Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - XI Tydzień Zwykły

ORDO 240.jpg

Okres Zwykły po Wielkanocy

XI Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom II


Niedziela 14.06.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela tydzień III;
Szaty liturgiczne: zielone
 • Msza św.: Gloria, Credo, Prefacja na niedziele w ciągu roku
Czytania: Czyt I: Ez 17,22-24; Resp: Ps 92,2-3.13-14.15-16; Czyt II: 2 Kor 5,6-10; Ew: Mk 4,26-34;
 • Uwagi:
 • inne nabożeństwa, w tym wotywne, zabronione
Poniedziałek 15.06.2009

Bł. Jolanty, zakonnicy - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień III; W Godzinie czytań: II czytanie i modlitwa własne. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o zakonnikach.
 • Msza św. wspomnienie,
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: 2Kor 6,1-10; Resp: Ps 98,1.2-3ab.3cd-4; Ew Mt 5,38-42;
 • Uwagi:

Wtorek 16.06.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek tydzień III
 • Msza św. dzień powszedni
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: 2Kor 8,1-9; Resp: Ps 146,1-2.5-6ab.6c-7.8-9a; Ew Mt 5,43-48;
 • Uwagi:

Środa 17.06.2009

św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa tydzień III; W Godzinie czytań: II czytanie własne. Modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach własna. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o świętych mężczyznach (którzy pełnili dzieła miłosierdzia).
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: 2 Kor 9,6-11; Resp: Ps 112,1-2.3-4.9; Ew: Mt 6,1-6.16-18;
 • Uwagi:

Czwartek 18.06.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: czwartek III tygodnia; Nieszpory: I Nieszpory uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa; Kompleta - niedziela I
 • Msza św. dzień powszedni
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: 2Kor 11,1-11; Resp: Ps 111,1-2.3-4.7-8; Ew: Mt 6,7-15;
 • Uwagi:
 • zakończenie Oktawy Bożego Ciała.

Piątek 19.06.2009

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela tydzień I; teksty własne; Kompleta: niedziela II
 • Msza św. Gloria, Credo, prefacja na uroczystość
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Oz 11,1.3-4.8c-9; Resp: Iz 12,2.3-4b.4cd-5; Czyt II: Ef 3,8-12.14-19; Ew: J 19,31-37;
 • Uwagi:
 • Papież Benedykt XVI w trakcie podniosłej recytacji Nieszporów uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, ogłosi rozpoczęcie w Kościele katolickim Roku Kapłańskiego, który przezywać beziemy pod hasłem „Wierność Chrystusa, wierność kapłana”. W ramach obchodów do Wiecznego Miasta zostaną sprowadzone w tym czasie relikwie św. Jana Marii Vianneya – słynnego proboszcza z francuskiego Ars, którego 150 rocznica śmierci przypada właśnie w 4 sierpnia 2009 r. Do tej pory był patronem proboszczów. Ma stać się patronem wszystkich kapłanów. Natomiast na zakończenie Roku Kapłańskiego - 19 czerwca 2010 - zostało zaplanowane Światowe Spotkanie Kapłańskie na Placu św. Piotra.
 • Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów
 • św. Romualda, opata - wspomnienie obowiązkowe pomija się
 • z racji przypadającej dzisiaj uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych
 • inne nabożeństwa, w tym wotywne, zabronione

Sobota 20.06.2009

Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota III tydzień; W Godzinie czytań – II czytanie ze wspomnienia. Antyfona do pieśni Zachariasza w Jutrzni i modlitwa własna. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni z tekstów wspólnych o Najświętszej Maryi Pannie; Nieszpory: I Nieszpory XII NIedzieli Zwykłej
 • Msza św.: wspomnienie, prefacja o NMP
Szaty liturgiczne: białe
Czytania dzień: Czyt I: Iz 61,9-11; Resp: 1Sm 2,1.4-5,6-7.8abcd; Ew: Łk 2,41-51;
 • Uwagi:

poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień