Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2009-2010 - IV Tydzień Zwykły

ORDO-2010.jpg

IV Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom III; LEKCJONARZ MSZALNY - Tom II


Niedziela 31.01.2010

Czwarta Niedziela Zwykła

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień IV;
 • Msza św.: Gloria, Credo, Prefacja na niedziele w ciągu roku
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Jr 1,4-5.17-19; Resp: Ps 71,1-2.3-4a.5-6ab.15ab+17; Czyt II 1 Kor 12,31-13,13; Ew Łk 4,21-30
 • Uwagi:
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem wotywnych, zabronione
 • wspomnienie obowiązkowe św. Jana Bosko, kapłana, z racji niedzieli pomija się


Poniedziałek 01.02.2010

wspomnienie obowiązkowe - bł. Marii Anny Vaillot SM i bł. Otylii Baumgarten SM

 • Liturgia Godzin: Psałterz - poniedziałek, IV tydzień; teksty wspólne o męczennikach lub dziewicach
MODLITWA: Boże, Ty sprawiłeś, że błogosławione Maria Anna i Otylia w imię miłości Chrystusa służyły ubogim i oddały życie za wiarę; daj nam, abysmy zjednoczeni z Tobą postępowali drogą przykazania miłości i zasłużyli na wieczną nagrodę. Przez naszego Pana.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: 2 Sm 15,13-14.30;16,5-13a; Resp: Ps 3,2-3.4-5.6-7; Ew Mk 5,1-20;
 • Uwagi:
 • w kościołach, kaplicach i oratoriach Zgromadzenia Misji i Sióśtr Miłosierdzia możliwość uzyskania odpustu cząstkowego
 • W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie: Uroczystość rocznicy poświęcenia Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie


Wtorek 02.02.2010

Święto Ofiarowania Pańskiego

 • Liturgia Godzin: teksty własne, W modlitwie w ciągu dnia hymn i psalmy - wtorek, IV tydzień
 • Msza św.: święto, Gloria, prefacja własna
Szaty liturgiczne: białe
'Czytania: Czyt I: Ml 3,1-4; Resp: Ps 24,7-8.9-10; Ew Łk 2,22-40;
 • Uwagi:
 • 14. Dzień Życia Konsekrowanego
 • zbiórka do puszek przeznaczona jest na wsparcie zakonów klauzorowych
 • Zgodnie z tradycją w dniu dzisiejszym przed Mszą ma miejsce obrzęd błogosławienia świec i procesja ze świecami. Obrzęd błogosławieństwa, dokonujący się przed Mszą św., procesja ze świecami i sama Msza św. stanowią jedną czynność liturgiczną. Msza powinna być więc sprawowana przez tego samego kapłana, który dokonał poprzedzających ją obrzędów i według przepisanego na dziś formularza, chyba że Mszy przewodniczy biskup. Nie błogosławi się świec po Mszy św.

W dniu dzisiejszym wolno wrócić do śpiewu kolęd podczas liturgii.

 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem wotywnych, zabronioneŚroda 03.02.2010

Bł. Józefiny Nicoli SM, dziewicy - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz - środa, IV Tydzień; pozastałę z tekstów wspólne o dziewicach.
Modlitwa:Boże, który błogosławioną Józefinę, dziewicę, obdarzyłeś duchem ewangelicznym i wewnętrzną radością w wychowywaniu dzieci, daj nam, przez jej wstawiennictwo, abyśmy naśladując te same cnoty, mogli głosić Ciebie, prawdziwego Ojca ubogich. Przez naszego Pana...
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: 2 Sm 24,2.9-17; Resp: Ps 32,1-2.5.6.7; Ew Mk 6,1-6
 • Uwagi:
 • w kościołach, kaplicach i oratoriach Zgromadzenia Misji i Sióśtr Miłosierdzia możliwość uzyskania odpustu cząstkowego
 • ponadto wspomnienie: św. Błażeja, biskupa i męczennika oraz św. Oskara, biskupaCzwartek 04.02.2010

 • Liturgia Godzin: Psałterz, środa IV tygodnia.
 • Msza św.: ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: 1 Krl 2,1-4.10-12; Resp: 1 Krn 29,10-11ab.11cd-12; Ew: Mk 6,7-13
 • Uwagi:Piątek 05.02.2010

św. Agaty, dziewicy i męczennicy - Wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: czwartek IV Tygodnia; Godzina czytań: II czytanie własne; Modlitwa własna. hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni można wziąć z tekstów wspólnych o jednej męczennicy albo o dziewicach
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Syr 47, 2-11; Resp: Ps 18,31.47 i 50.51; Ew: Mk 6,14-29;
 • Uwagi:

Sobota 06.02.2010

św. Pawła Miki SJ i Towarzyszy, męczenników - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: psałterz - sobota IV Tydzień; teksty wspólne o wielu męczennikach; Nieszpory - I Nieszpory V Niedzieli Zwykłej
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne:czerwone
Czytania: Czyt I: 1 Krl 3, 4-13; Resp: Ps 119,9-10.11-12.13-14; Ew: Mk 6,30-34
 • Uwagi:
 • św. Doroty, dziewicy i męczennicy - wspomnienie dowolne

poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień