Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2010-2011 - III Tydzień Wielkanocy

ORDO-2011.jpg

III Tydzień Wielkanocy

LITURGIA GODZIN - Tom II; LEKCJONARZ MSZALNY - Tom II


Niedziela 8.05.2011

III Niedziela Wielkanocna

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień III; Nieszpory - I Nieszpory uroczystości św. Stanisława biskupa, męczennika
Szaty liturgiczne: białe
 • Msza św. w dzień: Gloria, Credo, Prefacja wielkanocna
Czytania: Czyt I: Dz 2,14.22–28; Resp: Ps 16,1–2a i 5.7–8.9–10,11; Czyt II: 1 P 1,17–21; Ew: Łk 24,13–35;
 • Uwagi:
 • Rozpoczyna się III Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem “Mów, o Panie, Twój Kościół Cię słucha”
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem egzekwialnych, zabronione
Poniedziałek 9.05.2011

Uroczystość św. Stanisława biskupa, męczennika

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I, teksty własne; Kompleta - Niedziela II
 • Msza św. Gloria, Credo, prefacja o świętych
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Dz 20,17-18a.28-32.36; Resp: Ps 100,1-2.3.4b-5ab; Czyt II: Rz 8,31b-39; Ew: J 10,11-16;
 • Uwagi:
Wtorek 10.05.2011

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek - tydzień III;
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 7,51-59;8,1; Resp: Ps 31,3cd-4.6 i 7b i 8a.17 i 21ab; Ew J 6,30-35;
 • Uwagi:
Środa 11.05.2011

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa - tydzień III,
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 8,1b-8; Resp: Ps 66,1-3a.4-5.6-7a; Ew J 6,35-40
 • Uwagi:Czwartek 12.05.2011

św. Nereusza i Achillesa, męczenników - wspomnienie dowolne
św. Pankracego, męczennika - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: czwartek - tydzień III; dzień powszedni albo Wspomnienie świętych męczenników Nereusza i Achillesa: własne II czytanie w Godzinie czytań i modlitwa własna (o Świętych) w Godzinie cztań, w Jutrzni i Nieszporach Hhymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach można wziąć z tekstów wspólnych o wielu męczennikach w okresie wielkanocnym; albo: Wspomnienie św. Pankracego, męczennika: własne II czytanie w Godzinie czytań oraz modlitwa o Świętym w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach można wziąć z tekstów wspólnych o jednym męczenniku w okresie wielkanocnym.
 • Msza św. dzień powszedni lub jedno ze wspomnień, prefacja wielkanocna,
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 8,26-40; Resp: Ps 66,8-9.16-17.19-20; Ew J 6,44-51;
 • Uwagi:Piątek 13.05.2011

Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: piątek - tydzień III; dzień powszedni albo: Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy - hymn i II czytanie w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni można wziąć z tekstów wspólnych o Najświętszej Maryi Pannie. Psalmy z soboty IV tygodnia. I czytanie w Godzinie czytań z soboty 4. tygodnia wielkanocnego.
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 9,1-20; Resp: Ps 117,1.2; Ew: J 6,52-59;
lub w Mszach o NMP Fatimskiej: (z Lekcjonarza Świętych, Tom VI) Czyt I: Iz 61,9-11; Resp: Ps 44,11-12.14-15.16-17; Ew: Łk 11-27-28;
 • Uwagi:Sobota 14.05.2011

Św. Macieja, apostoła - świeto

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota - tydzień III; Teksty wspólne o Apostołach okresu wielkanocnego z wyjątkiem własnych. Hymn okresowy w Modlitwie w ciągu dnia; Nieszpory - I Nieszpory IV Niedzieli Wielkanocnej
 • Msza św. Gloria, prefacja o Apostołach
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Dz 1,15-17.20-26; Resp: Ps 113,1-2.3-4.5-6.7-8; Ew: J 15,9-17;
 • Uwagi:
 • w Warszawie: uroczystość Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, głównej Patronki miasta
 • Msze św. za zmarłych zabronione, z wyjątkiem egzekwialnych

poprzedni tydzień  ●   powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej   ●   następny tydzień