Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2009-2010 - IX Tydzień Zwykły

ORDO-2010.jpg

OKRES W CIĄGU ROKU (PO WIELKANOCY)

IX Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom III; LEKCJONARZ MSZALNY - Tom III

Niedziela 30.05.2009

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela tydzień I; uroczystość Trójcy Przenajświętszej, teksty własne
Szaty liturgiczne: białe
 • Msza św.: Gloria, Credo, Prefacja o Trójcy Świętej
Czytania: Czyt I: Prz 8,22-31; Resp: Ps 8,4-5.6-7.8-9; Czyt II: Rz 5,1-5; Ew: J 16,12-15;
 • Uwagi:
 • z racji Uroczystośći Trójcy Przenajświętszej, wspomnienie obowiązkowe bł. S. Marty Wieckej SM pomija się
 • inne celberacje, w tym wotywne zabronione


Poniedziałek 31.05.2010

Nawiedzienie Najświętszej Maryi Panny - Święto

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I; Teksty wspólne o Najświętszej Maryi Pannie z wyjątkiem własnych. W Modlitwie w ciągu dnia psalmy z poniedziałku IV tygodnia.
 • Msza św. Gloria, prefacja o Najświętszej Maryi Pannie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: So 3,14-18 lub Rz 12,9-16b; Resp: Iz 12,2-3.4bcde.5-6; Ew Łk 1,39-56;
 • Uwagi:
 • W bazylice metropolitalnej w Szczecinie: Uroczystość rocznicy poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Szczecinie
 • W bazylice metropolitalnej w Białymstoku: Uroczystość rocznicy poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w BiałymstokMETROPOLITALNEJ W BIAŁYMSTOKU
 • Msze św. żałobne zabronione, z wyjątkiem wotywnych
Wtorek 01.06.2010

św. Justyna, męczennika - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: poniedziałek tydzień I
 • Msza św. wspomnienie,
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: 2 P 3,12-15a.17-18; Resp: Ps 90,1-2.3-4.10.14+16; Ew Mk 12,13-17;
 • Uwagi:Środa 02.06.2010

świętych Marcelina i Piotra, męczenników - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa, tydzień I; albo: Wspomnienie świętych męczenników Marcelina i Piotra - własne II czytanie w Godzinie czytań oraz modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni z tekstów wspólnych o wielu męczennikach. Nieszpory - I Nieszpory Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Kompleta - Niedziela I
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie,
Szaty liturgiczne: zielone lub czerwone (wspomnienie)
Czytania: Czyt I: 2 Tm 1,1-3.6-12; Resp: Ps 123,1-2a.2bcd; Ew: Mk 12,18-27;
 • Uwagi:
 • W archidiecezji krakowskiej - Wspomnienie dowolne błogosławionych męczenników Sadoka i Towarzyszy.
 • W diecezji sandomierskiej - Wspomnienie obowiązkowe błogosławionych męczenników Sadoka i Towarzyszy.
 • W Sandomierzu - Wspomnienie dowolne błogosławionych męczenników Sadoka i Towarzyszy, patronów miasta.
 • W diecezji legnickiej - wspomnienie obowiązkowe Matki Bożej Łaskawej
 • W diecezji rzeszowskiej - święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego,
 • W Rzeszowie - Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Rzeszowie

Czwartek 03.06.2010

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela I tygodnia; teksty własne; Nieszpory - II Nieszpory Uroczystości, Kompleta - niedziela II
 • Msza św. uroczystość, Gloria, Credo, prefacja o Eucharystii
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Rdz 14,18-20; Resp: Ps 110,1-2.3-4; Czyt II 1 Kor 11,23-26; Ew: Łk 9,11 b-17;
 • Uwagi:
 • Dziś mamy obowiązek uczestnictwa w Eucharystii. Obowiązkowi temu nie czyni zadość ten, kto uczestniczy dziś jedynie w procesji eucharystycznej; udział w procesji nie jest obowiązkowy.
 • wspomnienie św. Karola Lwangi i towarzyszy (z Ugandy) pomija się
 • inne celebracje, w tym w Msze św. wotywne zabronionePiątek 04.06.2010

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I piątek;
 • Msza św. dzień powszedni
Szaty liturgiczne:zielone
Czytania: Czyt I: 2 Tm 3,10-17; Resp: Ps 119,157+160.161+165.166+168; Ew: Mk 12,35-37
 • Uwagi:Sobota 05.06.2010

św. Bonifacego, biskupa i męczennika - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota, tydzień I; W Godzinie czytań - II czytanie o Świętym. W Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach modlitwa własna. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni z tekstów wspólnych o jednym męczenniku albo o pasterzach., Nieszpory - I Nieszpory X Niedzieli Zwykłej
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania poranna: Czyt I: 2 Tm 4,1-8; Resp: Ps 71,8-9.14-15ab.16-17; Ew: Mk 12,38-44;
 • Uwagi:

poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień