Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - XVII Tydzień Zwykły

ORDO 240.jpg

Okres Zwykły po Wielkanocy

XVII Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom III


Niedziela 26.07.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień I;
Szaty liturgiczne: zielone;
 • Msza św. w dzień: Gloria, Credo, Prefacja na niedziele w ciągu roku
Czytania w dzień: Czyt I: 2Krl 4,42-44; Resp: Ps 145,10-11.15-16.17-18; Czyt II: Ef 4,1-6; Ew: J 6,1-15;
 • Uwagi:
 • wspomnienie obowiązkowe św. Joachima i św. Anny, rodziców NMP pomija się z racji niedzieli
 • w diecezji opolskiej - uroczystość św. Anny, matki NMP, głównej patronki diecezji
 • Msze św. żałobne zabronione, z wyjątkiem wotywnych (za pozwoleniem ordynariusza)
Poniedziałek 27.07.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: poniedziałek, tydzień I
 • Msza św. dzień powszedni
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Wj 32,15-24.30-34; Resp: Ps 106,19-20.21-22.23; Ew Mt 13,31-35;
 • Uwagi:
Wtorek 28.07.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek, tydzień I;
 • Msza św. dzień powszedni
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania w dzień: Czyt I: Wj 33,7-11;34,5-9.28; Resp: Ps 103,6-7.8-9.10-11.12-13; Ew Mt 13,36-43;
 • Uwagi:
 • Wspomnienie dowolne św. Sarbeliusza Makhlufa, prezbitera
Środa 29.07.2009

św. Marty - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa, tydzień I; z wyjątkiem własnych: II czytanie w Godzinie Czytań, hymny w Godzinie Czytań i Jutrzni, antyfona do Denedictus i Modlitwa – własne.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Hbr 13,1-2.14-16; Resp: Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11; Ew: J 11,19-27 albo: Łk 10,38-42;
 • Uwagi:Czwartek 30.07.2009

Św. Justyna de Jacobis CM, biskupa

 • Liturgia Godzin: Psałterz: czwartek I tygodnia; teksty wspólne o świętych pasterzach biskupach, modlitwa własna:
MODLITWA: Boże, TY sprawiłeś, że święty Justyn stał się wszystkich dla wszystkich, aby głosić Ewangelię ubogim; za jego wstawiennictwem pozwól nam w jedności wiary i w duchu braterskiej miłości głosić Ewangelię i szerzyć zgodę wszystkich narodów. Przez naszego Pana.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Wj 40,16-21.34-38; Resp: Ps 84,3-4.5-6a+8a.11; Ew: Mt 13,47-53;
 • Uwagi:
 • św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła - wspomnienie dowolne
 • W dniu dzisiejszym istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego na zwykłych warunkachPiątek 31.07.2009

św. Ignacego z Loyoli, kapłana, założyciela Towarzystwa Jezusowego - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: piątek, I tygodnia; teksty wspólne o świętych pasterzach (biskupach), modlitwa własna:
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Kpł 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Resp: Ps 81,3-4.5-6ab.10-11ab; Ew: Mt 13,54-58;
 • Uwagi:Sobota 1.08.2009

św. Alfonsa Marii de'Liguori, biskupa i doktora Kościoła - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota I tydzień; W Godzinie Czytań: II czytanie, modlitwa własne. Hymn w Godzinie czytań i Jutrzni oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o pasterzach (biskupach) albo o doktorach Kościoła Nieszpory: (Liturgia Godzin Tom IV) I Nieszpory XVIII Niedzieli Zwykłej
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania dzień: Czyt I: Kpł 25,1.8-17; Resp: Ps 67,2-3.5+8; Ew: Mt 14,1-12;
 • Uwagi:

poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień