Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - X Tydzień Zwykły

ORDO 240.jpg

Okres Zwykły po Wielkanocy

X Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom II


Niedziela 7.06.2009

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela tydzień I; uroczystość Trójcy Przenajświętszej - teksty własne
Szaty liturgiczne: białe
 • Msza św.: Gloria, Credo, Prefacja o Trójcy Świętej
Czytania: Czyt I: Pwt 4,32-34.39-40; Resp: Ps 33,4-5.6+9.18-19.20+22; Czyt II: Rz 8,14-17; Ew: Mt 28,16-20;
 • Uwagi:
 • Po raz drugi obchodzimy dzisiaj Dzień Dziękczynienia
 • W dzisiejszą niedzielę kończy się okres spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej.
 • inne nabożeństwa, w tym wotywne, zabronione
Poniedziałek 8.06.2009

Św. Jadwigi Królowej - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień II; W Godzinie czytań: II czytanie własne o św. Jadwidze, Antyfona do Benedictus Magnificat oraz modlitwa własne. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach wziąć z tekstów wspólnych o świętych kobietach z wyjątkiem własnych antyfon.
 • Msza św. wspomnienie, teksty własne, prefacja o świętych
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: 2 Kor 1,1-7; Resp: Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9; Ew Mt 5,1-12;
 • Uwagi:
 • Teksty własne dzisiejszego wspomnienia znajdują się zarówno w Mszale Rzymskim, jak i w Liturgii Godzin pod datą 17 lipca. Wspomnienie to zostało przeniesione na dzień 8 czerwca po kanonizacji św. Jadwigi.Wtorek 9.06.2009

św. Efrema, diakona i doktora Kościoła - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek tydzień II; albo: Wspomnienie św. Efrema, diakona i doktora Kościoła - własne II czytanie w Godzinie czytań i modlitwa (w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach). Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach wziąć z tekstów wspólnych o doktorach Kościoła.
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie,
Szaty liturgiczne: zielone lub białe (wspomnienie)
Czytania: Czyt I: 2 Kor 1,18-22; Resp: Ps 119,129-130.131-132.133+135; Ew Mt 5,13-16;
 • Uwagi:
 • W archidiecezji lubelskiej - święto rocznicy poświęcenia kościoła metropolitalnego, (w Lublinie - Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła metropolitalnego w Lublinie)
 • W archidiecezji warszawskiej - święto rocznicy poświęcenia bazyliki metropolitalnej, (w Warszawie - Uroczystość rocznicy poświęcenia bazyliki metropolitalnej w Lublinie)Środa 10.06.2009

św. Bogumiła, biskupa - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa tydzień III; Własny hymnu w Jutrzni i modlitwy w Godzinie czytań i Jutrzni; w Godzinie czytań II czytanie własne, hymn w Godzinie czytań oraz wszystko po psalmach w Jutrzni wziąć z tekstów wspólnych o pasterzach; Nieszpory: I Nieszpory z uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Kompleta - niedziela I
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: 2 Kor 3,4-11; Resp: Ps 99,5-6.7-8; Ew: Mt 5,17-19;
 • Uwagi:
 • w archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej oraz w diecezji włocławskiej - św. Bogumiła, biskupa - wspomnienie obowiązkowe, patrona archidiecezji i diecezjiCzwartek 11.06.2009

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela I tygodnia; teksty własne; Kompleta - niedziela II
 • Msza św. uroczystość, Gloria, sekwencja do wyboru, Credo, prefacja o Eucharystii
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Wj 24,3-8; Resp: Ps 116B,12-13.15+16bc.17-18; Czyt II Hbr 9,11-15; Ew: Mk 14,12-16.22-26;
 • Uwagi:
 • Dziś mamy obowiązek uczestnictwa w Eucharystii. Obowiązkowi temu nie czyni zadość ten, kto uczestniczy dziś jedynie w procesji eucharystycznej; udział w procesji nie jest obowiązkowy.
 • św. Barnaby, apostoła - wspomnienie obowiązkowe, pomija się z racji pierwszeństwa świąt Pańskich.
 • inne nabożeństwa, w tym wotywne, zabronionePiątek 12.06.2009

bł. Antoniego Nowowiejskiego, biskupa i Towarzyszy, męczenników - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: piątek tydzień III; albo: Wspomnienie bł. męczenników Antoniego Juliana Nowowiejskiego, biskupa, i Towarzyszy - Hymn i II czytanie w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o wielu męczennikach.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: 2 Kor 4,7-15; Resp: Ps 1168,10-11.15-16.17-18; Ew: Mt 5,27-32;
 • Uwagi:
 • W archidiecezji krakowskiej: Wspomnienie dowolne bł. Juliana Nowowiejskiego, biskupa, Piotra Dańkowskiego, prezbitera, i ich Towarzyszy, męczenników
 • W diecezji rzeszowskiej: Wspomnienie dowolne błogosławionych męczenników Romana Sitki i Józefa Kowalskiego, prezbiterów, Stanisława Starowieyskiego, Natalii Tułasiewicz i 104 Towarzyszy
 • W diecezji bydgoskiej: Wspomnienie obowiązkowe błogosławionych Franciszka Dachtera i Antoniego Świadka, prezbiterów, i ich Towarzyszy, męczenników
 • W diecezji drohiczyńskiej: Wspomnienie obowiązkowe błogosławionych 108 męczenników polskich
 • W archidiecezji gdańskiej: Wspomnienie obowiązkowe bł. Mariana Góreckiego, prezbitera, i Towarzyszy, męczenników
 • W archidiecezji gnieźnieńskiej: Wspomnienie obowiązkowe bł. Jana Nepomucena Chrzana i Towarzyszy, męczenników
 • W archidiecezji katowickiej: Wspomnienie obowiązkowe błogosławionych Emila Szramka i Józefa Czempiela, prezbiterów, i Towarzyszy, męczenników
 • W diecezji płockiej: Wspomnienie obowiązkowe błogosławionych biskupów Antoniego Nowowiejskiego i Leona Wetmańskiego, i Towarzyszy, męczenników
 • W archidiecezji przemyskiej: Wspomnienie obowiązkowe błogosławionych męczenników Józefa Achillesa Puchały, prezbitera, Katarzyny Celestyny Faron, dziewicy, Stanisława Starowieyskiego i Towarzyszy
 • W diecezji siedleckiej: Wspomnienie obowiązkowe bł. Antoniego Nowowiejskiego, biskupa, i jego Towarzyszy, męczenników
 • W diecezji tarnowskiej: Wspomnienie obowiązkowe bł. Romana Sitko, prezbitera, i Towarzyszy, męczenników
 • W diecezji toruńskiej: Wspomnienie obowiązkowe bł. Antoniego Nowowiejskiego, biskupa, i Towarzyszy, męczenników
 • W archidiecezji warmińskiej: Wspomnienie obowiązkowe bł. Władysława Demskiego, prezbitera, i Towarzyszy, męczenników
 • W diecezji radomskiej: Wspomnienie obowiązkowe św. Barnaby, Apostoła
 • W kościele katedralnym w Radomiu: uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła katedralengo w RadomuSobota 13.06.2009

św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora Kościoła - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota II tydzień; albo wspomnienie św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora Kościoła - W Godzinie czytań – W Godzinie czytań – II czytanie własne z kazania Świętego. Modlitwa własna. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o pasterzach albo o doktorach Kościoła lub o zakonnikach; Nieszpory: I Nieszpory XI NIedzieli Zwykłej
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania dzień: Czyt I: 2 Kor 5,14-21; Resp: Ps 103,1-2.3-4.8-9.11-12; Ew: Mt 5,33-37;
 • Uwagi:

poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień