Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2009-2010 - XI Tydzień Zwykły

ORDO-2010.jpg

OKRES W CIĄGU ROKU (PO WIELKANOCY)

XI Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom III; LEKCJONARZ MSZALNY - Tom III

Niedziela 13.06.2009

Jedenasta Niedziela Zwykła w ciągu roku

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela tydzień III;
Szaty liturgiczne: zielone
 • Msza św.: Gloria, Credo, Prefacja niedziela w ciągu roku
Czytania: Czyt I: 2 Sm 12,7-10.13; Resp: Ps 32,1-2.5.7+11; Czyt II: Ga 2,16.19-21; Ew: Łk 7,36-8,3;
 • Uwagi:
 • wspomnienie św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora Kościoła z racji Niedzieli pomija się
 • W Jaśle: uroczystość św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora Kościoła, patrona miasta
 • inne celebracje, w tym wotywne zabronione

Poniedziałek 14.06.2010

bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika - wspominie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień III; W Godzinie czytań - Hymn i II czytanie oraz Hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni z tekstów wspólnych o pasterzach (biskupach) albo o jednym męczenniku .
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: 2 Krn 18,3-8.12-17.22; Resp: Ps 5,2-3.5-6a.6b-7; Ew Mt 5,38-42;
 • Uwagi:
 • W diecezji bydgoskiej: Wspomnienie obowiązkowe bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika, patrona diecezji
Wtorek 15.06.2010

Bł. Jolanty, zakonnicy - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień III; W Godzinie czytań: II czytanie i modlitwa własne. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o zakonnikach.
 • Msza św. wspomnienie,
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: 2 Krn 18,25-31a.33-34; Resp: Ps 51,3-4.5-6ab.11+16; Ew Mt 5,43-48;
 • Uwagi:
 • W archidiecezji gnieźnieńskiej: wspomnienie obowiązkowe bł. Jolanty, zakonnicy, patronki archidiecezji
 • W diecezji kaliskiej: wspomnienie obowiązkowe bł. Jolanty, Księżnej Kaliskiej, zakonnicyŚroda 16.06.2010

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek tydzień III; albo: Wspomnienie św. Efrema, diakona i doktora Kościoła - własne II czytanie w Godzinie czytań i modlitwa (w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach). Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach wziąć z tekstów wspólnych o doktorach Kościoła.
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie,
Szaty liturgiczne: zielone lub białe (wspomnienie)
Czytania: Czyt I: 2 Krl 2,1.6-14; Resp: Ps 31,20.21.24; Ew Mt 6,1-6.16-18;
 • Uwagi:
 • W archidiecezji lubelskiej - święto rocznicy poświęcenia kościoła metropolitalnego,
 • W Lublinie - Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła metropolitalnego w Lublinie
 • W archidiecezji warszawskiej - święto rocznicy poświęcenia bazyliki metropolitalnej,
 • W Warszawie - Uroczystość rocznicy poświęcenia bazyliki metropolitalnej w Lublinie

Czwartek 17.06.2010

św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa tydzień III; W Godzinie czytań: II czytanie własne. Modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach własna. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o świętych mężczyznach (którzy pełnili dzieła miłosierdzia).
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Syr 48,1-14; Resp: Ps 97,1-2.3-4.5-6; Ew: Mt 6,7-15;
 • Uwagi:
 • W diecezji sosnowieckiej: uroczystość św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika, głównego patrona diecezji

Piątek 18.06.2010

 • Liturgia Godzin: Psałterz: piątek tydzień III
 • Msza św. ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: 2 Krl 11,1-4.9-18.20; Resp: Ps 132,11.12.13-14.17-18; Ew: Mt 6,19-23;
 • Uwagi:Sobota 19.06.2010

św. Romualda, opata - wspomnienie dowolne
lub wspomnienie dowolne NMP w sobotę

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota III tydzień;
 • Msza św.: ad libitum lub jedno ze wspomnień
Szaty liturgiczne: zielone lub białe
Czytania dzień: Czyt I: 2 Krn 24,17-25; Resp: Ps 89,4-5.29-30.31-32.33-34; Ew: Mt 6,24-34
 • Uwagi:

poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień