Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2009-2010 - XXXII Tydzień Zwykły

ORDO-2010.jpg

OKRES W CIĄGU ROKU (PO WIELKANOCY)

XXXII Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom IV; LEKCJONARZ MSZALNY - Tom V

Niedziela 7.11.2010

Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła w ciągu roku'

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień IV;
Szaty liturgiczne: zielone;
 • Msza św. w dzień: Gloria, Credo, Prefacja niedziele w ciągu roku
Czytania: Czyt I: 2 Mch 7,1-2.9-14; Resp: Ps 17,1.5-6.8 i 15; Czyt II: 2 Tes 2,16-3,5; Ew: Łk 20,27-38;
 • Uwagi:
 • Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się, też mogą uzyskać odpust za zmarłych. Odpust zupełny można otrzymać od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku - cząstkowy.
 • W bazylice katedralnej w Płocku: uroczystość rocznicy poświęcenia bazyliki katedralnej w Płocku
 • Msze św. pogrzebowe z wyjątkiem egzekwialnych zabronionePoniedziałek 8.11.2010

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień IV;
Szaty liturgiczne: zielone;
 • Msza św. w dzień: Gloria, Credo, Prefacja niedziele w ciągu roku
Czytania: Czyt I: Tt 1,1-9; Resp: Ps 24,1-2.3-4ab.5-6; Ew: Łk 17,1-6;
 • Uwagi:
 • Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się, też mogą uzyskać odpust za zmarłych. Odpust zupełny można otrzymać od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku - cząstkowy.
 • W bazylice katedralnej w Płocku: uroczystość rocznicy poświęcenia bazyliki katedralnej w Płocku
 • Msze św. pogrzebowe z wyjątkiem egzekwialnych zabronioneWtorek 9.11.2010

Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień I; teksty wspólne na pośwęcenie kościoła, II czytanie w Godzinie Czytań własne;
 • Msza św. święto, Gloria, Credo, prefacji na poświęcenie kościoła
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Ez 47,1-2.8-9.12; Resp: Ps 46,2-3.5-6.8-9; Czyt II 1 Kor 3.9b-11.16-17; Ew J 2,13-22;
 • Uwagi:
 • Msze św. pogrzebowe z wyjątkiem egzekwialnych zabronioneŚroda  10.11.2010

św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek, tydzień IV; własne: antyfony do Benedictus w Jutrzni i Maginificat w Nieszporach oraz modlitwy. W Godzinie czytań II czytanie własne.
 • Msza św. dzień powszedni
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Tt 3,1-7; Resp: Ps 23,1-2a.2b-3.5.6; Ew Łk 17,11-19;
 • Uwagi:
 • W diecezji łowickiej: Wspomnienie dowolne św. Marcina z Tours, biskupa
 • w diecezji łowickiej - I Nieszpory uroczystości św. Wiktorii, dziewicy i męczennicy, głównej patronki diecezji.

Czwartek  11.11.2010

św. Marcina z Tours, biskupa - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa, tydzień IV; teksty własne
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Flm 7-20; Resp: Ps 146,6c-7.8-9a.9bc-10; Ew: Łk 17,20-25;
 • Uwagi:
 • Święto Niepodległości. Dzięń modlitw za Ojczyznę
 • W diecezji łowickiej: uroczystość św. Wiktorii, dziewicy i męczennicy - głównej patronki diecezjiPiątek  12.11.2010

św. Jozafata, biskupa i męczennika - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: czwartek, tydzień IV; W Godzinie Czytań II czytanie własne; Modlitwa w Godzinie Czytań, Jutrzni i Nieszporach własna. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o jednym męczenniku albo o pasterzach.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: 2 J 4-9; Resp: Ps 119,1-2.10-11.17-18; Ew: Łk 17,26-37;
 • Uwagi:
 • W diecezji siedleckiej: Wspomnienie obowiązkowe św. Jozafata, biskupa i męczennika, patrona diecezjiSobota 13.11.2010

świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: piątek, tydzień IV; W Godzinie Czytań: II czytanie własne o Świętym. Modlitwa w Godzinie Czytań Jutrzni i Nieszporach własna. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o wielu męczennikach albo o pasterzach
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: 3 J 5-8; Resp: Ps 112,1-2.3-4.5-6; Ew: Łk 18,1-8;
 • Uwagi:
 • W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej: święto świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski, patronów diecezji

poprzedni tydzień  ●   powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej   ●   następny tydzień