Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2009-2010 - I Tydzień Adwentu

ORDO-2010.jpg

Okres Adwentu

I Tydzień Adwentu

LITURGIA GODZIN - Tom I


Niedziela 29.11.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień I; teksty własne
Szaty liturgiczne: fiolotowe;
 • Msza św. w dzień: Gloria, Credo, Prefacja Adwentowa
Czytania: Czyt I: Jr 33,14-16; Resp: Ps 25,4bc-5ab,8-9,10+14; Czyt II: 1Tes 3,12-4,2; Ew: Łk 21,25-28.34-36;
 • Uwagi:
 • Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny i duszpasterski pod hasłem: „Bądźmy świadkami miłości”
 • Inne celebracje, w tym wotywne zabronione
Poniedziałek 30.11.2009

święto św. Andrzeja, Apostoła

 • Liturgia Godzin: Psałterz: poniedziałek, tydzień I; teksty wspólne o Apostołach z wyjątkiem własnych
 • Msza św. Gloria, prefacja o Apostołach
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Rz 10,9-18; Resp: Ps 19,2-3.4-5ab; Ew Mt 4,18-22;
 • Uwagi:
 • W archidiecezji warmińskiej: uroczystość św. Andrzeja, apostoła, głównego patrona archidiecezji
 • Msze św. żałobne z wyjątkiem wotywnych zabronione
Wtorek 1.12.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek, tydzień I
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja Adwent I
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Iz 11,1-10; Resp: Ps 72,1-2,7-8,12-13,17; Ew Łk 10,21-24;
 • Uwagi:
Środa 2.12.2009

bł. Rafała Chylińskiego OFM, kapłana - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa, tydzień I; albo wspomnienie: teksty wspólne o pasterzach(kapłanach)
 • Msza św. dzień powszedni, Prefacja Adwent I
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Iz 25,6-10a; Resp: Ps 23,1-2a,2b-3,4,5,6; Ew: Mt 15,29-37;
 • Uwagi:
Czwartek 3.12.2009

św. Franciszka Ksawerego, kapłana - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: czwartek, tydzień I, hymny adwentowe, własne II czytania w Godzinie Czytań i modlitwy o świętym w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach, reszta z tekstów wspólnych o pasterzach
 • Msza św. wspomnienie, prefacja Adwent I
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Iz 26,1-6; Resp: Ps 118,1+8-9,19-21,25-27a; Ew: Mt 7,21.24-27;
 • Uwagi:
Piątek 4.12.2009

św. Jana Damasceńskiego, kapłana i doktora Kościoła - wpsomnienie dowolne albo
św. Barbary, dziewicy i męczennicy - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota, tydzień I; albo Wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy - teksty własne: II czytanie w Godzinie czytań, modlitwy w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach. Teksty wspólne o jednej męczennicy albo o dziewicach.
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie, Prefacja Adwent I
Szaty liturgiczne: fioletowe lub białe (św. Jana) lub czerwone (św. Barbary)
Czytania: Czyt I: Iz 29,17-24; Resp: Ps 27,1,4,13-14; Ew: Mt 9,27-31;
 • Uwagi:
Sobota 5.12.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota, tydzień I; Nieszpory: I Nieszpory II Niedzieli Adwentu,
 • Msza św.: dzień powszedni
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania dzień: Czyt I: Iz 30,19-21.23-26; Resp: Ps 147,1-2,3-4,5-6; Ew: Mt 9,35-10,1.5.6-8;
 • Uwagi:

poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień