Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2010-2011 - III Tydzień Zwykły

ORDO-2011.jpg

III Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom III, LEKCJONARZ MSZALNY - Tom III


Niedziela 23.01.2011

Trzecia Niedziela Zwykła

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień III;
 • Msza św.: Gloria, Credo, Prefacja na niedziele w ciągu roku
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Iz 8,23b-9,3; Resp: Ps 27,1.4.13-14; Czyt II 1 Kor 1,10-13.17; Ew Mt 4,12-23
 • Uwagi:
 • Msze św. pogrzebowe, z wyjątkiem egzekwialnych, zabronione
 • wspomnienia dowolne: błogosławionych Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy, męczenników z Pratulina lub bł. Henryka Suzona, prezbitera z racji niedzieli pomija sięPoniedziałek 24.01.2011

św. Franciszka Salezego, biskupa i Doktora Kościoła - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: psałterz - poniedziałek, tydzień III,
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Hbr 9,15.24-28; Resp: Ps 98,1.2-3ab.3cd-4.5-6; Ew Mk 3,22-30;
 • Uwagi:
 • św. Franciszek Salezy jest Patronem dziennikarzy i katolickiej prasyWtorek 25.01.2011

Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła - Rocznica założenia Zgromadzenia Misji

 • Liturgia Godzin: teksty własne; w godzinach mniejszych hymn i psalmy można wziąć z poniedziałku , III tygodnia
 • Msza św. święto, Gloria, prefacja o Apostołach
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 22,3-16 lub Dz 9,1-22; Resp: Ps 117(116),1-2; Ew Ps 117(116),1-2;
 • Uwagi:
 • Msze św. pogrzebowe, z wyjątkiem egzekwialnych, zabronione
 • We wspólnotach Zgromadzenia Misji, w rocznicę założenia Zgromadzenia, odmawia się Akt Ofiarowania Zgromadzenia Misji
 • członkowie Zgromadzenia Misji z racji rocznicy założenia Zgromadzenia mogą uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach
 • W kościele seminaryjnym Nawrócenia św.Pawła Apostoła w Krakowie - uroczystość Nawrócenia św. Pawła Apostoła, patrona kościoła
 • Kończy się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.Środa  26.01.2011

Św. biskupów Tymoteusza i Tytusa – wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz, poniedziałek III tygodnia; W Godzinie Czytań – II czytanie własne. Antyfona do Benedictus i Magnificat własne. W Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach modlitwa własna o świętych. Można hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach (z wyjątkiem własnych antyfon) w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o pasterzach.
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: 2 Tm 1,1-8 lub Tt 1,1-5; Resp: Ps 96,1-2.3.7-8a +10; Ew Łk 10,1-9;
 • Uwagi:
 • Dzień Islamu w Kościele katolickim w PolsceCzwartek  27.01.2011

Bł. Jerzego Matulewicza, biskupa - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterzu, wtorek III tygodnia; W Godzinie czytań – czytania z wtorku III tygodnia zwykłego. Można hymn i II czytanie w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach wziąć z tekstów wspólnych o pasterzach (biskupach) – s. 1503.
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Hbr 10,19-25; Resp: Ps 24,1-2.3-4ab.5-6; Ew Mk 4,21-25
 • Uwagi:Piątek  28.01.2011

Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz, środa III tygodnia. W Godzinie czytań – II czytanie własne z dzieł Świętego. Antyfona do Benedictus i Magnificat własna. W Godzinie Czytań hymn, a w Jutrzni hymn i wszystko po psalmach (z wyjątkiem własnej antyfony doBenedictus) wziąć z tekstów wspólnych o doktorach Kościoła . W Modlitwie w ciągu dnia wszystko z psałterza na sobotę III tygodnia.
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Hbr 10,19-25; Resp: Ps 37,3-4.5-6.23-24.39-40; Ew: Mk 4,26-34
 • Uwagi:Sobota 29.1.2011

Św. Anieli Merici, dziewicy - wspomnienie dowolne lub
bł. Bronisławy Lament, dziewicy - wspomnienie dowolne lub
wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny w sobotę;

 • Liturgia Godzin: Psałterz czwartek III tygodnia. W Godzinie czytań – czytania z czwartku III tygodnia zwykłego. Albo: Wspomnienie bł. Bolesławy Marii Lament, dziewicy. Wszystko jw. w dzień powszedni. Można hymn i II czytanie w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni wziąć z tekstów wspólnych o dziewicach. Albo: Wspomnienie św. Anieli Merci, dziewicy. Wszystko jw. w dzień powszedni, jedynie własne (z pism św. Anieli), II czytanie w Godzinie czytań i modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni – własne. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni można wziąć z tekstów wspólnych o dziewicach. Nieszpory: I Nieszpory IV NIedzieli Zwykłej
 • Msza św.: ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone lub białe (wspomnienia)
Czytania: Czyt I: Hbr 11,1-2.8-19; Resp: Łk 1,69-70.71-72.74-75; Ew: Mk 4,35-41;
 • Uwagi:
 • W archidiecezji białostockiej: Bł. Bolesławy Lament, dziewicy - wspomnienie obowiązkowe

poprzedni tydzień  ●   powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej   ●   następny tydzień