Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2009-2010 - VII Tydzień Wielkanocy

ORDO-2010.jpg

OKRES WIELKANOCNY

VII Tydzień Wielkanocy

LITURGIA GODZIN - Tom II; LEKCJONARZ MSZALNY - Tom II


Niedziela 16.05.2010

Siódma Niedziela Wielkanocy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I, niedziela; teksty własne; Nieszpory - II Nieszpory z Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego
 • Msza św.: Gloria, Credo, Prefacja o Wniebowstąpieniu
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 1,1-11; Resp: Ps 47,2-3.6-7.8-9; Czyt II: Ef 1,17-23; Ew: Mk 16,15-20;
 • Uwagi:
 • Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego decyzją Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów od 2004 roku w Polsce przeniesiono na VII Niedzielę Wielkanocną. Wcześniej obchodzona była w czwartek VI tygodnia Okresu Wielkanocnego, 40 dni po uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.
 • święto św. Andrzeja Boboli SJ, kapłana i męczennika, patrona Polski z racji Niedzieli i Uroczystośći Wniebowstąpienia Pańskiego pomija się.
 • Z prezbiterium usuwa się figurę Zmartwychwstałego - na znak Jego Wniebowstąpienia. Paschał i czerwona stuła na krzyżu pozostają na swoim miejscu jeszcze przez tydzień - do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
 • Trzeci dzień nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
 • Inne celebracje, w tym wotywne zabronione
Poniedziałek 17.05.2010

 • Liturgia Godzin: Psałterz: Niedziela tydzień III;
 • Msza św. Gloria, Credo, prefacja wielkanocna lub na Wniebowstąpienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 19,1-8; Resp: Ps 68,2-3.4-5ac.6-7ab; Ew J 16,29-33;
 • Uwagi:
 • W diecezji elbląskiej: święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Elblągu
 • W kościele katedralnym w Elblągu: uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Elblągu
 • W kościele katedralnym w Gliwicach: uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Gliwicach
 • W diecezji gliwickiej: święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski
 • W metropolii warszawskiej (diecezje warszawska, warszawsko-praska i płocka): uroczystość św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona metropolii
 • Czwarty dzień nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
Wtorek 18.05.2010

św. Jana I, papieża, męczennika - wspomienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek tydzień III; albo wspomnienie św. Jana I, papieża i męczennika: własne II czytanie w Godzinie czytań i modlitwy w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o jednym męczenniku w okresie wielkanocnym albo o pasterzach (papieżach).
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie, prefacja wielkanocna lub na Wniebowstapienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 20,17-27; Resp: Ps 68,10-11.20-21; Ew J 17,1-11a;
 • Uwagi:
 • piąty dzień nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
Środa 19.05.2010

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień III; wtorek
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkanocna lub na Wniebowstapienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 20,28-38; Resp: Ps 68,29-30.33-35a.35b-36bc; Ew: J 17,11b-19;
 • Uwagi:
 • szósty dzień nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
Czwartek 20.05.2010

św. Bernardyna ze Sieny, kapłana - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień III; albo Wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny, kapłana: własne II czytanie w Godzinie czytań oraz modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o pasterzach (kapłanach)albo o zakonnikach.
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie, prefacja wielkanocna lub na Wniebowstapienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 22,30;23,6-11; Resp: Ps 16,1-2a+5.7-8.9-10.11; Ew: J 17,20-26;
 • Uwagi:
 • siódmy dzień nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
Piątek 21.05.2010

Śśw. Krzysztofa Magellanesa, kapłana i towaryszy, męczenników - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień III; albo wspomnienie Świętych Męczenników Krzysztofa Magallanesa, kapłana i towarzyszy: W Godzinie czytań i Jutrzni hymn i II czytanie w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni z tekstów o wielu męczennikach.
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie, prefacja wielkanocna lub na Wniebowstapienie
Szaty liturgiczne:czerwone
Czytania: Czyt I: Dz 25,13-21; Resp: Ps 103,1-2.11-12.19-20ab; Ew: J 21,15-19
 • Uwagi:
 • ósmy dzień nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
 • W archidiecezji krakowskiej: Wspomnienie dowolne św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika
 • W metropolii górnośląskiej i diecezji bielsko-żywieckiej: Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika
 • W metropolii katowickiej (diecezje katowicka, gliwicka i opolska) i diecezji bielsko-żywieckiej - wspomnienie obowiązkowe św. Jana Nepomucena, kapłana i męczennika
 • W archidiecezji poznańskiej i w diecezji bydgoskiej - wspomnienie dowolne św. Eugeniusza de Mazenod, biskupa
Sobota 22.05.2010

św. Rity z Cascia, zakonnicy - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień III; teksty własne; albo wspomnienie św. Rity z Cascia, zakonnicy: Hymn i II czytanie w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o zakonnikach lub o świętych kobietach; Nieszpory - I Nieszpory uroczystośći Zesłania Ducha Świętego
 • Msza św. poranna dzień powszedni lub wspomnienie, prefacja wielkanocna lub na Wniebowstąpienie
 • Msza św. wieczorna - wigilia uroczystości Zesłania Ducha Świętego - Gloria, Credo, prefacja o Zesłaniu Ducha Świętego
Szaty liturgiczne: białe (w dzień), czerwone (wigilia, wieczorem)
Czytania poranna: Czyt I: Dz 28,16-20.30-31; Resp: Ps 11,4.5 i 7; Ew: J 21,20-25;
'Czytania wieczorem: Czyt I: Rdz 11,1-9 lub: Wj 19,3-8a.16-20b lub: Jl 3,1-5; Resp: Ps 104,1ab+24ac.29bc-30.31+34; Czyt II: Rz 8,22-27; Ew: J 7,37-39;
 • Uwagi:
 • dziewiąty dzień nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
 • W archidiecezji katowickiej: Wspomnienie dowolne świętych męczenników Krzysztofa Magallanesa, kapłana, i Towarzyszypoprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień