Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - XIII Tydzień Zwykły

ORDO 240.jpg

Okres Zwykły po Wielkanocy

XIII Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom III


Niedziela 28.06.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień I; Nieszpory: I Nieszpory uroczystości Śśw. Piotra i Pawła; Kompleta: Niedziela I
Szaty liturgiczne: zielone; wieczorem wigilia uroczystości: czerwone
 • Msza św. w dzień: Gloria, Credo, Prefacja na niedziele w ciągu roku
 • Msza św. wieczorna - wigilia uroczystości świętych Piotra i Pawła: Gloria, Credo, prefacja na uroczystość
Czytania w dzień: Czyt I: Mdr 1,13-15;2,23-24; Resp: Ps 30,2+4.5-6.11+12a+13b; Czyt II: 2Kor 8,7.9.13-15; Ew: Mk 5,21-43 (lub krótsza: Mk 5,21-24.35b-43);
Czytania wieczorem: Czyt I: Dz 3,1-10; Resp: Ps 19,2-3.4-5; Czyt II: Ga 1,11-20; Ew: J 21,15-19;
 • Uwagi:
 • - wspomnienie obowiązkowe z racji niedzieli omija się
 • Msze św. żałobne zabronione, z wyjątkiem wotywnych
Poniedziałek 29.06.2009

uroczystość świętych Piotra i Pawła, Apostołów

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień I; teksty własne; Kompleta: Niedziela II
 • Msza św. Gloria, Credo, prefacja na uroczystość
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Dz 12,1-11; Resp: Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9; Czyt II: 2Tm 4,6-9.17-1; Ew Mt 16,13-19;
 • Uwagi:
 • w diecezji gliwickiej i legnickiej oraz w Poznaniu - uroczystość świętych Piotra i Pawła - głównych patronów diecezji i miasta
 • w Rzymie - zakończenie Roku Jubileuszowego św. Pawła. Istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami przez uczestnictwo we Mszy św.
 • zabronione inne Msze św. w tym wotywne
Wtorek 30.06.2009

Świętych Pierwszych Męczenników Świętego Kościoła Rzymskiego - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek, tydzień I; albo: Wspomnienie Świętych Pierwszych Męczenników Świętego Kościoła Rzymskiego - antyfony do Benedictus i Maginificat oraz modlitwy w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach – własne; W Godzinie czytań – II czytanie własne. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o wielu męczennikach.
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie
Szaty liturgiczne: zielone lub czerwone (wspomnienie)
Czytania w dzień: Czyt I: Rdz 19,15-29; Resp: Ps 26,2-3.9-10.11-12; Ew Mt 8,23-27;
 • Uwagi:
Środa 1.07.2009

św. Ottona, biskupa - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa, tydzień I; Albo: Wspomnienie św. Ottona, biskupa - w Godzinie czytań: II czytanie z tekstów wspólnych o misjonarzu. W Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach modlitwa własna. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o pasterzach (biskupach).
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Rdz 21,5.8-20; Resp: Ps 34,7-8.10-11.12-13; Czyt II: Dz 13,22-26; Ew: Mt 8,28-34;
 • Uwagi:
 • w archidiecezji szczecińsko - kamieńskiej: wspomnienie obowiązkowe - św. Ottona, biskupa - głównego patrona diecezjiCzwartek 2.07.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: czwartek I tygodnia;
 • Msza św. dzień powszedni
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Rdz 22,1-19; Resp: Ps 116A,1-2.3-4.5-6.8-9; Ew: Mt 9,1-8;
 • Uwagi:
 • w diecezji siedleckiej - wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej, Matki Jedności
 • w archidiecezji włocławskiej - wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej
 • w diecezji tarnowskiej - święto Najświętszej Maryi Panny Tuchowskiej

Piątek 3.07.2009

święto św. Tomasza, Apostoła

 • Liturgia Godzin: Teksty wspólne o Apostołach z wyjątkiem własnych. W Modlitwie w ciągu dnia – hymn i psalmy z piątku I tygodnia.
 • Msza św. świąteczna, Gloria, prefacja o Apostołach
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Ef 2,19-22; Resp: Ps 117,1-2; Ew: Mt 8,1-4;
 • Uwagi:
 • Msze św. za zmarłych zabronione, z wyjątkiem wotywnych

Sobota 04.07.2009

św. Elżbiety Portugalskiej - wspomnienie dowolne
Najświętszej Maryi Panny w sobotę - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota IV tydzień; albo: wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej - własne II czytanie w Godzinie czytań – s. 1296 i w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach modlitwa własna. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o świętych kobietach; albo: wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę - Teksty własne; Nieszpory: I Nieszpory XIV Niedzieli Zwykłej
 • Msza św.: dzień powszedni lub jedno ze wspomnień
Szaty liturgiczne: zielone lub białe (wspomnienia)
Czytania dzień: Czyt I: Rdz 27,1-5.15-29; Resp: Ps 135,1-2.3-4.5-6; Ew: Mt 9,14-17;
 • Uwagi:
 • w archidiecezji krakowskiej - święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Krakowie
 • w Krakowie - uroczystość rocznicy poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Krakowiepoprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień