Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - XXV Tydzień Zwykły

ORDO 240.jpg

Okres Zwykły po Wielkanocy

XXV Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom IV


Niedziela 20.09.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień I;
Szaty liturgiczne: zielone;
 • Msza św. w dzień: Gloria, Credo, Prefacja na niedziele w ciągu roku
Czytania w dzień: Czyt I: Mdr 2,12.17-20; Resp: Ps 54,3-4.5.6+8; Czyt II: Jk 3,16-4,3; Ew: Mk 9,30-37;
 • Uwagi:
 • W Kościele w Polsce obchodzi się Dzień Środków Społecznego Przekazu (Orędzie Benedykta XVI)
 • Wspomnienie dowolne świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy z racji Niedzieli pomija się
 • w kościele katedralnym w Legnicy: uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Legnicy
 • Msze św. żałobne zabronione, z wyjątkiem wotywnych (za pozwoleniem ordynariusza)
Poniedziałek 21.09.2009

święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

 • Liturgia Godzin: Psałterz: poniedziałek, tydzień I; Teksty wspólne o Apostołach z wyjątkiem własnych
 • Msza św. Gloria, prefacja o Apostołach
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Ef 4,1-7.11-13; Resp: Ps 19,2-3.4-5; Ew Mt 9,9-13;
 • Uwagi:
 • Msze św. żałobne zabronione, z wyjątkiem wotywnych
Wtorek 22.09.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek, tydzień I
 • Msza św. dzień powszedni
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania w dzień: Czyt I: Ezd 6,7-8.12b.14-20; Resp: Ps 122,1-2.4-5; Ew Łk 8,19-21;
 • Uwagi:
 • W diecezji zamojsko-lubaczowskiej: Wspomnienie dowolne bł. Bernardyny Jabłońskiej, dziewicy
 • W archidiecezji krakowskiej: Wspomnienie obowiązkowe bł. Bernardyny Jabłońskiej, dziewicy
 • W diecezji siedleckiej: święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Siedlcach
 • W kościele katedralnym w Siedlcach: uroczystość poświęcenia kościoła katedralnego w Siedlcach
Środa 23.09.2009

św. Pio z Petrelciny OFM Cap. (Francesco Forgione), zakonnika - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa, tydzień I; teksty wspólne o pasterzach albo o zakonnikach.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Ezd 9,5-9; Resp: Tb 13,2.3b-4abc.7.8; Ew: Łk 9,1-6;
 • Uwagi:
 • W kościołach katedralnych w Bielsku-Białej i w Kaliszu - I Nieszpory uroczystości rocznicy ich poświęcenia
Czwartek 24.09.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: czwartek, tydzień I
 • Msza św. dzień powszedni
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Ag 1,1-8; Resp: Ps 149,1-2.3-4.5-6a+9b (Ref.: por. 4a); Ew: Łk 9,7-9;
 • Uwagi:
 • W diecezji bielsko-żywieckiej: święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Bielsku-Białej
 • W kościele katedralnym w Bielsku-Białej: uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Bielsku-Białej
 • W diecezji kaliskiej: święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Kaliszu
 • W kościele katedralnym w Kaliszu: uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Kaliszu
Piątek 25.09.2009

bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: piątek, tydzień I; teksty wspólne o pasterzach albo o zakonnikach z wyjątkiem własnych
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Ag 1,15b-2,9; Resp: Ps 43,1.2.3.4; Ew: Łk 9,18-22;
 • Uwagi:
 • W Warszawie: Wspomnienie obowiązkowe bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera, patrona miasta
 • W archidiecezji warmińskiej: święto rocznicy poświęcenia bazyliki metropolitalnej we Fromborku
 • W bazylice metropolitalnej we Fromborku: uroczystość rocznicy poświęcenia bazyliki metropolitalnej we Fromborku
Sobota 26.09.2009

św. Kosmy i Damiana, męczenników - wspomnienie dowolne lub
wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny w sobotę

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota, tydzień I; Albo: Wspomnienie Świętych Męczenników Kosmy i Damiana - teksty wspólne o wielu męczennikach; Albo: Wspomnienie Świętych Męczenników Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy - teksty wspólne o wielu męczennikach; Nieszpory: I uroczystości św. Wincentego a Paulo; Kompleta: Niedziela II
 • Msza św.: dzień powszedni
Szaty liturgiczne: zielone lub czerwone (św. Kosmy i Damiana) lub białe (NMP w sobotę)
Czytania dzień: Czyt I: Za 2,5-9.14-15a; Resp: Jr 31,10.11-12ab.13; Ew: Łk 8,4-15;
 • Uwagi:
 • Wspomnienie dowolne świętych męczenników Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy
 • W diecezji siedleckiej: Wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny Leśniańskiej
 • W diecezji kieleckiej: święto rocznicy poświęcenia bazyliki katedralnej w Kielcach
 • W bazylice katedralnej w Kielcach: uroczystość rocznicy poświęcenia bazyliki katedralnej w Kielcach
 • od I Nieszporów możliwość uzyskania ODPUSTU ZUPEŁNEGO, po spełnieniu warunków, przez wszystkich wiernych, którzy nawiedzą kościoły lub kaplice Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia

poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień