Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2009-2010 - V Tydzień Wielkanocy

ORDO-2010.jpg

OKRES WIELKANOCNY

V Tydzień Wielkanocy

LITURGIA GODZIN - Tom II; LEKCJONARZ MSZALNY - Tom II

Niedziela 02.05.2010

Piąta Niedziela Wielkanocy

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I; Nieszpory: - I Nieszpory z uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski; Kompleta: Niedziela I.
 • Msza św. w dzień: Gloria, Credo, Prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 14,21-27; Resp: Ps 145,8-9.10-11.12-13ab; Czyt II: Ap 21,1-5a; Ew: J 13,31-33a.34.35 ;
 • Uwagi:
 • Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dzień Emigranta - dzień modlitw za Ojczyznę, a także rodaków przebywających poza jej granicami - warto uwzględnić ten fakt w wezwaniach modlitwy wiernych
 • wspomienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła z racji Niedzieli pomija się.
 • Inne celebracje, w tym wotywne zabronione
Poniedziałek 03.04.2010

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej Patronki Polski

 • Liturgia Godzin: Psałterz: Niedziela tydzień I; teksty własne, Kompleta z Niedzieli II
 • Msza św. Gloria, Credo, prefacja NMP
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Resp: Jdt 13,18bcda.19-20; Czyt II: Kol 1,12-16; Ew J 19,25-27;
 • Uwagi:
 • Święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski zostało ustanowione w 1924 r. na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Jednak już papież Pius X w 1908 roku, zezwolił na wpisanie wezwania "Królowo Polski" na stałe do Litanii loretańskiej. W tym samym roku ustanowił też święto Królowej Polski dla diecezji lwowskiej.
 • w diecezji polowej: Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Hetmanki Żołnierza Polskiego, głównej patronki ordynariatu polowego;
 • w archidiecezji częstochowskiej i przemyskiej - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej Patronki archidiecezji częstochowskiej i przemyskiej
 • Przynajmniej w czasie głównej Mszy św. powinno się odnowić akt oddania się Najświętszej Maryi Pannie.
 • Inne celebracje, w tym wotywne zabronione
Wtorek 04.05.2010

św. Floriana, męczennika - wspomnienie obowiązkowe"

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I, wtorek; z wyjątkiem własnych: - Hymnów, II czytania w Godzinie Czytań, Antyfony do Benedictus i Magnificat oraz Modlitwy w Godzinie Czytań, Jutrzni i Nieszporach
 • Msza św. wspomnienie,
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Dz 14,19-28; Resp: Ps 145,10-11.12-13ab.13cd+2; Ew J 14,27-31a
 • Uwagi:
 • w Krakowie - św. Floriana, męczennika - święto
 • W archidiecezji katowickiej i w diecezji warszawsko-praskiej - wspomnienie obowiązkowe św. Floriana, męczennika, patrona archidiecezji i diecezji

Środa 05.05.2010

bł. Stanisława Kazimierczyka CRL, kapłana - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I; wtorek I tygodnia wielkanocnego lub: bł. Stanisława Kazimierczyka CRL: Hymn i II czytanie w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach można wziąć z tekstów wspólnych o pasterzach (kapłanach)
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie, prefacja wielkanocna,
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 15,1-6; Resp: Ps 122,1-2.4-5; Ew: J 15,1-8;
 • Uwagi:
 • w archidiecezji krakowskiej: bł. Stanisława Kazimierczyka CRL, kapłana - wspomnienie obowiązkowe
 • W archidiecezji przemyskiej: święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Przemyślu
 • W bazylice metropolitalnej w Przemyślu: Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Przemyślu

Czwartek 06.05.2010

Świętych Apostołów Filipa i Jakuba - święto

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I; Teksty wspólne o Apostołach w okresie wielkanocnym z wyjątkiem własnych;
 • Msza św. święto, Gloria, prefacja o Świętych
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: 1 Kor 15,1-8; Resp: Ps 19,2-3.4-5; Ew: J 14,6-14;
 • Uwagi:
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem wotywnych, zabronionePiątek 07.05.2010

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I;
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 15,22-31; Resp: Ps 57,8-9.10-12; Ew: J 15,12-17
 • Uwagi:
 • W Kielcach: Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Matki Łaski Bożej - głownej patronki miasta
 • W diecezji kieleckiej: 'święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Łaski Bożej
 • W diecezji ełckiej: 'wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny, Matki Łaski Bożej

Sobota 8.05.2010

Św. Stanisława, biskupa i męczennika - uroczystość

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I; teksty własne; I Nieszpory - Niedziela w Oktawie Wielkanocy; Przez wszystkie dni oktawy Wielkanocy odmawia się Modlitwę na zakończenie dnia na przemian według formularza z niedzieli
 • Msza św. Gloria, Sekwencja dowolnie, nie ma Credo, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
'Czytania: Czyt I: Dz 20,17-18a.28-32.36; Resp: Ps 100,1-2.3.4b-5ab; Czyt II: Rz 8,31b-39; Ew: J 10,11-16;
 • Uwagi:
 • Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika głównego Patrona Polski, archidiecezji krakowskiej, lubelskiej, poznańskiej i warszawskiej, diecezji kieleckiej, płockiej, sandomierskiej, świdnickiej i tarnowskiej
 • W Warszawie: Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Matki Łaski Bożej - głównej patronki miasta
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem wotywnych, zabronionepoprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień