Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2009-2010 - XXIX Tydzień Zwykły

ORDO-2010.jpg

OKRES W CIĄGU ROKU (PO WIELKANOCY)

XXIX Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom IV; LEKCJONARZ MSZALNY - Tom IV

Niedziela 17.10.2010

Dwudziesta Dziewiąta Niedziela Zwykła w ciągu roku

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela I tydzień;
 • Msza św.: Gloria, Credo, Prefacja na Niedziele w ciągu roku
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania  dzień: Czyt I: Wj 17,8-13; Resp: Ps 121,1-2.3-4.5-6.7-8; Czyt II: 2 Tm 3,14-4,2; Ew: Łk 18,1-8 ;
 • Uwagi:
 • wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa I męczennika, z racji Niedzieli pomija się
 • papież Benedykt XVI dokona kanonizacji sześciu osób, w tym - bł. Stanisława Kazimierczyka CRL.
 • ze względu na obchodzoną dzisiaj niedzielę misyjną można odprawić Msze z formularza "O Ewangelizacji Narodów" w Mszale Rzymskim. W formularzu znajduje się także tekst Modlitwy Wiernych.
 • W październiku, wierni, którzy odmówią modlitwę Różańcową w kościele, kaplicy, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej będący w stanie łaski uświęcającej mogą uzyskać odpust zupełny. W innych przypadkach można uzyskać odpust cząstkowy.
 • Msze św. żałobne z wyjątkiem Mszy z egzekwiami zabronionePoniedziałek 18.10.2010

święto św. Łukasza Ewangelisty

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I; Teksty własne , z wyjątkiem Modlitwy w ciągu dnia - hymn i psalm z czwartku IV tygodnia
 • Msza św. święto, Gloria, prefacja o Apostołach II
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: 2 Tm 4,9-17a;  Resp: Ps 145,10-11.12-13ab.17-18;  Ew Łk 10,1-9;
 • Uwagi:
 • Msze św. żałobne z wyjątkiem Mszy z egzekwiami zabronioneWtorek 19.10.2010

Bł. Jerzego Popiełuszki, kapłana i męczennika - wspomnienie dowolne albo
Śśw. Jana de Brébeuf, Izaaka Jogues, kapłanów i towarzyszy, męczenników - wspomnienie dowolne albo
św. Pawła od Krzyża, kapłana - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: poniedziałek, tydzień I; Albo wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki - własne II czytanie w Godzinie Czytań, własna modlitwa w Godzinie czytań i Jutrzni, hymn w Godzinie Czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni - teksty wspólne o jednym męczenniku; lub pozostałe wspomnienia: dzień powszedni , własne II czytanie w Godzinie Czytań oraz modlitwa w Jutrzni i Nieszporach.
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie
Szaty liturgiczne: zielone lub czerwone (bł. Jerzego… , św. Jana...) lub białe (św. Pawła...)
Czytania: Czyt I: Ef 2,12-22; Resp: Ps 85,9ab-10.11-12.13-14; Ew Łk 12,35-38;
 • Uwagi:
 • W październiku, wierni, którzy odmówią modlitwę Różańcową w kościele, kaplicy, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej będący w stanie łaski uświęcającej mogą uzyskać odpust zupełny. W innych przypadkach można uzyskać odpust cząstkowy.Środa  20.10.2010

św. Jana Kantego, kapłana - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek, tydzień I; W Godzinie czytań Hymn i II czytanie, hymn i antyfona w Jutrzni, hymn i antyfona w Nieszporach, modlitwa - własne.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Ef 3,2-12; Resp: Iz 12,2.3-4b.4cd-5; Ew Łk 12,39-48;
 • Uwagi:
 • W październiku, wierni, którzy odmówią modlitwę Różańcową w kościele, kaplicy, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej będący w stanie łaski uświęcającej mogą uzyskać odpust zupełny. W innych przypadkach można uzyskać odpust cząstkowy.
 • W archidiecezji lubelskiej i diecezji bielsko-żywieckiej: wspomnienie obowiązkowe św. Jana Kantego, prezbitera, patrona archidiecezji i diecezji
 • W archidiecezji krakowskiej: uroczystość św. Jana Kantego, prezbitera, głównego patrona archidiecezjiCzwartek  21.10.2010

Błog Jakuba Strzemię, biskupa - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa, tydzień I; W Godzinie Czytań: II czytanie i modlitwa własne; w Jutrzni: moditwa własna, hymn i wszystko po psalmach z tekstów wspólnych o pasterzach.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Ef 3,14-21;  Resp: Ps 33,1-2.4-5.11-12.18-19; Ew: Łk 12,49-53;
 • Uwagi:
 • W październiku, wierni, którzy odmówią modlitwę Różańcową w kościele, kaplicy, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej będący w stanie łaski uświęcającej mogą uzyskać odpust zupełny. W innych przypadkach można uzyskać odpust cząstkowy.Piątek  22.10.2010

 • Liturgia Godzin: Psałterz: czwartek, tydzień I
 • Msza św. dzień powszedni
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Ef 4,1-6; Resp: Ps 24,1-2.3-4ab.5-6; Ew: Łk 12,54-59;
 • Uwagi:
 • W październiku, wierni, którzy odmówią modlitwę Różańcową w kościele, kaplicy, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej będący w stanie łaski uświęcającej mogą uzyskać odpust zupełny. W innych przypadkach można uzyskać odpust cząstkowy.
 • W archidiecezji gnieźnieńskiej: wspomnienie obowiązkowe przeniesienia relikwii św. Wojciecha
 • W diecezji sandomierskiej: święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu
 • W bazylice katedralnej w Sandomierzu: uroczystość rocznicy poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu
 • W diecezji tarnowskiej: święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Tarnowie
 • W bazylice katedralnej w Tarnowie: uroczystość rocznicy poświęcenia Bazyliki Katedralnej w TarnowieSobota 23.10.2010

św. Jana Kapistrana, kapłana - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: piątek, tydzień I; Albo: Wspomnienie św. Jana Kapistrana:II czytanie w Godzinie Czytań oraz modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach - własne. Niezpory - I Nieszpory XXX Niedzieli Zwykłej
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie
Szaty liturgiczne: zielone lub białe (wspomnienie)
Czytania: Czyt I: Rz 7,18-24; Resp: Ps 119,66+68.76-77.93-94; Ew: Łk 12,54-59;
 • Uwagi:
 • Wspomnienie dowolne św. Józefa Bilczewskiego, biskupa
 • Wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny w sobotę
 • w październiku, wierni, którzy odmówią modlitwę Różańcową w kościele, kaplicy, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej będący w stanie łaski uświęcającej mogą uzyskać odpust zupełny. W innych przypadkach można uzyskać odpust cząstkowy.poprzedni tydzień  ●   powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej   ●   następny tydzień