Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - XXVIII Tydzień Zwykły

ORDO 240.jpg

Okres Zwykły po Wielkanocy

XXVIII Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom IV


Niedziela 11.10.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień IV;
Szaty liturgiczne: zielone;
 • Msza św. w dzień: Gloria, Credo, Prefacja niedziele w ciągu roku
Czytania w dzień: Czyt I: Mdr 7, 7-11; Resp: Ps 90,12-13.14-15.16-17; Czyt II: Hbr 4,12-13; Ew: Mk 10,17-30 (krótsza perykopa Mk 10, 17-27);
 • Uwagi:
 • W październiku, wierni, którzy odmówią modlitwę Różańcową w kościele, kaplicy, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej będący w stanie łaski uświęcającej mogą uzyskać odpust zupełny. W innych przypadkach można uzyskać odpust cząstkowy.
 • Msze św. żałobne i inne okolicznościowe w tym wotywne zabronione
Poniedziałek 12.10.2009

bł. Jana Beyzyma, kapłana - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: poniedziałek, tydzień IV; albo: teksty wspólne o pasterzach
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Rz 1, 1-7; Resp: Ps 98,1.2-3ab.3cd-4; Ew Łk 11,29-32;
 • Uwagi:
 • W październiku, wierni, którzy odmówią modlitwę Różańcową w kościele, kaplicy, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej będący w stanie łaski uświęcającej mogą uzyskać odpust zupełny. W innych przypadkach można uzyskać odpust cząstkowy.
 • W archidiecezji poznańskiej: święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Poznaniu
 • W bazylice metropolitalnej w Poznaniu: uroczystość rocznicy poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Poznaniu


Wtorek 13.10.2009

bł Honorata Koźmińskiego, kapłana - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek, tydzień IV; hymn i II czytanie w Godzinie Czytań; hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o pasterzach albo o zakonnikach.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Rz 1,16-25; Resp: Ps 19,2-3.4-5ab; Ew Łk 11,37-41;
 • Uwagi:
 • W październiku, wierni, którzy odmówią modlitwę Różańcową w kościele, kaplicy, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej będący w stanie łaski uświęcającej mogą uzyskać odpust zupełny. W innych przypadkach można uzyskać odpust cząstkowy.
 • W diecezji łowickiej: uroczystość bł Honorata Koźmińskiego, kapłana, głównego patrona diecezji


Środa 14.10.2009

św. Kaliksta I, papieża i męczennika - wspomnienie dowolne albo
św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewiczy - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa, tydzień IV; albo: Wspomnienie św. Kaliksta I, papieża i męczennika - własne II czytanie w Godzinie Czytań, modlitwa w Godzinie czytań i Jutrzni; hymn w Godzinie Czytań, hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni z tekstów wspólnych o jednym męczenniku albo o pasterzach; albo: wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy - własne II czytanie w Godzinie czytań, własna modlitwa w Godzinie czytań i Jutrzni, hymn w Godzinie Czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni z tekstów wspólnych o dziewicach albo o zakonnicach.
 • Msza św. dzień powszedni albo jedno ze wspomnień
Szaty liturgiczne: zielone lub czerwone (św. Kaliksta) lub białe (sw. Małgorzaty)
Czytania: Czyt I: Rz 2,1-11; Resp: Ps 62,2-3.6-7.9; Ew: Łk 11,42-46;
 • Uwagi:
 • W październiku, wierni, którzy odmówią modlitwę Różańcową w kościele, kaplicy, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej będący w stanie łaski uświęcającej mogą uzyskać odpust zupełny. W innych przypadkach można uzyskać odpust cząstkowy.
 • W diecezji łowickiej: święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Łowiczu
 • W bazylice katedralnej w Łowiczu: uroczystość rocznicy poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Łowiczu
 • W archidiecezji łódzkiej: Wspomnienie obowiązkowe św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła
Czwartek 15.10.2009

św. Teresy od Jezusa, dziewiczy i doktora Kościoła - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: czwartek, tydzień IV z wyjątkiem własnych hymnów w Jutrzni i Nieszporach oraz modlitwy. W Godzinie Czytań - II czytanie własne. Hymn w Godzinie Czytań i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach wziąć z tekstów wspólnych o dziewicach albo o doktorach Kościoła.
 • Msza św. wpomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Rz 3,21-29; Resp: Ps 130,1-2.3-4.5-6; Ew: Łk 11,47-54;
 • Uwagi:
 • W październiku, wierni, którzy odmówią modlitwę Różańcową w kościele, kaplicy, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej będący w stanie łaski uświęcającej mogą uzyskać odpust zupełny. W innych przypadkach można uzyskać odpust cząstkowy.
 • W archidiecezji łódzkiej: święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Łodzi
 • W bazylice archikatedralnej w Łodzi: uroczystość rocznicy poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Łodzi


Piątek 16.10.2009

św. Jadwigi Śląskiej - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: piątek, tydzień IV z wyjątkiem tekstów własnych
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Rz 4,1-8; Resp: Ps 32,1-2.5.11; Ew: Łk 12,1-7;
 • Uwagi:
 • w październiku, wierni, którzy odmówią modlitwę Różańcową w kościele, kaplicy, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej będący w stanie łaski uświęcającej mogą uzyskać odpust zupełny. W innych przypadkach można uzyskać odpust cząstkowy.
 • W diecezji bielsko-żywieckiej: święto św. Jadwigi Śląskiej

W archidiecezjach wrocławskiej i katowickiej oraz w diecezjach gliwickiej, legnickiej i opolskiej: uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska i archidiecezji wrocławskiej

 • 31 rocznica wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową
Sobota 17.10.2009

św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota, tydzień IV, z wyjątkiem własnych antyfon do Benedictus i Maginificat, modlitwy, II czytania w Godzinie Czytań. Hymn w Godzinie, hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o jednym męczenniku albo o pasterzach; Nieszpory: I Nieszpory XXIX Niedziela Zwykła
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania dzień: Czyt I: Rz 4,13.16-18; Resp: Ps 105,6-7.8-9.42-43; Ew: Łk 12,8-12;
 • Uwagi:
 • W październiku, wierni, którzy odmówią modlitwę Różańcową w kościele, kaplicy, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej będący w stanie łaski uświęcającej mogą uzyskać odpust zupełny. W innych przypadkach można uzyskać odpust cząstkowy.

poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień