Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - XXIX Tydzień Zwykły

ORDO 240.jpg

Okres Zwykły po Wielkanocy

XXIX Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom IV


Niedziela 18.10.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień I;
Szaty liturgiczne: zielone;
 • Msza św. w dzień: Gloria, Credo, Prefacja niedziele w ciągu roku
Czytania w dzień: Czyt I: Iz 53,10-11; Resp: Ps 33,4-5.18-19.20+22; Czyt II: Hbr 4,14-16; Ew: Mk 10,35-45 (krótsza perykopa Mk 10,42-45);
 • Uwagi:
 • święto św. Łukasza Ewangelisty z racji Niedzieli pomija się
 • ze względu na obchodzoną dzisiaj niedzielę misyjne można wykorzystać teksty liturgiczne "O Ewangelizacji Narodów"
 • W październiku, wierni, którzy odmówią modlitwę Różańcową w kościele, kaplicy, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej będący w stanie łaski uświęcającej mogą uzyskać odpust zupełny. W innych przypadkach można uzyskać odpust cząstkowy.
 • Msze św. żałobne i inne okolicznościowe w tym wotywne zabronione
Poniedziałek 19.10.2009

Śśw. Jana de Brébeuf, Izaaka Jogues, kapłanów i towarzyszy, męczenników - wspomnienie dowolne albo
św. Pawła od Krzyża, kapłana - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: poniedziałek, tydzień I; We wspomnienie świętych jedynie własne II czytanie w Godzinie Czytań oraz modlitwa w Jutrzni i Nieszporach.
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie
Szaty liturgiczne: zielone lub czerwone (św. Jana...) lub białe (św. Pawła...)
Czytania: Czyt I: Rz 4,20-25; Resp: Łk 1,68-69.70-71.72-73.74-75; Ew Łk 12,13-21;
 • Uwagi:
 • W październiku, wierni, którzy odmówią modlitwę Różańcową w kościele, kaplicy, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej będący w stanie łaski uświęcającej mogą uzyskać odpust zupełny. W innych przypadkach można uzyskać odpust cząstkowy.
Wtorek 20.10.2009

św. Jana Kantego, kapłana - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek, tydzień I; W Godzinie czytań Hymn i II czytanie, hymn i antyfona w Jutrzni, hymn i antyfona w Nieszporach, modlitwa - własne.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Rz 5,12.15b.17-19.20b-21; Resp: Ps 40,7-8a.8b-10.17; Ew Łk 12,35-38;
 • Uwagi:
 • W październiku, wierni, którzy odmówią modlitwę Różańcową w kościele, kaplicy, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej będący w stanie łaski uświęcającej mogą uzyskać odpust zupełny. W innych przypadkach można uzyskać odpust cząstkowy.
 • W archidiecezji lubelskiej i diecezji bielsko-żywieckiej: wspomnienie obowiązkowe św. Jana Kantego, prezbitera, patrona archidiecezji i diecezji
 • W archidiecezji krakowskiej: uroczystość św. Jana Kantego, prezbitera, głównego patrona archidiecezji


Środa 21.10.2009

bł. Jakuba Strzemię, biskupa - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa, tydzień I; W Godzinie Czytań: II czytanie i modlitwa własne; w Jutrzni: moditwa własna, hymn i wszystko po psalmach z tekstów wspólnych o pasterzach.
 • Msza św. dzień powszedni
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Rz 6, 12-18; Resp: Ps 124,1-2.3-5.6-8; Ew: Łk 12,39-48;
 • Uwagi:
 • W październiku, wierni, którzy odmówią modlitwę Różańcową w kościele, kaplicy, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej będący w stanie łaski uświęcającej mogą uzyskać odpust zupełny. W innych przypadkach można uzyskać odpust cząstkowy.
Czwartek 22.10.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: czwartek, tydzień I
 • Msza św. dzień powszedni
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Rz 6,19-23; Resp: Ps 1,1-2.3.4+6; Ew: Łk 12,49-53;
 • Uwagi:
 • W październiku, wierni, którzy odmówią modlitwę Różańcową w kościele, kaplicy, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej będący w stanie łaski uświęcającej mogą uzyskać odpust zupełny. W innych przypadkach można uzyskać odpust cząstkowy.
 • W archidiecezji gnieźnieńskiej: wspomnienie obowiązkowe przeniesienia relikwii św. Wojciecha
 • W diecezji sandomierskiej: święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu
 • W bazylice katedralnej w Sandomierzu: uroczystość rocznicy poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu
 • W diecezji tarnowskiej: święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Tarnowie
 • W bazylice katedralnej w Tarnowie: uroczystość rocznicy poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Tarnowie
Piątek 23.10.2009

św. Jana Kapistrana, kapłana - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: piątek, tydzień I; Albo: Wspomnienie św. Jana Kapistrana:II czytanie w Godzinie Czytań oraz modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach - własne.
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie
Szaty liturgiczne: zielone lub białe (wspomnienie)
Czytania: Czyt I: Rz 7,18-24; Resp: Ps 119,66+68.76-77.93-94; Ew: Łk 12,54-59;
 • Uwagi:
 • Wspomnienie dowolne św. Józefa Bilczewskiego, biskupa
 • w październiku, wierni, którzy odmówią modlitwę Różańcową w kościele, kaplicy, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej będący w stanie łaski uświęcającej mogą uzyskać odpust zupełny. W innych przypadkach można uzyskać odpust cząstkowy.
Sobota 24.10.2009

św. Antoniego Marii Clareta, biskupa - wspomnienie dowolne albo

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota, tydzień I; Albo: Wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa:II czytanie w Godzinie Czytań, modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach - własne; hymn w Godzinie Czytań oraz w Jutrzni i Nieszporach i wszystko po psalmach z tekstów wspólnych o pasterzach; Nieszpory: I Nieszpory XXX Niedzieli Zwykłej
 • Msza św.: dzień powszedni lub wspomnienie
Szaty liturgiczne: zielone lub białe (wspomnienie)
Czytania dzień: Czyt I: Rz 8,1-11; Resp: Ps 24,1-2.3-4ab.5-6; Ew: Łk 13,1-9;
 • Uwagi:
 • Wspomnienie dowolne bł. Jana Wojciecha Balickiego, prezbitera
 • W archidiecezji przemyskiej: wspomnienie obowiązkowe bł. Jana Wojciecha Balickiego, prezbitera
 • wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny w sobotę
 • W październiku, wierni, którzy odmówią modlitwę Różańcową w kościele, kaplicy, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej będący w stanie łaski uświęcającej mogą uzyskać odpust zupełny. W innych przypadkach można uzyskać odpust cząstkowy.

poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień