Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - XXXII Tydzień Zwykły

ORDO 240.jpg

Okres Zwykły po Wielkanocy

XXXII Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom IV


Niedziela 8.11.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień IV;
Szaty liturgiczne: zielone;
 • Msza św. w dzień: Gloria, Credo, Prefacja niedziele w ciągu roku
Czytania: Czyt I: 1 Krl 17,10-16; Resp: Ps 146,6c-7.8-9a.9bc-10; Czyt II: Hbr 9,24-28; Ew: (dłuższa) Mk 12,38-44 lub (krótsza) Mk 12,41-44;
 • Uwagi:
 • Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się, też mogą uzyskać odpust za zmarłych. Odpust zupełny można otrzymać od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku - cząstkowy.
 • W bazylice katedralnej w Płocku: uroczystość rocznicy poświęcenia bazyliki katedralnej w Płocku
 • Msze św. żałobne z wyjątkiem wotywnych zabronione
Poniedziałek 9.11.2009

Święto rocznicy poświęćenia Bazyliki Laterańskiej

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień I; teksty wspólne na pośwęcenie kościoła, II czytanie w Godzinie Czytań własne;
 • Msza św. święto, Gloria, Credo, prefacji na poświęcenie kościoła
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Ez 47,1-2.8-9.12; Resp: Ps 46,2-3.5-6.8-9; Czyt II 1 Kor 3.9b-11.16-17; Ew J 2,13-22;
 • Uwagi:
 • Msze św. żałobne z wyjątkiem wotywnych zabronione
Wtorek 10.11.2009

św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek, tydzień IV; własne: antyfony do Benedictus w Jutrzni i Maginificat w Nieszporach oraz modlitwy. W Godzinie czytań II czytanie własne.
 • Msza św. dzień powszedni
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Mdr 2,23-3,9; Resp: Ps 34,2-3.16-17.18-19; Ew Łk 17,7-10;
 • Uwagi:
 • W diecezji łowickiej: Wspomnienie dowolne św. Marcina z Tours, biskupa
Środa 11.11.2009

św. Marcina z Tours, biskupa - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa, tydzień IV; teksty własne
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Mdr 6,1-11; Resp: Ps 82,3-4.6-7; Ew: Łk 17,11-19;
 • Uwagi:
 • Święto Niepodległości. Dzięń modlitw za Ojczyznę
 • W diecezji łowickiej: uroczystość św. Wiktorii, dziewicy i męczennicy - głównej patronki diecezji


Czwartek 12.11.2009

św. Jozafata, biskupa i męczennika - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: czwartek, tydzień IV; W Godzinie Czytań II czytanie własne; Modlitwa w Godzinie Czytań, Jutrzni i Nieszporach własna. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o jednym męczenniku albo o pasterzach.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Mdr 7,22-8,1; Resp: Ps 119,89-90.91+130.135+175; Ew: Łk 17,20-25;
 • Uwagi:
 • W diecezji siedleckiej: Wspomnienie obowiązkowe św. Jozafata, biskupa i męczennika, patrona diecezji
Piątek 13.11.2009

świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: piątek, tydzień IV; W Godzinie Czytań: II czytanie własne o Świętym. Modlitwa w Godzinie Czytań Jutrzni i Nieszporach własna. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o wielu męczennikach albo o pasterzach
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Mdr 13,1-9; Resp: Ps 19,2-3.4-5ab; Ew: Łk 17,26-37;
 • Uwagi:
 • W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej: święto świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski, patronów diecezji
Sobota 14.11.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota, tydzień IV; Nieszpory: I Nieszpory XXXIII Niedzieli Zwykłej
 • Msza św.: dzień powszedni
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania dzień: Czyt I: Mdr 18,14-16;19,6-9; Resp: Ps 105,2-3.36-37.42-43; Ew: Łk 18,1-8;
 • Uwagi:
 • W archidiecezjach wrocławskiej i poznańskiej oraz w diecezji świdnickiej: Wspomnienie dowolne bł. Marii Luizy Merkert
 • W archidiecezji katowickiej i diecezji opolskiej: Wspomnienie obowiązkowe bł. Marii Luizy Merkert
 • Najświętszej Maryi Panny w sobotę - wspomnienie dowolne

poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień