Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - XVI Tydzień Zwykły

ORDO 240.jpg

Okres Zwykły po Wielkanocy

XVI Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom III


Niedziela 19.07.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień IV;
Szaty liturgiczne: zielone;
 • Msza św. w dzień: Gloria, Credo, Prefacja na niedziele w ciągu roku
Czytania w dzień: Czyt I: Jr 23,1-6; Resp: Ps 23,1-2a.2b-3.4.5.6; Czyt II: Ef 2,13-18; Ew: Mk 6,30-34;
 • Uwagi:
 • Rozpoczyna się X Tydzień św. Krzysztofa w czasie którego zbierane są środki na pojazdy mechaniczne dla misjonarzy
 • Miejmy w pamięci wydarzenie pierwszego objawienia się NMP św. Katarzynie Laboure w nocy z 18 na 19 lipca 1830 w kaplicy przy Rue du Bac w Paryżu.
 • Msze św. żałobne zabronione, z wyjątkiem wotywnych (za pozwoleniem ordynariusza)
Poniedziałek 20.07.2009

Bł. Czesława, kapłana - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: poniedziałek, tydzień IV; II czytanie w Godzinie czytań, modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach - włąsne. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o pasterzach albo o zakonnikach.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Wj 14,5-9a.10-18; Resp: Wj 15,1.2.3-4.5-6; Ew Mt 12,38-42;
 • Uwagi:
 • w archidiecezji wrocławskiej i diecezji opolskiej - wspomnienie obowiązkowe Bł. Czesława, kapłana, patrona archidiecezji i diecezji
 • we Wrocławiu - uroczystość Bł. Czesława, kapłana - głównego patrona miasta
Wtorek 21.07.2009

św. Apolinarego, biskupa i męczennika - wspomnienie dowolne lub
św. Wawrzyńca z Brindisi, kapłana i doktora Kościoła - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek, tydzień III;
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania w dzień: Czyt I: Wj 14,21-15,1; Resp: Wj 15,8-9.10 i 12.17; Ew Mt 12,46-50;
 • Uwagi:
Środa 22.07.2009

św. Marii Magdaleny - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa, tydzień IV; z wyjątkiem własnych: Jutrznia - antyfony i psalmy, niedziela I tygodnia; Nieszpory - antyfony psalmów z tekstów wspólnych o świętych
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Pnp 8,6-7 albo: 2 Kor 5,14-17; Resp: Ps 63,2.3-4.5-6.8-9; Ew: J 20,1.11-18;
 • Uwagi:Czwartek 23.07.2009

Święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy

 • Liturgia Godzin: Psałterz: czwartek IV tygodnia w godzinach mniejszych; Teksty wspólne o zakonnikach i kobietach. W Godzinie czytań II czytanie i modlitwa - własne.
 • Msza św. Gloria, Prefacja o Świętych
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Ga 2,19-20; Resp: Ps 16,1-2a+5.7-8.11; Ew: J 15,1-8;
 • Uwagi:
 • Msze św. żałobne zabronione, z wyjątkiem wotywnychPiątek 24.07.2009

św. Kingi, dziewicy - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: piątek, IV tygodnia; W Godzinie czytań - II czytanie i modlitwa własne. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o zakonnikach i świętych kobietach
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Wj 19,17;20,1-17; Resp: Ps 19,8-9.10-11; Ew: Mt 13,18-23;
 • Uwagi:
 • w diecezji tarnowskiej - św. Kingi, dziewicy - wspomnienie obowiązkowe, patronki diecezji
 • w Libanie - św. Sarbelii Makhlūfa, kapłana - wspomnienie obowiązkoweSobota 25.07.2009

święto św. Jakuba (Starszego), Apostoła

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota IV tydzień - w godzinach mniejszych; poza tym teksty wspólne o Apostołach z wyjątkiem własnych; Nieszpory: I Nieszpory XVII Niedzieli Zwykłej
 • Msza św.: Gloria, Prefacja o Apostołach
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania dzień: Czyt I: 2 Kor 4,7-15; Resp: Ps 116B,10-11.12-13.15-16.17-18; Ew: Mt 20,20-28;
 • Uwagi:
 • tradycyjnie dzisiaj błogosławi się kierowców i pojazdy mechaniczne, co jest związane z kultem św. Krzysztofa,męczennika - patrona kierowców
 • Msze św. żałobne zabronione, z wyjątkiem wotywnychpoprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień