Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - V Tydzień Wielkanocy

ORDO 240.jpg

V Tydzień Wielkanocy

LITURGIA GODZIN - Tom II

Niedziela 10.05.2009

V Niedziela Wielkanocna

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I;
Szaty liturgiczne: białe
 • Msza św. w dzień: Gloria, Credo, Prefacja wielkanocna
Czytania: Czyt I: Dz 9,26-31; Resp: Ps 22,26b-27.28+30ab.30c+31a+32ab; Czyt II: 1J 3,18-24; Ew: J 15,1-8;
 • Uwagi:
 • inne nabożeństwa, w tym wotywne, zabronione

Poniedziałek 11.05.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I;
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 14,5-18; Resp: Ps 115,1-2.3-4.15-16; Ew J 14,21-26;
 • Uwagi:Wtorek 12.05.2009

św. Nereusza i Achillesa, męczenników - wspomnienie dowolne
św. Pankracego, męczennika - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I; wtorek V tygodnia Wielkanocy albo Wspomnienie świętych męczenników Nereusza i Achillesa: własne II czytanie w Godzinie czytań i modlitwa własna (o Świętych) w Godzinie cztań, w Jutrzni i Nieszporach Hhymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach można wziąć z tekstów wspólnych o wielu męczennikach w okresie wielkanocnym; albo: Wspomnienie św. Pankracego, męczennika: własne II czytanie w Godzinie czytań oraz modlitwa o Świętym w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach można wziąć z tekstów wspólnych o jednym męczenniku w okresie wielkanocnym.
 • Msza św. dzień powszedni lub jedno ze wspomnień, prefacja wielkanocna,
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 14,19-28; Resp: Ps 145,10-11.12-13ab.13cd+2; Ew J 14,27-31a;
 • Uwagi:

Środa 13.05.2009

Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I; środa V tygodnia wielkanocnego; albo: Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy - hymn i II czytanie w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni można wziąć z tekstów wspólnych o Najświętszej Maryi Pannie. Psalmy z soboty IV tygodnia. I czytanie w Godzinie czytań z soboty 4. tygodnia wielkanocnego.
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 15,1-6; Resp: Ps 122,1-2.4-5; Ew: J 15,1-8;
 • Uwagi:Czwartek 14.05.2009

Św. Macieja, apostoła - świeto

 • Liturgia Godzin: Psałterz: czwartek I tydzień; Teksty wspólne o Apostołach okresu wielkanocnego z wyjątkiem własnych. Hymn okresowy w Modlitwie w ciągu dnia.
 • Msza św. Gloria, prefacja o Apostołach
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Dz 1,15-17.20-26; Resp: Ps 113,1-2.3-4.5-6.7-8; Ew: J 15,9-17;
 • Uwagi:
 • Msze św. za zmarłych zabronione, z wyjątkiem wotywnych

Piątek 15.05.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I,
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 15,22-31; Resp: Ps 57,8-9.10-12; Ew: J 15,12-17;
 • Uwagi:

Sobota 16.05.2009

św. Andrzeja Boboli SJ, kapłana i męczennika, patrona Polski - święto

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota I tydzień; Teksty wspólne o jednym męczenniku w okresie wielkanocnym z wyjątkiem własnych. Hymn okresowy w Modlitwie w ciągu dnia. Nieszpory: I Nieszpory VI niedzieli wielkanocnej.
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Ap 12,10-12a; Resp: Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9; w kościołach, w których obchodzona jest uroczystość: Czyt II: 1 Kor 1,10-13.17-18; Ew: J 17,20-26;
 • Uwagi:
 • święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski i patrona archidiecezji warmińskiej i diecezji łomżyńskiej
 • w metropolii warszawskiej - uroczystość św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona metropolii
 • w diecezji gliwickiej - uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Gliwicachpoprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień