Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - XV Tydzień Zwykły

ORDO 240.jpg

Okres Zwykły po Wielkanocy

XV Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom III


Niedziela 12.07.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień III;
Szaty liturgiczne: zielone;
 • Msza św. w dzień: Gloria, Credo, Prefacja na niedziele w ciągu roku
Czytania w dzień: Czyt I: Am 7,12-15; Resp: Ps 85,9ab-10.11-12.13-14; Czyt II: Ef 1,3-14 (lub krótsze: Ef 1,3-10); Ew: Mk 6,7-13;
 • Uwagi:
 • w diecezji łomżyńskiej - uroczystość św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika - głównego patrona diecezji
 • Msze św. żałobne zabronione, z wyjątkiem wotywnych (za pozwoleniem ordynariusza)
Poniedziałek 13.07.2009

św. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: poniedziałek, tydzień III; Hymn i II czytanie w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o pustelnikach.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Wj 1,8-14.22; Resp: Ps 124,1-2.3-5.6-8; Ew Mt 10,34-11,1;
 • Uwagi:
 • w diecezji tarnowskiej - wspomnienie obowiązkowe świętych Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników - głównych patronów diecezji
Wtorek 14.07.2009

św. Kamila de Lellis, kapłana - wspomnienie dowolne lub
św. Henryka - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek, tydzień III;
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie
Szaty liturgiczne: zielone lub białe (wspomnienie)
Czytania w dzień: Czyt I: Wj 2,1-15a; Resp: Ps 69,3.14.30-31.33-34; Ew Mt 11,20-24;
 • Uwagi:
 • Dzisiaj przypada piąta rocznica wyboru ks. G. Gregory'ego Gay'a CM na Przełożonego Generalnego (w 2004 r.). Prośmy dzisiaj Pana Boga o dar łaski dla niego przy sprawowaniu urzędu.
 • w Zabrzu - uroczystość św. Kamila de Lellis kapłana, głównego patrona miasta
Środa 15.07.2009

św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa, tydzień III; Godzina Czytań: II czytanie własne. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o pasterzach.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Wj 3,1-6.9-12; Resp: Ps 103,1-2.3-4.6-7; Ew: Mt 11,25-27;
 • Uwagi:Czwartek 16.07.2009

Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: czwartek III tygodnia; albo Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel - Hymn i II czytanie w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów o Najświętszej Maryi Pannie.
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie
Szaty liturgiczne: zielone lub białe (wspomnienie)
Czytania: Czyt I: Wj 3,13-20; Resp: Ps 105,1+5.8-9.24-25.26-27; Ew: Mt 11,28-30;
 • lub w Mszach o NMP z Lekcjonarza o Świętych: Czyt I: Za 2,14-17; Resp: Łk 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55; Ew: Mt 12,46-50
 • Uwagi:Piątek 17.07.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: piątek, III tygodnia;
 • Msza św. dzień powszedni
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Wj 11,10-12,14; Resp: Ps 116B,12-13.15-16bc.17-18; Ew: Mt 12,1-8;
 • Uwagi:

Sobota 18.07.2009

bł. Szymona z Lipnicy, kapłana - wspomnienie dowolne
Najświętszej Maryi Panny w sobotę - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota III tydzień; albo: wspomnienie bł. Szymona z Lipnicy - własne II czytanie w Godzinie czytań i w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach modlitwa własna. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o świętych mężczyznach; albo: wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę - Teksty własne; Nieszpory: I Nieszpory XVI Niedzieli Zwykłej
 • Msza św.: dzień powszedni lub jedno ze wspomnień
Szaty liturgiczne: zielone lub białe (NMP)
Czytania dzień: Czyt I: Wj 12,37-42; Resp: Ps 105,1+5.37-38.42-43; Ew: Mt 12,14-21;
 • Uwagi:
 • w diecezji tarnowskiej i ordynariacie polowym - wspomnienie obowiązkowe św. Szymona z Lipnicy.poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień