Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2009-2010 - V Tydzień Wielkiego Postu

ORDO-2010.jpg

V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

LITURGIA GODZIN - Tom II; LEKCJONARZ MSZALNY - Tom II


Niedziela 21.03.2010

Piąta Niedziela Wielkiego Postu

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień I;
 • Msza św.: niedziela, Credo, Prefacja Pasyjna I
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Iz 43,16-21; Resp: Ps 126,1-2ab.2cd+4.5.6; Czyt II Flp 3,8-14; Ew J 8,1-11
 • Uwagi:
 • Dziś zakrywa się krzyże i obrazy. Krzyże pozostają zasłonięte aż do końca liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek, obrazy aż do początku Wigilii Wielkanocnej (zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski).
 • Gorzkie Żale - część II; kazanie pasyjne, V Niedziela Wielkiego Postu
 • Przez udział w nabożeństwie Gorzkich Żalów w okresie Wielkiego Postu można jednokrotnie uzyskać w ten sposób odpust zupełny;
 • w dzisiejszą niedzielę odbywa się trzeci sprawdzian dla katechumenów, którzy przygotowują się do przyjęcia Chrztu św. w Wigilię Paschalną oraz dla przygotowujących się do obrzędu inicjacji chrześcijańskiej dla dorosłych.
 • Inne celebracje, w tym wotywne zabronione


Poniedziałek 22.03.2010

 • Liturgia Godzin: Psałterz - poniedziałek I tydzień;
 • Msza św. Gloria, Credo, Prefacja Pasyjna I
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Dn 13,41-62; Resp: Ps 23,1-2ab.2c-3.4.5.6; Ew J 8,1-11 lub: J 8,12-20;
 • Uwagi:
Wtorek 23.03.2010

św. Turybiusza z Mongrovejo, biskupa - wspomnienie dozwolone

 • Liturgia Godzin: Psalmy - wtorek, I tydzień; w Jutrzni i Nieszporach dokonać wspomnienia św. Turybiusza, biskupa: po końcowej modlitwie, antyfona i modlitwa o świętym
 • Msza św.: dzień powszedni, prefacja pasyjna I
Szaty liturgiczne: fioletowe
'Czytania: Czyt I: Lb 21,4-9; Resp: Ps 102,2-3.16-18.19-21; Ew J 8,21-30;
 • Uwagi:

Środa 24.03..2010

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni, psałterz - tydzień I; Nieszpory - I Nieszpory Uroczystości Zwiastowania Pańskiego, Kompleta - Niedziela I
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja pasyjna I
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Dn 3, 14-20.91-92.95; Resp: Dn 3,52.53-54.55-56; Ew: J 8,31-42
 • Uwagi:Czwartek 25.03.2010

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

 • Liturgia Godzin: czwartek, psałterz - tydzień I; teksty własne, w Godzinach Mniejszych psałterz z czwartku I tygodnia, hymn okresowy.\
 • Msza św. uroczystość, Gloria, Credo, prefacja na Zwiastowanie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Iz 7,10-14; Resp: Ps 40,7-8a.8b-10.11; Czyt II: Hbr 10,4-10; Ew: Łk 1,26-38;
 • Uwagi:
 • Przy odmawianiu Credo, po słowach "słowo ciałem się stało" wszyscy wierni przyklękają.
 • z okazji dnia odnowienia ślubów Siostry Miłosierdzia mogą uzyskać odpust zupełny
 • w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia - dzień odnowienia ślubów
 • w Kościele Powszechnym - dzień świętości życia
 • inne celebracje zabronione z wyjątkiem wotywnychPiątek 26.03.2010

 • Liturgia Godzin: Psałterz - sobota, I tydzień
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja pasyjna I
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Jr 20,10-13; Resp: Ps 18,2a-3.4-6a.7; Ew: J 10,31-42;
 • Uwagi:
 • w archidiecezji przemyskiej - Wspomnienie dodatkowe św. Dobrego ŁotraSobota 20.02.2010

 • Liturgia Godzin: Psałterz - sobota, I - tydzien ; I Nieszpory: Nieszpory Niedzieli Palmowej
 • Msza św.: dzień powszedni, prefacja pasyjna I
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Ez 37,21-28; Resp: Jr 31,10.11-12ab.13; Ew: J 11,45-57;
 • Uwagi:

poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień