Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2009-2010 - Wielki Tydzień

ORDO-2010.jpg

WIELKI TYDZIEŃ

LITURGIA GODZIN - Tom II; LEKCJONARZ MSZALNY - Tom II


Niedziela 21.03.2010

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień II; Hymny z Wielkiego Tygodnia, Pozostałe teksty z Niedzieli Palmowej.
 • Msza św.: Credo, Prefacja niedzielna własna
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Ew: Łk 19,28-40; Czyt I: Iz 50,4-7; Resp: Ps 126,1-2ab.2cd4.5.6; Czyt II: Flp 2,6-11; Męka Pańska: Łk 23,1-49 lub: Łk 22,14 - 23,256
 • Uwagi:


Poniedziałek 29.03.2010

Wielki Poniedziałek

 • Liturgia Godzin: Psałterz: II tydzień; Hymny z Wielkiego Tygodnia; pozostałe teksty własne z Wielkiego Poniedziałku
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja II Pasyjna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Iz 42,1-7; Resp: Ps 27,1.2.3.13-14; Ew J 12,1-11;
 • Uwagi:
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem wotywnych, zabronione


Wtorek 30.03.2010

Wielki Wtorek

 • Liturgia Godzin: Psałterz: II tydzień; Hymny z Wielkiego Tygodnia; pozostałe teksty własne z Wielkiego Wtorku
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja II Pasyjna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Iz 49,1-6; Resp: Ps 71,1-2.3-4a.5-6ab.15+17; Ew J 13,21-33.36-38
 • Uwagi:
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem wotywnych, zabronione\

Środa 24.03..2010

Wielka Środa

 • Liturgia Godzin: Psałterz: II tydzień; Hymny z Wielkiego Tygodnia; pozostałe teksty własne z Wielkiej Środy
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja II Pasyjna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Iz 50,4-9a; Resp: Ps 69,8-10.21-22.31+33-34; Ew: Mt 26,14-25;
 • Uwagi:
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem wotywnych, zabronioneCzwartek 01.04.2010

Wielki Czwartek

 • Liturgia Godzin: Psałterz: II tydzień; Hymny z Wielkiego Tygodnia; w Godzinie Czytań można wziąć psalmy z piątku III tygodnia; Nieszpory własne odmawiane przez tych, którzy nie uczestniczą w Mszy św. Wieczerzy Pańskiej. Modlitwa na zakończenie dnia z niedzieli po II Nieszporach z własnym responsorium krótkim..
 • Msza św. z poświęceniem Krzyżma Gloria, prefacja włsna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Msza z poświęceniem Krzyżma: Czyt I: Iz 61,1-3a.6a.8b-9; Resp: Ps 89,21-22.25+27; Czyt II: Ap 1,4-8; Ew: Łk 4,16-21;

Triduum Paschalne

Wieczerza Pańska

 • Msza św. Wieczerzy Paschalnej: Gloria, prefacja o Eucharystii
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Wj 12,1-8.11-14; Resp: Ps 116B,12-13.15-16bc.17-18; Czyt II: 1 Kor 11,23-26; Ew: J 13,1-15;
 • Uwagi:
 • Dzisiaj Kościół sprawuje tylko jedną Eucharystię - wieczorem, tzw. Mszę Wieczerzy Pańskiej. Jedynie w kościołach katedralnych przez południem odprawiana jest Msza Krzyżma świętego, na której gromadzą się kapłani danej diecezji, by pod przewodnictwem swojego biskupa odnowić święcenia kapłańskie i poświęcić święte oleje, używane podczas sakramentów w ciągu całego roku. Wraz z Modlitwą popołudniową kończy się okres Wielkiego Postu.
 • Wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna obchody Świętego Triduum Paschalnego.
 • Podczas Triduum Sacrum w biskupich kościołach katedralnych Liturgia Godzin odprawiana jest w sposób uroczysty z udziałem Biskupa, Kapituły Katedralnej, przedstawicieli duchowieństwa i alumnów miejscowego Seminarium Duchownego.Piątek 02.04.2010

Wielki Piątek Męki Pańskiej

 • Liturgia Godzin: teksty własne; Nieszpory odmawiają tylko ci, którzy nie uczestniczą w liturgii Męki Pańskiej. Modlitwa na zakończenie dnia z niedzieli po II Nieszporach z responsorium własnym
 • Liturgia Męki Pańskiej
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Iz 52,13-53,12; Resp: Ps 31,2+6.12-13.15-16.17+25; Czyt II: Hbr 4,14-16;5,7-9; Ew: J 18,1-19,42
 • Uwagi:
 • W dniu dzisiejszym Kościół nie sprawuje Eucharystii. W kościołach są odprawiane jedynie uroczyste liturgie Męki Pańskiej, w czasie których odczytuje się (lub śpiewa) Mękę Pańską według św. Jana oraz adoruje Krzyż, któremu dzisiaj oddaje się taką cześć, jak Chrystusowi Eucharystycznemu (poprzez klęknięcie).
 • Zgodnie z kanonami 1251-1252 KPK w dniu dzisiejszym wszystkich obowiązuje post ścisły - post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Osoby między 14. a 18. rokiem życia są zobowiązane jedynie do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Osoby między 18. a 60. rokiem życia powinny zachować nie tylko wstrzemięźliwość, ale również post: trzy posiłki, przy czym tylko jeden do syta, a dwa - lekkie. Z obowiązku tego są zwolnione osoby chore. Kościół zachęca także do przedłużenia postu i wstrzemięźliwości aż do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Noc.
 • dzisiaj przypada piąta rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Z racji Wielkiego Piątku są przenoszone na inny dogodny dzień.Sobota 20.02.2010

Wielka Sobota

 • Liturgia Godzin: teksty własne; Modlitwa na zakończenie dnia z niedzieli po II Nieszporach z własnym responsorium. Odmawiają ją ci, którzy nie uczestniczą w Wigilii Paschalnej.

Wigilia Paschalna Wielkiej Nocy

Szaty liturgiczne: czerwone
 • Msza św. Wigilii Paschalnej: Prefacja wielkanocna
Czytania: Czyt I: Rdz 1,1-2,2 (Rdz 1,1.26-31a); Resp: Ps 104,1-2a.5-6.10-12,13-14.24+35c lub: Ps 33,4-5.6-7.12-13.20+22; Czyt II: Rdz 22,1-18 (Rdz 22,1-2.9-13.15-18); Resp: Ps 16,5+8.9-l0.11; Czyt III: Wj 14,15-15,1; Resp: Wj 15,1.2.4-5.17ab-18; Czyt IV: Iz 54,4a.5-14; Resp: Ps 30,2+4.5-6a.11+12a+13b; Czyt V: Iz 55,1-11; Resp: Iz 12,2.3-4b.4cd-5; Czyt: VI Ba 3,9-15.32-4,4; Resp: Ps 19,8-9.10-11; Czyt VII: Ez 36,16-17a.18-28; Resp: Ps 42,2-3; Ps 43,3.4 lub: Iz 12,2.3-4b.4cd-5 lub: Ps 51,12-13.14-15.18-19; Czyt VIII: Rz 6,3-11; Resp: Ps 118,1-2.16-17.22-23; Ew: Mk 16,1-8;
 • Uwagi:
 • W dniu dzisiejszym Kościół powstrzymuje się od sprawowania Eucharystii. Wierni przychodzą do kościoła, by adorować Chrystusa w Grobie, oraz aby poświęcić pokarmy na wielkanocny stół.
 • Po zapadnięciu zmroku rozpoczyna się uroczysta liturgia Wigilii Paschalnej. Należy już ona do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Tym samym otwiera ona pięćdziesięciodniowy okres wielkanocnej radości.
 • wspominie św. Izydora, biskupa i doktora KOścioła pomija siępoprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień