Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2009-2010 - III Tydzień Zwykły

ORDO-2010.jpg

III Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom III; LEKCJONARZ MSZALNY - Tom II


Niedziela 24.01.2009

Trzecia Niedziela Zwykła

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień III;
 • Msza św.: Gloria, Credo, Prefacja na niedziele w ciągu roku
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Ne 8,1-4a.5-6.8-10; Resp: Ps 19,8-9.10+15; Czyt II 1 Kor 12,12-14.27; Ew Łk 1,1-4;4,14-21
 • Uwagi:
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem wotywnych, zabronione
 • wspomnienie obowiązkowe św. Franciszka Salezego, biskupa i Doktora Kościoła, patrona pracowników mediów, z racji niedzieli pomija się


Poniedziałek 25.01.2009

Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła - Rocznica założenia Zgromadzenia Misji

 • Liturgia Godzin: teksty własne; w godzinach mniejszych hymn i psalmy można wziąć z poniedziałku , III tygodnia
 • Msza św. święto, Gloria, prefacja o Apostołach
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 22,3-16 lub Dz 9,1-22; Resp: Ps 117(116),1-2; Ew Ps 117(116),1-2;
 • Uwagi:
 • We wspólnotach Zgromadzenia Misji, w rocznicę założenia Zgromadzenia, odmawia się Akt Ofiarowania Zgromadzenia Misji
 • członkowie Zgromadzenia Misji z racji rocznicy założenia Zgromadzenia mogą uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach
 • W kościele seminaryjnym Nawrócenia św.Pawła Apostoła w Krakowie - uroczystość Nawrócenia św. Pawła Apostoła, patrona kościoła
 • Kończy się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.


Wtorek 26.01.2009

Św. biskupów Tymoteusza i Tytusa – wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz, poniedziałek III tygodnia; W Godzinie Czytań – II czytanie własne. Antyfona do Benedictus i Magnificat własne. W Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach modlitwa własna o świętych. Można hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach (z wyjątkiem własnych antyfon) w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o pasterzach.
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Lekcjonarz, Tom VI - o świętych Czyt I: 2 Tm 1,1-8 lub Tt 1,1-5; Resp: Ps 96,1-2.3.7-8a +10; Ew Łk 10,1-9;
 • Uwagi:
 • Dzień Dialogu z Islamem
 • W archidiecezji krakowskiej i przemyskiej: św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
 • W dziecezji rzeszowskiej: uroczystość św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa - głównego patrona diecezjiŚroda 27.01.2009

Bł. Jerzego Matulewicza, biskupa - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterzu, wtorek III tygodnia; W Godzinie czytań – czytania z wtorku III tygodnia zwykłego. Można hymn i II czytanie w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach wziąć z tekstów wspólnych o pasterzach (biskupach) – s. 1503.
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: 2 Sm 7,4-17; Resp: Ps 89,4-5.27-28.29-30; Ew Mk 4,1-20
 • Uwagi:Czwartek 28.01.2009

Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz, środa III tygodnia. W Godzinie czytań – II czytanie własne z dzieł Świętego. Antyfona do Benedictus i Magnificat własna. W Godzinie Czytań hymn, a w Jutrzni hymn i wszystko po psalmach (z wyjątkiem własnej antyfony doBenedictus) wziąć z tekstów wspólnych o doktorach Kościoła . W Modlitwie w ciągu dnia wszystko z psałterza na sobotę III tygodnia.
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: 2 Sm 7,18-19.24-29; Resp: Ps 132,1-2.3-5.11.12.13-14; Ew: Mk 4,21-25
 • Uwagi:Piątek 29.01.2009

Św. Anieli Merici, dziewicy - wspomnienie dowolne lub
bł. Bronisławy Lament, dziewicy - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz czwartek III tygodnia. W Godzinie czytań – czytania z czwartku III tygodnia zwykłego. Albo: Wspomnienie bł. Bolesławy Marii Lament, dziewicy. Wszystko jw. w dzień powszedni. Można hymn i II czytanie w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach wziąć z tekstów wspólnych o dziewicach – s. 1541. Albo: Wspomnienie św. Anieli Merci, dziewicy. Wszystko jw. w dzień powszedni, jedynie własne (z pism św. Anieli), II czytanie w Godzinie czytań – s. 1077 i modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach – s. 1078. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach można wziąć z tekstów wspólnych o dziewicach – s. 1541.
 • Msza św.: ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone lub białe (wspomnienie)
Czytania: Czyt I: 2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17.27c; Resp: Ps 51,3-4.5-6ab.6cd-7.10-11; Ew: Mk 4,26-34;
 • Uwagi:
 • W archidiecezji białostockiej: Bł. Bolesławy Lament, dziewicy - wspomnienie obowiązkowe

Sobota 30.01.2009

Najświętszej Maryi Panny w sobotę - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: psałterz - sobota III Tydzień
 • Msza św.: ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone lub białe (wspomnienie)
Czytania: Czyt I: 2 Sm 12,1-7a.10-17; Resp: Ps 51,12-13.14-15.16-17; Ew: Mk 4,35-41
 • Uwagi:
 • W archidiecezji przemyskiej i diecezji sandomierskiej: Bł. Bronisława Markiewicza, prezbitera - wspomnienie dowolne;
 • W diecezji świdnickiej: Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego w Świdnicy - święto;
 • W kościele katedralnym w Świdnicy: Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego w Świdnicy - uroczystość;

poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień