Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - XVIII Tydzień Zwykły

ORDO 240.jpg

Okres Zwykły po Wielkanocy

XVIII Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom IV


Niedziela 2.08.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień II;
Szaty liturgiczne: zielone;
 • Msza św. w dzień: Gloria, Credo, Prefacja na niedziele w ciągu roku
Czytania w dzień: Czyt I: Wj 16,2-4.12-15; Resp: Ps 78,3+4bc.23-24.25+54; Czyt II: Ef 4,17.20-24; Ew: J 6,24-35;
 • Uwagi:
 • Dzisiaj w bazylikach mniejszych, sanktuariach i kościołach parafialnych można uzyskać odpust zupełny PORCJUNKULI
 • wspomnienie św. Euzebiusza z Vercelli, biskupa i św. Piotra Juliana Eynarda, kapłana - pomija się z racji niedzieli
 • Msze św. żałobne zabronione, z wyjątkiem wotywnych (za pozwoleniem ordynariusza)
Poniedziałek 3.08.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: poniedziałek, tydzień II
 • Msza św. dzień powszedni
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Lb 11,4b-15; Resp: Ps 81,12-13.14-15.16-17; Ew Mt 14,13-21;
 • Uwagi:
Wtorek 4.08.2009

św. Jana Marii Vianneya, kapłana - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek, tydzień II; W Godzinie Czytań: II czytanie własne o świętym. Modlitwa własna. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o pasterzach.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania w dzień: Czyt I: Lb 12,1-13; Resp: Ps 51,3-4.5-6.12-13; Ew Mt 14,22-36;
 • Uwagi:
 • z racji trwającego Roku Kapłańskiego istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego przez nawiedzenie kościoła i uczestnictwo w Eucharystii oraz modlitwę w intencji papieża.
Środa 5.08.2009

Rocznica poświęcenia Bazyliki Najświętszej Maryi Panny w Rzymie - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa, tydzień II; Albo: Wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny - teksty wspólne o Najświętszej Maryi Pannie
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie
Szaty liturgiczne: zielone lub białe (w mszach o NMP)
Czytania: Czyt I: Lb 13,1-2a.25-14,1.26-29.34-35; Resp: Ps 106,6-7a.13-14.21-22.23; Ew: Mt 15,21-28;
 • Uwagi:Czwartek 6.08.2009

Święto Przemienienia Pańskiego

 • Liturgia Godzin: Psałterz: w godzinach mniejszych - czwartek II tygodnia; teksty własne, Nieszpory - Święto Przemienienia Pańskiego
 • Msza św. Gloria, Prefacja świąteczna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dn 7,9-10.13-14; Resp: Ps 97,1-2.5-6.9; Czyt II: 2 P 1,16-19; Ew: Mk 9,2-10;
 • Uwagi:
 • pierwszy czwartek miesiąca. Z racji Roku Kapłańskiego można uzyskać odpust zupełny przez nawiedzenie kościoła i uczestnictwo w Eucharystii
 • Msze św. żałobne zabronione, z wyjątkiem wotywnych
Piątek 7.08.2009

Bł. Edmunda Bojanowskiego, kapłana - wspomnienie dowolne lub
Św. Sykstusa II, papieża i towarzyszy - wspomnienie dowolne lub
św. Kajetana, kapłana - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: piątek, II tygodnia;albo: Wspomnienie świętych męczenników Sykstusa II, papieża, i Towarzyszy: II czytanie w Godzinie czytań, modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach – własne. Hymn w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach i wszystko po psalmach z tekstów wspólnych o wielu męczennikach; albo: Wspomnienie św. Kajetana, kapłana - II czytanie w Godzinie czytań, Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach - własne. Hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o pasterzach (kapłanach) albo o zakonnikach; albo: Wspomnienie bł. Edmunda Bojanowskiego - hymn oraz II czytanie w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach wziąć z tekstów wspólnych o świętych mężczyznach
 • Msza św. dzień powszedni lub jedno ze wspomnień
Szaty liturgiczne: zielone lub białe lub czerwone (św. Sykstusa)
Czytania: Czyt I: Pwt 4,32-40; Resp: Ps 77,12-13.14-15.16+21; Ew: Mt 16,24-28;
 • Uwagi:
 • w archidiecezjach poznańskiej i wrocławskiej oraz diecezji świdnickiej - bł. Edmunda Bojanowskiego, kapłana - wspomnienie obowiązkowe
 • w diecezji sosnowieckiej - św. Dominika, kapłana - wspomnienie dowolne
 • pierwszy piątek miesiąca
Sobota 9.08.2009

św. Dominika, kapłana - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota I tydzień; W Godzinie czytań - Hymny własne, II czytanie własne. Modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach własna. Można wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach wziąć z tekstów wspólnych o pasterzach (kapłanach) albo o zakonnikach Nieszpory: I Nieszpory XIX Niedzieli Zwykłej
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania dzień: Czyt I: Pwt 6,4-13; Resp: Ps 18,2-3.7.47+51; Ew: Mt 17,14-20;
 • Uwagi:
 • w diecezji sosnowieckiej - Święto Rocznicy poświęcenia bazyliki katedralnej w Sosnowcu
 • w bazylice katedralnej w Sosnowcu - Uroczystość rocznicy poświęcenia bazyliki katedralnej

poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień