Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - XIV Tydzień Zwykły

ORDO 240.jpg

Okres Zwykły po Wielkanocy

XIV Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom III


Niedziela 5.07.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień II;
Szaty liturgiczne: zielone;
 • Msza św. w dzień: Gloria, Credo, Prefacja na niedziele w ciągu roku
Czytania w dzień: Czyt I: Ez 2,2-5; Resp: Ps 123,1-2a.2bcd.3-4; Czyt II: 2 Kor 12,7-10; Ew: Mk 6,1-6;
 • Uwagi:
 • św. Antoniego Zaccarii, kapłana- wspomnienie obowiązkowe z racji niedzieli omija się
 • Msze św. żałobne zabronione, z wyjątkiem wotywnych (za pozwoleniem ordynariusza)
Poniedziałek 6.07.2009

Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: poniedziałek, tydzień II; W Godzinie Czytań: II czytanie własne o błogosławionej . Modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach własne. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o dziewicach.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Rdz 28,10-22a; Resp: Ps 91,1-2.3-4.14-15ab; Ew Mt 9,18-26;
 • Uwagi:
 • Święto patronalne Apostolstwa Chorych - wypada uwzględnić okolicznościowe wezwania w modlitwie powszechnej
Wtorek 7.07.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek, tydzień II;
 • Msza św. dzień powszedni
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania w dzień: Czyt I: Rdz 32,23-33; Resp: Ps 17,1.2-3.6-7.8+15; Ew Mt 9,32-37;
 • Uwagi:
Środa 8.07.2009

św. Jana z Dukli, kapłana - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa, tydzień II; Godzina Czytań: II czytanie własne z IV tomu Liturgii Godzin z 3 października. Modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach własna z 3 października [IV tom]. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o pasterzach s. 1503 albo o zakonnikach.
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Rdz 41,55-57;42,5-7.14-15a.17-24a; Resp: Ps 33,2-3.10-11.18-19; Ew: Mt 10,1-7;
 • Uwagi:
 • w archidiecezji przemyskiej: wspomnienie obowiązkowe - św. Jana z Dukli, kapłana - patrona diecezjiCzwartek 9.07.2009

świętych męczenników Augustyna Zhao Rong, prezbitera, i Towarzyszy (w Chinach) - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: czwartek II tygodnia; albo Wspomnienie świętych męczenników Augustyna Zhao Rong, prezbitera, i Towarzyszy - Hymn i II czytanie w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o wielu męczennikach.
 • Msza św. dzień powszedni
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Rdz 44,18-21.23b-29;45,1-5; Resp: Ps 105,16-17.18-19.20-21; Ew: Mt 10,7-15;
 • Uwagi:Piątek 10.07.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: piątek, II tygodnia;
 • Msza św. dzień powszedni
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Rdz 46,1-7.28-30; Resp: Ps 37,3-4.18-19.27-28ab.39-40; Ew: Mt 10,16-23;
 • Uwagi:

Sobota 11.07.2009

św. Benedykta, opata, patrona Europy - święto

 • Liturgia Godzin: Psałterz: w godzinach mniejszych, sobota II tydzień; Teksty wspólne o zakonnikach i mężczyznach z wyjątkiem własnych; Nieszpory: I Nieszpory XV Niedzieli Zwykłej'
 • Msza św.: Gloria,
Szaty liturgiczne: białe
Czytania dzień: Czyt I: Prz 2,1-9; Resp: Ps 34,2-3.4+6.9+12.14-15; czyt II: tylko w kościołąch, gdzie obchodzona jest uroczystość Dz 4,32-35; Ew: Mt 19,27-29;
 • Uwagi:
 • Msze św. żałobne zabronione, z wyjątkiem wotywnychpoprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień