Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2009-2010 - XII Tydzień Zwykły

ORDO-2010.jpg

OKRES W CIĄGU ROKU (PO WIELKANOCY)

XII Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom III; LEKCJONARZ MSZALNY - Tom III

Niedziela 20.06.2009

Dwunasta Niedziela Zwykła w ciągu roku

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela tydzień IV;
Szaty liturgiczne: zielone
 • Msza św.: Gloria, Credo, Prefacja niedziela w ciągu roku
Czytania: Czyt I: Za 12,10-11; Resp: Ps 63,2.3-4.5-6.8-9; Czyt II: Ga 3,26-29; Ew: Łk 9,18-24;
 • Uwagi:
 • inne celebracje, w tym wotywne zabronione


Poniedziałek 21.06.2010

św. Alojzego Gonzagi, zakonnika - wspomnienie obowiązowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień IV; w Godzinie Czytań - II czytanie własne. w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach modlitwa własna. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach można z tekstów wspólnych o zakonnikach .
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: 2 Krl 17,5-8.13-15a.18; Resp: Ps 60,3-4.5+12.13-14; Ew Mt 7,1-5;
 • Uwagi:
 • w diecezji opolskiej: wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny Opolskiej
 • w Opolu: uroczystość Najświętszej Maryi Panny Opolskiej, głównej Patronki miasta
Wtorek 22.06.2010

św. Paulina z Noli, biskupa - Wspomnienie dowolne
świętych męczenników Jana Fishera, biskupa, i Tomasza More'a - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: poniedziałek, tydzień IV; albo: Wspomnienie św. Paulina z Noli, biskupa - II czytanie w Godzinie czytań i modlitwa - własne; hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni z tekstów wspólnych o pasterzach. Albo: Wspomnienie świętych męczenników Jana Fishera, biskupa, i Tomasza More’a - II czytanie w Godzinie czytań i modlitwa - własne; hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni z tekstów wspólnych o wielu męczennikach.
 • Msza św. dzień powszedni lub jedno ze wspomnień,
Szaty liturgiczne: zielone lub - św. Paulina - białe, lub - św. Jana i Tomasza - czerwone
Czytania: Czyt I: 2 Krl 19, 9b-11.14-21.31-15a.36; Resp: Ps 48,2-3a.3b-4.10-11; Ew Mt 7,6.12-14;
 • Uwagi:Środa 23.06.2010

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek, tydzień IV; Nieszpory: I Nieszpory uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela
 • Msza św. - w dzień dzień powszedni
 • Msza św. - wieczorem Wigilia Uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela, Gloria, Credo, Prefacja własna
Szaty liturgiczne: zielone (w dzień), białe (wieczorem)
Czytania w dzień: Czyt I: 2 Krl 22,8-13;23,1-3; Resp: Ps 119,33-34.35-36.37+ 40; Ew Mt 7,15-20 ;
Czytania wieczorem: Czyt I: Jr 1,4-10; Resp: Ps 71,1-2.3-4a.5-6ab.15ab+17; Czyt II: 1P 1,8-12 Ew Łk 1,5-17;
 • Uwagi:
 • dzisiaj obchodzimy Dzień OjcaCzwartek 24.06.2010

uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

 • Liturgia Godzin: teksty własne; Kompleta - Niedziela II.
 • Msza św. uroczystość, Gloria, Credo, Prefacja z narodzenia św. Jana Chrzciciela
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Iz 49,1-6; Resp: Ps 139,1-3.13-14ab.14c-15; Czyt II: Dz 13,22-26; Ew: Łk 1,57-66.80;
 • Uwagi:
 • w metropolii wrocławskiej (archidiecezja wrocławska, dziecezja legnicka i dziecezja świdnicka) - uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela - głównego patrona metropolii
 • inne nabożeństwa, z wyjątkiem wotywnych, zabronionePiątek 25.06.2010

 • Liturgia Godzin: Psałterz: piątek tydzień IV
 • Msza św. ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: 2 Krl 25,1-12; Resp: Ps 137,1-2.3.4-5.6; Ew: Mt 8,1-4;
 • Uwagi:
 • w archidiecezji gdańskiej i diecezji zielonogórsko-gorzowskiej - wspomnienie dowolne bł. Doroty z Mątowów
 • w archidiecezji warmińskiej - wspomnienie obowiązkowe bł. Doroty z Mątowów
 • w diecezji elbląskiej - wspomnienie obowiązkowe bł. Doroty z Mątowów, patronki diecezji
 • w archidiecezji poznańskiej - wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny Świętogórskiej z GostyniaSobota 26.06.2010

Bł. s. Marii Magdaleny Fontaine SM, s. Marii Franciszki Lanel SM, Teresy Magdaleny Fanton SM i s. Joanny Gerard SM - dziewic i męczennic z Arras - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota IV tydzień; teksty wspólne o wielu męczennikach lub dziewicach; Nieszpory: I Nieszpory XIII Niedzieli Zwykłej
MODLITWA:Boże, ty nagrodziłeś chwałą męczeństwa miłósierdzie błogosławionych dziewic Marii Magdaleny i jej towarzyszek; prosimy Cię: spraw za ich wstawiennictwem, abyśmy nieustannie wzrastali w Twojej miłości i zawsze żyli w zjednoczeniu z Tobą. Przez naszego Pana.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania dzień: Czyt I: Lm 2,2.10-14.18-19; Resp: Ps 74,1-2.3-4.5-7.20-21; Ew: Mt 8,5-17
 • Uwagi:
 • z racji wspomnienia błogosławionych męczennic z Arras we wspólnotach, kościołach, kaplicahc i oratoriach Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia istnieje możliwość uzyskania odpustu częściowego
 • św. Jose Maríi Escrivy, prezbitera - wspomnienie dowolne
 • św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera - wspomnienie dowolne
 • w archidiecezji warszawskiej: wspomnienie obowiązkowe św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera
 • w Sanoku - wspomnienie obowiązkowe św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera, patrona miasta
 • w diecezji pelplińskiej - wspomnienie dowolne św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła

poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień