Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - XX Tydzień Zwykły

ORDO 240.jpg

Okres Zwykły po Wielkanocy

XX Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom IV


Niedziela 16.08.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień IV;
Szaty liturgiczne: zielone;
 • Msza św. w dzień: Gloria, Credo, Prefacja na niedziele w ciągu roku
Czytania w dzień: Czyt I: Prz 9,1-6; Resp: Ps 34,2-3.10-11.12-13.14-15; Czyt II: Ef 5,15-20; Ew: J 6,51-58;
 • Uwagi:
 • wspomnienie św. Stefana Węgierskiego z racji niedzieli omija się
 • w metropolii katowickiej - I Nieszpory uroczystości św. Jacka, kapłana - głównego patrona metropolii
 • Msze św. żałobne zabronione, z wyjątkiem wotywnych (za pozwoleniem ordynariusza)
Poniedziałek 17.08.2009

św. Jacka, kapłana - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: poniedziałek - tydzień IV; z wyjątkiem tekstów własnych
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Sdz 2,11-19; Resp: Ps 106,34-35.36-37.39-40.43ab-44; Ew Mt 19,16-22;
 • Uwagi:
 • w archidiecezji krakowskiej i Gdańsku - święto św. Jacka, kapłana - patrona archidiecezji i miasta
 • w metropolii katowickiej - uroczystość św. Jacka, kapłana - głównego patrona metropolii


Wtorek 18.08.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek, tydzień IV;
 • Msza św. dzień powszedni
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania w dzień: Czyt I: Sdz 6,11-24a; Resp: Ps 85,11-14; Ew Mt 19,23-30;
 • Uwagi:
 • w diecezji drohiczyńskiej - bł. Sancji Szymkowiak, dziewicy - wspomnienie dowolne
 • w archidiecezji poznańskiej - bł. Sancji Szymkowiak, dziewicy - wspomnienie obowiązkowe
Środa 19.08.2009

św. Jana Eudesa, kapłana - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa, tydzień IV; Albo: Wspomnienie św. Jana Eudesa, kapłana - II czytanie w Godzinie Czytań i modlitwa w Godzinie czytań oraz Jutrzni - włsne. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni z tekstów wspólnych o pasterzach albo o zakonnikach.
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Sdz 9,6-15; Resp: Ps 21,2-3.4-5.6-7; Ew: Mt 20,1-16a;
 • Uwagi:
 • w diecezji ełckiej - święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Ełku
 • w kościele katedralnym w Ełku - uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w EłkuCzwartek 20.08.2009

św. Bernarda, opata i doktora Kościoła - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: czwartek IV tygodnia; z wyjątkiem tekstów własnych
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Sdz 11,29-39a; Resp: Ps 40,5.7-8a.8b-10; Ew: Mt 22,1-14;
 • Uwagi:
 • w diecezji pelplińskiej - wspomnienie obowiązkowe św. Bernarda, opata i doktora Kościoła - patrona diecezji
 • w Pelplinie - uroczystość św. Bernarda, opata i doktora Kościoła - głównego patrona miasta
Piątek 21.08.2009

św. Piusa X, papieża - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: piątek, IV tygodnia, W Godzinie Czytań - II czytanie własne. W Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach modlitwa własna. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o pasterzach (papieżach)
 • Msza św. w dzień wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Resp: Ps 40,5.7-8a.8b-10; Ew: Mt 22,34-40;
 • Uwagi:
Sobota 22.08.2009

Najświętszej Maryi Panny Królowej - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota IV tydzień; W Godzinie czytań - II czytanie własne. Hymny, antyfona do pieśni Zachariasza w Jutrzni i pieśni Maryi w Nieszporach własne. W Godzinie czytań i Jutrzni modlitwa własna. W Jutrzni wszystko po psalmach wziąć z tekstów wspólnych o Najświętszej Maryi Pannie z wyjątkiem własnych antyfon i modlitwy. Nieszpory: I Nieszpory XXI Niedzieli zwykłej
 • Msza św.: wspomnienie, Prefacja o NMP
Szaty liturgiczne: białe
Czytania dzień: Czyt I: Iz 9,1-3,5-6; Resp: Ps 113,1-8; Ew: Łk 1,26-38;
 • Uwagi:

poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień