 • w archidiecezji częstochowskiej i przemyskiej - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej Patronki archidiecezji częstochowskiej i przemyskiej
 • Przynajmniej w czasie głównej Mszy św. powinno się odnowić akt oddania się Najświętszej Maryi Pannie.
 • Inne celebracje, w tym wotywne zabronione
Środa 4.05.2011

św. Floriana, męczennika - wspomnienie obowiązkowe"

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I, wtorek; z wyjątkiem własnych: - Hymnów, II czytania w Godzinie Czytań, Antyfony do Benedictus i Magnificat oraz Modlitwy w Godzinie Czytań, Jutrzni i Nieszporach
 • Msza św. wspomnienie, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Dz 5,17-26; Resp: Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9; Ew J 3,16-21
 • Uwagi:
 • w Krakowie - św. Floriana, męczennika - święto
 • W archidiecezji katowickiej i w diecezji warszawsko-praskiej - wspomnienie obowiązkowe św. Floriana, męczennika, patrona archidiecezji i diecezji
 • w archidiecezji białostockiej - uroczystość św. Jerzego, Męczennika, głównego patrona archidiecezjiCzwartek 5.05.2011

bł. Stanisława Kazimierczyka CRL, kapłana - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I; wtorek I tygodnia wielkanocnego lub: bł. Stanisława Kazimierczyka CRL: Hymn i II czytanie w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach można wziąć z tekstów wspólnych o pasterzach (kapłanach)
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie, prefacja wielkanocna,
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 5,27-33; Resp: Ps 34,2 i 9.17-18.19-20; Ew: J 3,31-36;
 • Uwagi:
 • w archidiecezji krakowskiej: bł. Stanisława Kazimierczyka CRL, kapłana - wspomnienie obowiązkowe
 • W archidiecezji przemyskiej: święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Przemyślu
 • W bazylice metropolitalnej w Przemyślu: Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w PrzemyśluPiątek 6.05.2011

Świętych Apostołów Filipa i Jakuba - święto

 • Liturgia Godzin: Psałterz: piątek - tydzień II; Teksty wspólne o Apostołach w okresie wielkanocnym z wyjątkiem własnych;
 • Msza św. święto, Gloria, prefacja o Świętych
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: 1 Kor 15,1-8; Resp: Ps 19,2-3.4-5; Ew: J 14,6-14;
 • Uwagi:
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem wotywnych, zabronioneSobota 7.05.2011

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota - tydzień II; Niespzory - I Nieszpory III Niedziela Wielkanocy;
 • Msza św. Gloria, Sekwencja dowolnie, nie ma Credo, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 5,34-42; Resp: Ps 33,1-2.4-5.18-19; Ew: J 6,16-21;
 • Uwagi:
 • w diecezji ełckiej - wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny, Matki Łaski Bożej
 • w diecezji kieleckiej - święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Łaski
 • w Kielcach - uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Łaski Bożej, głównej patronki miasta

poprzedni tydzień  ●   powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej   ●   następny tydzień