Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - XXIII Tydzień Zwykły

ORDO 240.jpg

Okres Zwykły po Wielkanocy

XXIII Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom IV


Niedziela 6.09.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień III;
Szaty liturgiczne: zielone;
 • Msza św. w dzień: Gloria, Credo, Prefacja na niedziele w ciągu roku
Czytania w dzień: Czyt I: Iz 35,4-7a; Resp: Ps 146,6c-7.8-9a.9bc-10; Czyt II: Jk 2,1-5; Ew: Mk 7,31-37;
 • Uwagi:
 • Msze św. żałobne zabronione, z wyjątkiem wotywnych (za pozwoleniem ordynariusza)
Poniedziałek 7.09.2009

św. Melchiora Grodzieckiego SJ, kapłana i męczennika - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: poniedziałek, tydzień III; albo: Wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika można wykorzystać teksty wspólne o jednym męczenniku
 • Msza św. dzień powszedni
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Kol 1,24-2,3; Resp: Ps 62,6-7.9; Ew Łk 6,6-11;
 • Uwagi:
 • W archidiecezji katowickiej i diecezji bielsko-żywieckiej: Wspomnienie obowiązkowe św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika
 • W archidiecezji katowickiej: Wspomnienie dowolne bł. Ignacego Kłopotowskiego, prezbitera
 • W archidiecezji lubelskiej oraz diecezjach drohiczyńskiej, siedleckiej i warszawsko-praskiej: Wspomnienie obowiązkowe bł. Ignacego Kłopotowskiego, prezbitera
Wtorek 8.09.2009

święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek, tydzień III w godzinach mniejszych; w pozostałych godzinach: teksty własne: święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
 • Msza św. Gloria, Prefacja o NMP
Szaty liturgiczne: białe
Czytania w dzień: Czyt I: Mi 5,1-4a; Resp: Ps 96,1-2.11-13; Ew Mt 1,1-16.18-23;
 • Uwagi:
 • W diecezji tarnowskiej: uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, głównej Patronki diecezji
 • W diecezji bydgoskiej: uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, MATKI PIĘKNEJ MIŁOŚCI, głównej Patronki diecezji
 • W archidiecezji warmińskiej i diecezji elbląskiej: święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - Najświętszej Maryi Panny Gietrzwałdzkiej
 • W Gietrzwałdzie: uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - Najświętszej Maryi Panny Gietrzwałdzkiej
 • Msze św. żałobne zabronione, z wyjątkiem wotywnych (za pozwoleniem ordynariusza)
Środa 9.09.2009

bł. Fryderyka Ozanama - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa, tydzień III; teksty wspólne o świętych mężczyznach, modlitwa własna:
MODLITWA: Boże, Ty obdarzyłeś błogosłwionego Fryderyka Antoniego duchem miłości i powołałeś go do szerzenia świeckich stowarzyszeń miłosierdzia dla służenia ubogim, pozwól nam za jego przykładem świadczyć o Twojej miłości w dzisiejszym świecie. Przez naszego Pana.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Kol 3,1-11; Resp: Ps 145,2-3.10-11.12-13ab; Ew: Łk 6,20-26;
 • Uwagi:
 • we wspólnotach Rodziny Wincentyńskiej, Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia w dniu dzisiejszym można uzyskać odpust cząstkowy z racji wspomnienia bł. Fryderyka Ozanama
 • Wspomnienie dowolne św. Piotra Klawera, prezbitera
 • Wspomnienie dowolne bł. Anieli Salawy, dziewicy
 • W archidiecezji krakowskiej: Wspomnienie obowiązkowe bł. Anieli Salawy, dziewicy
 • W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej: święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Gorzowie Wlkp.
 • W kościele katedralnym w Gorzowie: uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Gorzowie Wlkp.Czwartek 10.09.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: czwartek III tygodnia;
 • Msza św. dzień powszedni
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Kol 3,12-17; Resp: Ps 150,1-2.3-4.5; Ew: Łk 6,27-38;
 • Uwagi:
Piątek 11.09.2009

św. Jana Gabriela Perboyre CM, prezbitera i męczennika - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: piątek, III tygodnia; teksty wspólne o jednym męczenniku lub pasterzach kapłanach; modlitwa własna:
MODLITWA: Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jan Gabriela gorliwością w pracy apostolskiej i dałeś mun udział w Krzyżu Twojego Syna; za jego przykładem pozwól nam, przez uczestnictwo w cierpieniach przyczyniać się do zbawienia wszystkich ludzi. Przez naszego Pana.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: 1Tm 1,1-2.12-14; Resp: Ps 16,1-2a+5.7-8.11; Ew: Łk 6,39-42;
 • Uwagi:
 • we wspólnotach Rodziny Wincentyńskiej, Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia w dniu dzisiejszym można uzyskać odpust zupełny z racji wspomnienia św. Jana Gabriela Perboyre
 • w archidiecezji katowickiej - I Nieszpory uroczystości Najświętszej Maryi Panny Piekarskiej, głównej Patronki archidiecezji.
 • w Rzeszowie - I Nieszpory uroczystości Najświętszej Maryi Panny Rzeszowskiej.
Sobota 12.09.2009

wspomnienie dowolne Najświętszego Imienia Maryi

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota, tydzień III; Albo: Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi - teksty o Najświętszej Maryi Pannie; Nieszpory: I Nieszpory XXIV NIedzieli Zwykłej
 • Msza św.: dzień powszedni lub wspomnienie
Szaty liturgiczne: zielone lub białe (wspomnienie)
Czytania dzień: Czyt I: 1Tm 1,15-17; Resp: Ps 113,1-2.3-4.5a+6-7; Ew: Łk 6,43-49;
 • Uwagi:
 • w diecezji gliwickiej: Wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, Patronki diecezji
 • w archidiecezji katowickiej: uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Piekar Śląskich, głównej Patronki archidiecezji
 • w diecezji rzeszowskiej: Wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny Rzeszowskiej
 • w Rzeszowie: uroczystość Najświętszej Maryi Panny Rzeszowskiej

poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień