Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - V Tydzień Zwykły

ORDO 240.jpg

V Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom III


Niedziela 8.02.2009

V Niedziela Zwykła

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I, niedziela
 • Msza św.: Gloria, Credo, Prefacja niedzielna w ciągu roku
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: cykl B Czyt I: Job 7,1-4.6-7; Resp: Ps 147A,1-2.3-4.5-6; Czyt II 1Kor 9,16-19.22-23; Ew Mk 1,29-39;
 • Uwagi:
 • z racji Niedzieli wspomnienie dowolne św. Hieronima Emilianiego, prezbitera oraz św. Józefiny Bakhity, dziewicy pomija się;
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem wotywnych, zabronione

Poniedziałek 9.02.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: I tydzień, poniedziałek
 • Msza św. ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Rdz 1,1-19; Resp: Ps 104,1-2a.5-6.10 i 12.24 i 35c; Ew Mk 6,53-56;
 • Uwagi:

Wtorek 10.02.2009

św. Scholastyki, dziewicy - Wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I, wtorek; Godzina Czytań: II czytanie o świętej; hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach można wziąć z tekstów wspólnych o dziewicach
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Rdz 1,20-2,4a; Resp: Ps 8,4-5.6-7.8-9; Ew Mk 7,1-13;
 • Uwagi:
Modlitwa przed wejściem do Internetu: Wszechmocny i wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać przede wszystkim tego, co dobre, prawdziwe i piękne, szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, pomóż nam, błagamy Ciebie, przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora, abyśmy podczas naszych wędrówek w Internecie kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie te osoby, które spotkamy, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Izydorze, módl się za nami! J.T. Zuhlsdorf (tłum. Asja Kozak).

Środa 11.02.2009

Najświętszej Maryi Panny z Lourdes - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin:Psałterz:I tydzień, środa; Godzina Czytań: tydzień I, środa lub teksy własne NMP z Lourdes; hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni można wziąć z tekstów wspólnych o Najświętszej Maryi Pannie z wyjątkiem własnej antyfony i modlitwy.
 • Msza św.: wspomnienie NMP lub ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone lub białe (wspomnienie)
Czytania: Czyt I: Rdz 2,4b-9.15-17; Resp: Ps 104(103),1-2a.27-28.29bc-30; Ew: Mk 7,14-23;
 • lub w Mszach św. o Najświętszej Marii Pannie, z lekcjonarza o świętych: Czyt I: Iz 66,10-14c; Resp: Jdt 13,18bcde.19; Ew: J 2,1-11;
 • Uwagi:
 • Światowy Dzień Chorego
 • w parafii pw. NMP Z Lourdes w Krakowie - Uroczystość

Czwartek 12.02.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: Tydzień I, czwartek
 • Msza św.: adlibitum
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I Rdz 2, 18-25; Resp: Ps 128(127),1-2.3.4-5; Ew: Mk 7,24-30;
 • Uwagi:

Piątek 13.02.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I,piątek
 • Msza św.: ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Rdz 3,1-8; Resp: Ps 32(31),1-2.5.6.7; Ew: Mk 7,31-37;
 • Uwagi:

Sobota 14.02.2009

Święto świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa - patronów Europy

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota, IV Tydzień; teksty wspólne o pasterzach, z wyjątkiem własnych; I Nieszpory: 6 Niedziela Zwykła
 • Msza św.: Gloria, Prefacja o świętych
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 13,46-49; Resp: Ps 117,1-2; Ew: Łk 10,1-9;
 • Uwagi: Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem wotywnych, zabronionepoprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień