Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2009-2010 - III Tydzień Adwentu

ORDO-2010.jpg

Okres Adwentu

III Tydzień Adwentu

LITURGIA GODZIN - Tom I


Niedziela 13.12.2009

Trzecia Niedziela Adwentu - GAUDETE

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela - tydzień III,
 • Msza św.: Credo, Prefacja Adwent I
Szaty liturgiczne: fioletowe lub różowe
Czytania: Czyt I: So 3,14–18a; Resp: Iz 12,2–3,4bcd,5–6; Czyt II: Flp 4,4–7; Ew: Łk 3,10–18;
 • Uwagi:
 • wspomnienie obowiązkowe - św.Łucji, dziewicy i męczennicy z racji niedzieli pomija się
 • Inne celebracje, w tym wotywne zabronione
Poniedziałek 14.12.2009

św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: poniedziałek, tydzień IOI; własne II czytanie w Godzinie Czytań i modlitwy. Hymn w Godzinie Czytań, Jutrzni i Nieszporach oraz części po psalmach w Jutrzni i Nieszporach - teksty wspólne o pasterzach albo o doktorach Kościoła.
 • Msza św. wpomnienie, prefacja Adwent I
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Lb 24,2-7.15-17a; Resp: Ps 25,4bc-5ab,6-7bc,8-9; Ew Mt 21,23-27;
 • Uwagi:
Wtorek 15.12.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek, tydzień III
 • Msza św.: dzień powszedni, prefacja Adwent I
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: własne Czyt I: So 3,1-2.9-13; Resp: Ps 34,2-3,6-7,17-18,19+23; Ew Mt 21,28-32
 • Uwagi:
Środa 16.12.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa, tydzień III,
 • Msza św.: dzień powszedni, Prefacja Adwent I
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Iz 45,6b-8.18.21b-25; Resp: Ps 85,9ab-10,11-12,13-14; Ew Łk 7,18b-23;
 • Uwagi:
Czwartek 17.12.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz - czwartek, III tydzień; Hymny okresowe po 16 grudnia, antyfony w Jutrzni i Nieszporach z czwartku przed 24 grudnia, pozostałe teksty z 17 grudnia
 • Msza św.: dzień powszedni, Prefacja Adwent II
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: własne, 17 grudnia: Czyt I: Rdz 49, 2.8-10; Resp: Ps 71, 2.3-4ab.7-8.17; Ew: Mt 1, 1-17
 • Uwagi:
 • Dni powszednie od 17 do 24 grudnia włącznie są przeznaczone na bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego". W tych dniach, zachowując tradycyjny charakter Mszy roratniej oraz biały kolor szat liturgicznych, używa się formularzy przewidzianych na te dni w Mszale, ponieważ mają one charakter maryjny.
 • te dni mają w kalendarzu pierwszeństwo nad wspomnieniami świętych, które można obchodzić według odrębnych norm liturgicznych
 • w tych dniach Msze na różne potrzeby są dozwolone o ile przemawiają za nimi racje duszpasterskie
 • w tych dniach Msze wotywne i gregoriańskie zabronione
 • w tych dniach, w Lekcjonarzu Mszalnym własne czytania przypisane są kolejnym dniom, z pominięciem kolejnych dni trzeciego i czwartego tygodnia Adwentu
Piątek 18.12.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz - piątek, tydzień III; Hymny okresowe po 16 grudnia, antyfony w Jutrzni i Nieszporach z piątku przed 24 grudnia, pozostałe teksty z 18 grudnia
 • Msza św.: dzień powszedni, Prefacja Adwent II
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: własne, 18 grudnia: Czyt I Jr 23, 5-8; Resp: Ps 71, 2.12-13.18-19; Ew: Mt 1,18-24
 • Uwagi:
Sobota 19.12.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz - sobota, tydzień III, Hymny okresowe po 16 grudnia, pozostałe teksty z 19 grudnia; NIeszpory: I NIeszpory IV Niedzieli Adwentu
 • Msza św.: dzień powszedni, Prefacja Adwent II
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: własne,19 grudnia: Czyt I: Sdz 13, 2-7.24-25a; Resp: Ps 70,3-4a.5-6ab.16-17; Ew: Łk 1,5-25
 • Uwagi:

poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień